Følg oss på:

– Selvmordsforebygging er alles anliggende

Bilde til artikkelen – Selvmordsforebygging er alles anliggende– Et viktig mål var å fjerne myter om at det er farlig å spørre om selvmordstanker. Vårt ønske er at folk skal tørre å spørre, og gi dem råd for hva de skal gjøre når det avdekkes selvmordsfare, sier Anne Silviken. Hun er psykolog og prosjektleder for «Finnmark – et selvmordstryggere samfunn». Prosjektet var et samarbeidsprosjekt mellom Fylkesmannen i Finnmark, RVTS-nord og SANKS, og har fått støtte av Extrastiftelsen gjennom Rådet for psykisk helse.

Oppvekststatus 2015

Bilde til artikkelen Oppvekststatus 2015Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) lanserte nylig siden oppvekststatus.no. Der finner du ny statistikk, tall og fakta om barn og unges liv i Norge akkurat nå. Siden er fortsatt under utvikling, og Bufdir vil gjerne ha tilbakemelding om funksjon og innhold.

Bli med på evaluering av «Depresjonsmestring for Ungdom»

Bilde til artikkelen Bli med på evaluering av «Depresjonsmestring for Ungdom»Jobber du med ungdom med depressive symptomer? Vil du være med i en evalueringsstudie av kurset «Depresjonsmestring for ungdom»? Vil du bli kursleder for det kognitivt baserte kurset «Depresjonsmestring for Ungdom» (DU), og å delta i et forskningsstudie.

Trening for livet

Bilde til artikkelen Trening for livet– Det viktigste er at du også på en dårlig dag går ut, og ser og erfarer at det nytter. Det sier Sasja Boserup Karlstad i Psykiatrialliansen, som tilrettelegger aktivitetstilbud for mennesker som er berørt av psykiske lidelser. Generalsekretær Tove Gundersen i Rådet for psykisk helse fikk høre om de gode erfaringene med dette arbeidet da hun besøkte Kronstad DPS 8. mai.

Primærhelsemeldingen – helere helse

Bilde til artikkelen Primærhelsemeldingen – helere helseMer helhetlig tenkning, brukermedvirkning og større oppmerksomhet rundt psykisk helse. Dette er noe av det den nye stortingsmeldingen om fremtidens primærhelsetjeneste som ble lagt frem 7. mai i sterk grad hinter om.

Trenger du hjelp

Postboks 817 Sentrum, 0104 OSLO | 23 10 38 80 | Generalsekretær: Tove Gundersen | Webkontakt: Steinar Sværen | Vil du annonsere her eller i Psykisk helse?

World Federation for Mental Health (WFMH) Innsamlingskontrollen