Følg oss på:

Mange får støtte fra Extrastiftelsen

Bilde til artikkelen Mange får støtte fra ExtrastiftelsenRådet for psykisk helse har til sammen fått i overkant av 20 millioner kroner til 21 nye prosjekter og videreføring av 22 prosjekter som har søkt Extrastiftelsen gjennom oss. - Dette er et fantastisk bidrag til et viktig arbeid som gir god forebygging, bedre rehabilitering og mer kunnskap, sier generalsekretær Tove Gundersen i Rådet for psykisk helse.

Dagskonferanse om psykiatriske legemidler

Bilde til artikkelen Dagskonferanse om psykiatriske legemidlerHva er kunnskapsgrunnlaget bak dagens medisinering av psykiske lidelser? Det er et av spørsmålene som skal belyses på dagskonferansen «Medisinering av psyken - mer skade enn gagn?» den 25. november.

Doktorgrad om langtidsvirkninger av ADHD-medisin for voksne

Bilde til artikkelen Doktorgrad om langtidsvirkninger av ADHD-medisin for voksneMange med ADHD foretrekker å bruke ADHD-medisiner over tid, og bedring er ofte knyttet til lengre tids medisinering, kommer det fram i doktoravhandlingen til Mats Fredriksen. Han fant også at andre symptomer, som angst, depresjon og søvnvansker, ble svekket når ADHD-symptomene bedret seg.

NOU fra Prioriteringsutvalget: Åpent og rettferdig

Bilde til artikkelen NOU fra Prioriteringsutvalget: Åpent og rettferdigPrioriteringsutvalget, ledet av professor Ole Frithjof Norheim, overleverte onsdag 12. november sin utredning til helse- og omsorgsminister Bent Høie. Generalsekretær Tove Gundersen i Rådet for psykisk helse har sittet i utvalget. Hun er fornøyd med at prioriteringer skal skje åpent og rettferdig, og at målet er å jobbe for flest mulig gode leveår - mer rettferdig fordelt.

Fare for stigmatisering

Bilde til artikkelen Fare for stigmatiseringDet er mye bra i NOU-en om skyldevne, sakkyndighet og samfunnsvern (Tilregnelighetsutvalget), men vi hadde ønsket oss mer. Det er fare for at mennesker med psykiske lidelser blir stigmatisert siden utilregnelighetsbegrepet fortsatt er så vidt. Det er skuffende at ikke det psykologiske prinsippet/det blandede prinsipp får større plass. Det vil si at det må være en klar sammenheng mellom handlingen og psykosen for at noen er utilregnelige og dermed ikke kan dømmes til fengsel, skriver generalsekretær Tove Gundersen i Rådet for psykisk helse i Vårt Land 6. november.

Trenger du hjelp

Postboks 817 Sentrum, 0104 OSLO | 23 10 38 80 | Generalsekretær: Tove Gundersen | Webkontakt: Steinar Sværen | Vil du annonsere her eller i Psykisk helse?

World Federation for Mental Health (WFMH) Innsamlingskontrollen