Følg oss på:

Umoderne regelverk stanser moderne behandling

Bilde til artikkelen Umoderne regelverk stanser moderne behandlingHelse-Bergen har gjort stor suksess med nett-terapi. Flere med ulike typer psykiske plager får behandling og flere blir friske. En digital vinn-vinn-situasjon skulle man tro. Men nå står prosjektet i fare for å bli lagt ned. Det finnes ikke refusjonstakst for denne type behandling. Helseministeren har så langt ikke behandlet dette spørsmålet, sier Helsedirektoratet til Bergens Tidende 17. januar.

Hvordan virker skjerming?

Bilde til artikkelen Hvordan virker skjerming?Forskerne Reidun Norvoll, Torleif Ruud og Torfinn Hynnekleiv reiser i den nyeste utgaven av «Tidsskrift for den norske legeforening» en viktig debatt knyttet til den utstrakte bruken av skjerming i psykisk helsevern. Deres forskningsgjennomgang viser at de behandlingsmessige effektene av skjermingsmetoden, slik den praktiseres i Norge, i liten grad er evaluert og dokumentert.

Stort endringsbehov - psykisk helsevern må bli bedre

Bilde til artikkelen Stort endringsbehov - psykisk helsevern må bli bedreSju av ti pasienter med døgnopphold innen psykisk helsevern fikk ikke tilstrekkelig informasjon om behandlingsmulighetene som finnes. Tre av fire er fornøyd med hvordan de ble tatt imot på institusjonen, og har følt seg trygge der. Det kommunale tjenestetilbudet er det stor misnøye med. To av tre opplever at kommunenes hjelp ikke er tilfredsstillende. Resultatene kommer fram i en rapport til Helsedirektoratet fra Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten.

Samhandling på unges premisser

Bilde til artikkelen Samhandling på unges premisserBli med på en konferanse om hvordan unge med psykiske problemer kan leve et helhetlig liv midt i en mosaikk av velmenende hjelpere.

Ekstra gave til ungdom og psykisk helse

Bilde til artikkelen Ekstra gave til ungdom og psykisk helseRådet for psykisk helse vant lille julaften 25000 kr i Extra-trekningen gjennom ExtraExpress til vårt prosjekt «Hvordan har du det?». Nå skal alle landets helsesøstre få brosjyren om ungdom og psykisk helse til utdeling.

Trenger du hjelp

Postboks 817 Sentrum, 0104 OSLO | 23 10 38 80 | Generalsekretær: Tove Gundersen | Webkontakt: Steinar Sværen | Vil du annonsere her eller i Psykisk helse?

World Federation for Mental Health (WFMH) Innsamlingskontrollen