Følg oss på:

Rådet for psykisk helse 30 år

Bilde til artikkelen Rådet for psykisk helse 30 årBli med når Rådet for psykisk helse markerer Verdensdagen for psykisk helse og feirer 30-årsjubileum på Litteraturhuset i Oslo i Amalie Skram-salen 8. oktober.

Gjenopplev konferansen «Forskning nytter»

Bilde til artikkelen Gjenopplev konferansen «Forskning nytter»Fikk du ikke vært til stede på konferansen «Forskning nytter» 24. september? Eller vil du høre noen av innleggene om igjen? Her finner du video av innleggene!

– Vi må bli flinkere til å spørre

Bilde til artikkelen – Vi må bli flinkere til å spørre– Vi gjør det vanskelig for oss selv og må bli flinkere til å spørre mer åpent: «Hvordan har du det?», «hva har skjedd?», «hva tror du kan være grunnen til at du har det sånn?». Voksne er ofte for feige til å spørre hvordan forholdene er hjemme, og om barn opplever vold, overgrep eller mobbing. Det sa forsker Synne Stensland på konferansen Forskning nytter. Konferansen arrangeres av Rådet for psykisk helse og Forskningsrådet. I år var temaet barn og unges psykiske helse.

Målrettet oppfølging gir resultater i Lier

Bilde til artikkelen Målrettet oppfølging gir resultater i Lier– «Så fint å se deg i dag», «jeg savnet deg i går» eller «jeg så deg ikke i går». Det er en hyggeligere måte å møte elever med fravær på enn å spørre «Hvor var du i går?». Dette sier Vigdis Lothe Sætha, nærværskoordinator ved Lier videregående i Buskerud. Skolen hadde høyt frafall og mye fravær, men har fått ned dette gjennom systematisk og målrettet arbeid. Stikkord for arbeidet er «tidlig, tydelig og tett på», og vektlegging av det positive.

Veteraners psykiske helse - kurs for leger og psykologer

Bilde til artikkelen Veteraners psykiske helse - kurs for leger og psykologerDe siste årene har det vokst frem en erkjennelse av at vi ikke har evnet å følge opp veteranene på en god nok måte. Dette gjelder ikke minst innenfor hjelpeapparatet. Veteraner som har utfordringer med psykisk helse møter et sivilt helsevesen der det ofte mangler viktig kompetanse, og der det kan være vanskelig å vite hvor hjelpen finnes. For å bidra til større interesse for, og kompetanse på dette området, har Rådet for psykisk helse, i samarbeid med Veteranforbundet SIOPS og de viktigste fagmiljøene, utviklet en kursmodul for leger og psykologer. Vi har noen få plasser igjen - meld deg på!

Trenger du hjelp

Postboks 817 Sentrum, 0104 OSLO | 23 10 38 80 | Generalsekretær: Tove Gundersen | Webkontakt: Steinar Sværen | Vil du annonsere her eller i Psykisk helse?

World Federation for Mental Health (WFMH) Innsamlingskontrollen