Følg oss på:

Nye foldere om angst, depresjon og bipolar

Bilde til artikkelen Nye foldere om angst, depresjon og bipolarTre nye faktafoldere tilbys nå fra Rådet for psykisk helse. De inneholder saklig og lett tilgjengelig informasjon om angst, depresjon og bipolar lidelse. Her får du vite konkret om lidelse, symptomer, erfaringer og mestring.

Rådet for psykisk helse jubilerer - 30 år

Bilde til artikkelen Rådet for psykisk helse jubilerer - 30 årI 30 år har Rådet for psykisk helse arbeidet for at mennesker med psykiske helseplager og deres pårørende skal få den hjelpen de trenger, der de bor – uavhengig av hvor i landet det er. 8. oktober feiret vi våre første 30 år. Her er litt av historien de første årene.

Gjenopplev konferansen «Forskning nytter»

Bilde til artikkelen Gjenopplev konferansen «Forskning nytter»Fikk du ikke vært til stede på konferansen «Forskning nytter» 24. september? Eller vil du høre noen av innleggene om igjen? Her finner du video av innleggene!

– Vi må bli flinkere til å spørre

Bilde til artikkelen – Vi må bli flinkere til å spørre– Vi gjør det vanskelig for oss selv og må bli flinkere til å spørre mer åpent: «Hvordan har du det?», «hva har skjedd?», «hva tror du kan være grunnen til at du har det sånn?». Voksne er ofte for feige til å spørre hvordan forholdene er hjemme, og om barn opplever vold, overgrep eller mobbing. Det sa forsker Synne Stensland på konferansen Forskning nytter. Konferansen arrangeres av Rådet for psykisk helse og Forskningsrådet. I år var temaet barn og unges psykiske helse.

Målrettet oppfølging gir resultater i Lier

Bilde til artikkelen Målrettet oppfølging gir resultater i Lier– «Så fint å se deg i dag», «jeg savnet deg i går» eller «jeg så deg ikke i går». Det er en hyggeligere måte å møte elever med fravær på enn å spørre «Hvor var du i går?». Dette sier Vigdis Lothe Sætha, nærværskoordinator ved Lier videregående i Buskerud. Skolen hadde høyt frafall og mye fravær, men har fått ned dette gjennom systematisk og målrettet arbeid. Stikkord for arbeidet er «tidlig, tydelig og tett på», og vektlegging av det positive.

Tro, håp og utdanning

Bilde til artikkelen Tro, håp og utdanningGo Campus er et rådgivningsprogram der elever med ulike psykiske helseplager får hjelp til å takle overgangen til høyere utdanning. Konseptet er enkelt og Rådet for psykisk helse vil at dette skal bli et tilbud til alle elever i videregående skoler. Det fikk statsministeren klar beskjed om i Bergen 9. september.

- Ta imot flyktninger til terapi

Bilde til artikkelen - Ta imot flyktninger til terapi- Mange flyktninger trenger psykoterapeutisk behandling, samtaleterapi og støtte. Mange har posttraumatiske plager, sorg etter tap, eksistensiell angst og vanlige menneskelige problemer er sentrale. Mange har også belastninger fra barndom og oppvekst, sier psykiater Sverre Varvin. Sammen med psykolog Mehdi Farshbaf og psykiater Shahram Shayegani oppfordrer han nå psykiatere og psykologer til en ekstrainnsats for å ta imot flyktninger til behandling.

Vi vil ha en verdig behandling

Bilde til artikkelen Vi vil ha en verdig behandling«Å ikke gjøre skade», står det i den hippokratiske eden alle leger avlegger når de er ferdig med studiene og skal ut i arbeidslivet. Hippokrates sa også «Sjelden kurere, ofte lindre, alltid trøste.» I Aftenposten 25. august beskriver en anonym far behandlingen hans datter ble utsatt for. Den bryter med begge mottoer, skriver Tove Gundersen, generalsekretær i Rådet for psykisk helse og Anne Kristine Bergem, leder i Norsk psykiatrisk forening.

Tabuprisen til Målfrid J. Frahm Jensen

Bilde til artikkelen Tabuprisen til Målfrid J. Frahm JensenMålfrid J. Frahm Jensen (52) fra Sandnes er tildelt Tabuprisen 2015 fra Rådet for psykisk helse. – Du har kjempet med dine egne helseplager, og for andres rettigheter i mange år. Vi i Rådet for psykisk helse skulle gjerne kopiert deg i 100 ganger og spredd deg ut over hele landet. Vi trenger erfaringskonsulenter, pasienter og brukere som blir lyttet til, sa generalsekretær Tove Gundersen i sin tale ved prisutdelingen.

Statsministeren til seminar om forebygging av frafall

Bilde til artikkelen Statsministeren til seminar om forebygging av frafallRådet for psykisk helse startet i 2012 prosjektet Go Campus – som er et veiledningsprogram for elever i videregående skoler med ulike psykiske helseutfordringer. Programmet gir en trygg overgang til universitet og høyskoler og legger til rette for positive opplevelser og selverfart forhåndskunnskap. Dette forebygger frafall fra videregående, og det begrenser også uønsket avbrudd i studier.

– Lov å værra sæ sjæl

Bilde til artikkelen – Lov å værra sæ sjæl– Et av de viktigste tiltakene politikerne kan gjøre for et mer inkluderende skoleliv er å ruste opp skolehelsetjenesten, slik at elevene vet at det er noen der som har tid til dem når det er behov for en samtale. Dette sier Jørgen Marthinsen, tidligere elevrådsleder ved Horten videregående skole. Han mener også det trengs å legge mer til rette for sosiale tiltak for at elevene skal trives i skolehverdagen. Marthinsen er opptatt av skolen som sosial arena og ikke bare et sted for læring.

Nora og Næss

Bilde til artikkelen Nora og NæssKortfilmen «Nora i morgen» er både skrevet og regissert av Øivind Næss, og med seg har han hatt produsent Kristine Pollestad. Filmen handler om forholdet mellom en barne- og ungdomspsykiater og pasienten hans. Næss har selv Tourettes, men ville unngå å lage en film direkte om tilstanden. Filmen er laget med støtte av blant andre Rådet for psykisk helse, og har premiere lørdag 22. august.

Statsråden inviterte til møte om skole og psykisk helse

Bilde til artikkelen Statsråden inviterte til møte om skole og psykisk helseKunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen er skeptisk til å innføre psykisk helse som eget fag i skolen, men inviterte i debattmøtet i Arendal 17. august arrangørorganisasjonene til videre samtaler om hvordan barn og unge skal kunne lære mer om hva som bygger god psykisk helse. Paneldeltakerne Jette F. Christensen (Ap), Kristoffer Hansen fra Elevorganisasjonen og Adrian Lorentsson fra Mental Helse Ungdom var enige om at ungdom trenger å lære mer om psykisk helse, og åpner for en diskusjon om det kan skje ved å gi denne kunnskapen i forbindelse med andre fag som allerede er i skolen. – Vi ser fram til å diskutere dette videre, sier generalsekretær Tove Gundersen i Rådet for psykisk helse.

Arendalsuka: Inkluderende skoleliv 17. august

Bilde til artikkelen Arendalsuka: Inkluderende skoleliv 17. augustRådet for psykisk helse arrangerer sammen med Mental Helse Ungdom, Norsk Lektorlag og Norsk psykologforening debattmøte i Arendal om inkluderende skoleliv. Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H), Jette F. Christensen (Ap), Adrian Lorentsson fra Mental Helse Ungdom og Kristoffer Hansen, leder i Elevorganisasjonen, deltar i debatten. Du kan følge debatten streamet på YouTube.

– Snakk med barn om overgrep

Bilde til artikkelen – Snakk med barn om overgrep– Barn og unge etterspør mer kompetanse på psykisk helse i skolehelsetjenesten, sier barneombud Anne Lindboe i Psykisk helse nr. 3/2015.

– Ikke lett å være gutt

Bilde til artikkelen – Ikke lett å være gutt– Det er vanskeligere å være gutt i dag enn noen gang før. Vi må se på hva som skjer. Hvordan blir gutter voksne i dag? sier psykiater Dag Furuholmen i Psykisk helse nr. 3/2015.

– Kan forutsi samlivsbrudd

Bilde til artikkelen – Kan forutsi samlivsbrudd– Det burde vært mye mer oppfølging til foreldre gjennom hele foreldreskapet, sier forsker og psykolog Maren Sand Helland i Psykisk helse nr. 3/2015.

Angst for avvisning: – Viser falsk fasade

Bilde til artikkelen Angst for avvisning: – Viser falsk fasade– Vi blir først hele mennesker hvis vi klarer å godta alle våre følelser, også dem som ikke er så positive. Det er fundamentet for en god psykisk helse, sier psykiater Tormod Huseby i Psykisk helse nr. 3/2015.

Leser journaler hjemme

Bilde til artikkelen Leser journaler hjemmeOm lag 250 ansatte ved Stavanger universitetssykehus har tilgang til journalene hjemmefra, men sykehuset har ikke noen rutiner for å ta sensitiv informasjon ut av sykehuset. – Risikoen for at andre kan få innsyn, blir større, sier Camilla Nervik, juridisk seniorrådgiver i Datatilsynet. Denne artikkelen er fra nr. 3/2015 av bladet Psykisk helse.

– Selvmordsforebygging er alles anliggende

Bilde til artikkelen – Selvmordsforebygging er alles anliggende– Et viktig mål var å fjerne myter om at det er farlig å spørre om selvmordstanker. Vårt ønske er at folk skal tørre å spørre, og gi dem råd for hva de skal gjøre når det avdekkes selvmordsfare, sier Anne Silviken. Hun er psykolog og prosjektleder for «Finnmark – et selvmordstryggere samfunn». Prosjektet var et samarbeidsprosjekt mellom Fylkesmannen i Finnmark, RVTS-nord og SANKS, og har fått støtte av Extrastiftelsen gjennom Rådet for psykisk helse.

Oppvekststatus 2015

Bilde til artikkelen Oppvekststatus 2015Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) lanserte nylig siden oppvekststatus.no. Der finner du ny statistikk, tall og fakta om barn og unges liv i Norge akkurat nå. Siden er fortsatt under utvikling, og Bufdir vil gjerne ha tilbakemelding om funksjon og innhold.

Bli med på evaluering av «Depresjonsmestring for Ungdom»

Bilde til artikkelen Bli med på evaluering av «Depresjonsmestring for Ungdom»Jobber du med ungdom med depressive symptomer? Vil du være med i en evalueringsstudie av kurset «Depresjonsmestring for ungdom»? Vil du bli kursleder for det kognitivt baserte kurset «Depresjonsmestring for Ungdom» (DU), og å delta i et forskningsstudie.

Trening for livet

Bilde til artikkelen Trening for livet– Det viktigste er at du også på en dårlig dag går ut, og ser og erfarer at det nytter. Det sier Sasja Boserup Karlstad i Psykiatrialliansen, som tilrettelegger aktivitetstilbud for mennesker som er berørt av psykiske lidelser. Generalsekretær Tove Gundersen i Rådet for psykisk helse fikk høre om de gode erfaringene med dette arbeidet da hun besøkte Kronstad DPS 8. mai.

Primærhelsemeldingen – helere helse

Bilde til artikkelen Primærhelsemeldingen – helere helseMer helhetlig tenkning, brukermedvirkning og større oppmerksomhet rundt psykisk helse. Dette er noe av det den nye stortingsmeldingen om fremtidens primærhelsetjeneste som ble lagt frem 7. mai i sterk grad hinter om.

– Brenner oss ut før vi er voksne

Bilde til artikkelen – Brenner oss ut før vi er voksne– Jeg har så store drømmer, men det er som om kroppen min motarbeider meg, sier Malin Nesvoll Vangsnes (25), som har fått hjelp mot angst. Intervjuet er fra bladet Psykisk helse 2/2015.

Veteraners psykiske helse

Bilde til artikkelen Veteraners psykiske helseDe siste årene er det vokst frem en erkjennelse av at militært personell som har deltatt i operasjoner ulike steder i verden, ikke har fått god nok oppfølging i etterkant. Mange veteraner sier selv at de møter et hjelpeapparat som ikke har tilstrekkelig innsikt i og forståelse for det de har vært gjennom. Nå gjør Rådet for psykisk helse og Veteranforbundet SIOPS noe med dette. Ved hjelp av prosjektmidler fra Extrastiftelsen skal de to organisasjonene i fellesskap utvikle et kurskonsept for fastleger, psykologer og psykiatere.

Traumer: Skam den viktigste følelsen

Bilde til artikkelen Traumer: Skam den viktigste følelsen– Skam er en av de største hindringene for å bli bra etter traumatiske opplevelser, men skammens natur er at den er skjult og derfor lett å overse, sier Tuva Øktedalen til bladet Psykisk helse. Hun har nylig tatt doktorgrad på dette temaet.

Skriv 2015 - hvem vinner?

Bilde til artikkelen Skriv 2015 - hvem vinner?Deadline er nå nådd i skrivekonkurransen som Mental Helse Ungdom og bladet Psykisk helse holder. Premieutdeling blir 25. august kl. 18. Alle er velkomne!



Alt annet enn diagnoser

Bilde til artikkelen Alt annet enn diagnoserHelse- og omsorgminister Bent Høie åpnet dag to av konferansen Samhandling på unges premisser. Han startet med å anbefale en vaksine mot ensomhet - kalt fellesskap. Det begrepet rommer ting som frivillig arbeid, engasjement, utdanning og jobb - kort sagt deltakelse i samfunnet. Alt dette ingredienser i et liv med god psykisk helse.

Erfaringskonsulent uttalte seg om tvangsbruk - fikk underskriftskampanje mot seg

Bilde til artikkelen Erfaringskonsulent uttalte seg om tvangsbruk - fikk underskriftskampanje mot segI starten av mai kom nyheten om at en erfaringskonsulent ved Stavanger Universitetssykehus sa opp sin stilling etter å ha fått en underskriftskampanje mot seg. Kollegene stod bak kampanjen. Erfaringskonsulenten hadde uttalt seg om tvangsbruk i Stavanger Aftenblad i januar 2015.

På unges premisser: - Ikke slipp oss

Bilde til artikkelen På unges premisser: - Ikke slipp oss- Spør oss om hvordan vi har det! Bli glad i oss og tro på oss! Snakk med barn om hva som er bra, og om hva som er normalt! Rådet for psykisk helses konferanse om samhandling på unges premisser åpnet onsdag med utfordrende råd fra fire unge som er engasjert i Psykisk helse-proffene. På konferansens første dag handlet det om unges premisser for hjelp og om å få hjelp når man trenger det. – Mange kommuner innser ikke verdien av godt forebyggende helsearbeid for barn og unge, sa barneombud Anne Lindboe til deltakerne på konferansen.

Barneverninstitusjoner dårlige på psykisk helse

Bilde til artikkelen Barneverninstitusjoner dårlige på psykisk helseRapporten «Psykisk helse hos barn og unge i barneverninstitusjoner» som ble lagt frem i dag, avdekker at så mange som 76 prosent av alle barnevernsbarn i Norge har en psykisk lidelse, melder VG.

Hvem skal få Tabuprisen i 2015?

Bilde til artikkelen Hvem skal få Tabuprisen i 2015?For mange som strever med livene sine kan det være en hjelp når andre byr på egne opplevelser og erfaringer. Gjenkjennelse av egne problemer hos andre kan også være viktig for hva vi gjør i våre liv.

- Åpenhet har sine kostnader, men aller mest smitter åpenhet. Det kan gi andre mot, håp, styrke og støtte. Både til å snakke om hvordan de har det, og til å be om hjelp, sier generalsekretær Tove Gundersen i Rådet for psykisk helse.

Søk prosjektmidler gjennom Rådet for psykisk helse

Bilde til artikkelen Søk prosjektmidler gjennom Rådet for psykisk helseHvert år deler Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering ut ca. 200 millioner kroner til prosjekter innen forebygging, forskning og rehabilitering. Har du en god idé, er det nå du må skrive søknaden din. Søknadsfristen til Rådet for psykisk helse er 8. mai 2015. Du kan søke om prosjektmidler gjennom Rådet for psykisk helse enten det gjelder forebygging, forskning eller rehabilitering.

Inkluderende dag på Lillehammer

Bilde til artikkelen Inkluderende dag på LillehammerSammen med NAV Oppland og Hovedorganisasjonen Virke inviterte Rådet for psykisk helse til temadag for åtti NAV-veiledere og -ledere på Lillehammer 9. mars. Det ble en dag fylt med gode tips og optimisme, menneskelighet og varme, og tankevekkende og sterke historier.

Band gir låtinntekter til psykisk helse

Bilde til artikkelen Band gir låtinntekter til psykisk helseFor ett år siden døde DJ Sondre Grønboengen, også kalt Dee Abruptor. - Han var showman, rockestjerne og vår bror, sier bandkollega Terje Thorvaldsen i Subway Safari. Sondre hadde en bipolar lidelse.

Meld deg på: Samhandling på unges premisser

Bilde til artikkelen Meld deg på: Samhandling på unges premisserHvordan kan unge med psykiske problemer leve et helhetlig liv midt i en mosaikk av velmenende hjelpere.

Se programmet og meld deg på her!

Hjelp for søvnvansker

Bilde til artikkelen Hjelp for søvnvanskerSøvnvansker er et utbredt problem. I de fleste vestlige land i verden opplever nærmere hver tredje av den voksne befolkningen ukentlig søvnvansker, mens rundt 10 prosent tilfredsstiller de diagnostiske kriteriene for en søvnlidelse. Kroniske søvnvansker kan påvirke både den psykiske og fysiske helsen, men det finnes behandling og veiledning som hjelper mange.

Ønsker musikkterapi over hele landet

Bilde til artikkelen Ønsker musikkterapi over hele landet– Musikkterapi er så bra. Jeg ønsker at det skal være for alle, sier Angelica Kjos til Vårt Land. Hun får behandling på Lovisenberg diakonale sykehus, der Hans Petter Solli jobber som musikkterapeut. Sollis forskningsprosjekt om behandlingsformen ble finansiert av Extrastiftelsen gjennom Rådet for psykisk helse.

Depresjon: – Gi ikke opp håpet

Bilde til artikkelen Depresjon: – Gi ikke opp håpet– Noen ganger må du kjempe mot deg selv, mot demonene og tankefeilene. Hvis du har depresjon, er det viktig å ikke synke helt ned og bli der, sier Kristian Hall i nr. 1/2015 av bladet Psykisk helse.

Anoreksi: Første møte avgjørende

Bilde til artikkelen Anoreksi: Første møte avgjørendeÅ bli møtt med kunnskap og samtidig bli akseptert for den personen man er, ikke bare en diagnose, er avgjørende for pasienter med anoreksi, viser forskningen til Kjersti Solhaug Gulliksen. Dette intervjuet er fra bladet Psykisk helse nr. 1/2015.

Nye førerkortregler: – Et tilbakeslag

Bilde til artikkelen Nye førerkortregler: – Et tilbakeslagNy forskrift for førerkort er ute til høring og vekker sterke reaksjoner. – Dette er et klart tilbakeslag, sier Knut Hallvard Bronder i nr. 1/2015 av bladet Psykisk helse.

Gode resultater for ACT-team

Bilde til artikkelen Gode resultater for ACT-team12 ACT-team er undersøkt i en stor evaluering. Det er satset mye på slike team for å gi et bedre tilbud til flere med alvorlige psykiske lidelser, personer som ofte ikke har klart å gjøre seg særlig nytte av det ordinære psykisk helse-tilbudet. Resultatene er gode, og teamene har fått flotte tilbakemeldinger i evalueringen, fra brukere, pårørende og dem de har samarbeidet med. Men nå som prosjektene er over er to team allerede lagt ned, og tre team er gjort om til såkalte FACT-team, med ansvar for mange flere brukere i områdene de skal dekke.

Kondistrening gir innsatte bedre psyke

Bilde til artikkelen Kondistrening gir innsatte bedre psykeMange innsatte i norske fengsler har eller har hatt et rusmisbruk. Mange har dårlig helse og er vant til å behandle egne psykiske og fysiske plager med rusmidler og medikamenter. - Noen innsatte sitter også lenge på avdelinger der de blir veldig isolert med kun én time ut av cella daglig, og noen slutter også å bruke denne luftetiden og blir liggende på senga i dager og uker, forteller fysioterapeut Torunn Åmotsbakken Bromet og lege Helle Kristine L’Abée-Lund i Trondheim. De tilbyr noe annet enn piller for plagene, og startet med kondisjonstrening for innsatte. Det har redusert de psykiske plagene blant de som er med på treningene.

Umoderne regelverk stanser moderne behandling

Bilde til artikkelen Umoderne regelverk stanser moderne behandlingHelse-Bergen har gjort stor suksess med nett-terapi. Flere med ulike typer psykiske plager får behandling og flere blir friske. En digital vinn-vinn-situasjon skulle man tro. Men nå står prosjektet i fare for å bli lagt ned. Det finnes ikke refusjonstakst for denne type behandling. Helseministeren har så langt ikke behandlet dette spørsmålet, sier Helsedirektoratet til Bergens Tidende 17. januar.

Hvordan virker skjerming?

Bilde til artikkelen Hvordan virker skjerming?Forskerne Reidun Norvoll, Torleif Ruud og Torfinn Hynnekleiv reiser i den nyeste utgaven av «Tidsskrift for den norske legeforening» en viktig debatt knyttet til den utstrakte bruken av skjerming i psykisk helsevern. Deres forskningsgjennomgang viser at de behandlingsmessige effektene av skjermingsmetoden, slik den praktiseres i Norge, i liten grad er evaluert og dokumentert.

Stort endringsbehov - psykisk helsevern må bli bedre

Bilde til artikkelen Stort endringsbehov - psykisk helsevern må bli bedreSju av ti pasienter med døgnopphold innen psykisk helsevern fikk ikke tilstrekkelig informasjon om behandlingsmulighetene som finnes. Tre av fire er fornøyd med hvordan de ble tatt imot på institusjonen, og har følt seg trygge der. Det kommunale tjenestetilbudet er det stor misnøye med. To av tre opplever at kommunenes hjelp ikke er tilfredsstillende. Resultatene kommer fram i en rapport til Helsedirektoratet fra Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten.

Ekstra gave til ungdom og psykisk helse

Bilde til artikkelen Ekstra gave til ungdom og psykisk helseRådet for psykisk helse vant lille julaften 25000 kr i Extra-trekningen gjennom ExtraExpress til vårt prosjekt «Hvordan har du det?». Nå skal alle landets helsesøstre få brosjyren om ungdom og psykisk helse til utdeling.

– Ikke bare å ta seg sammen

Bilde til artikkelen – Ikke bare å ta seg sammen– Arbeid representerer det sunne, og jeg tror det kan være med på å reise mennesker. Men det krever mye omsorg, tydelighet og omtanke, skriver Halvor Bruun i en kronikk på aftenposten.no 2. januar. Han mener at moralisme og sanksjoner ikke er veien å gå, og kan gjøre vondt verre for noen. Werner Fredriksen i Rådet for psykisk helse mener innspillet fra Bruun er en viktig påminnelse i møte med personer som sliter psykisk.

Tema skolevegring: Én i hver klasse

Bilde til artikkelen Tema skolevegring: Én i hver klasse– Hvis skolen ikke har kompetanse på skolevegring, må de hente den inn. Foreldre kan kreve at skolen er profesjonell, og at den tar barn og unge på alvor, sier forsker Trude Havik til bladet Psykisk helse.

– Måtte gjøre noe

Bilde til artikkelen – Måtte gjøre noe– Vi lever ikke i Faraos tid. Man kan være stolt av kulturen sin, men kultur er noe som endrer seg, sier Safia Abdi Hase. Nylig ble hun ridder av St. Olavs orden for sitt arbeid mot kjønnslemlestelse og vold mot kvinner. Intervjuet er fra Psykisk helse nr. 5/2014.

– Helseutfordringer behøver ikke være en hindring

Bilde til artikkelen – Helseutfordringer behøver ikke være en hindring– For mange er det å komme ut og vekk fra opplevelsen av å være unyttige et viktig steg videre i tilfriskningsprosessen, sier Kirsti Rekdal og Dagfinn Bjørgen ved KIM-senteret i Trondheim. Det et brukerinitiert, brukerstyrt og brukerdrevet arbeidspraksis-senter for mennesker med psykiske problemer. Senteret ble opprettet med midler fra Extrastiftelsen, søkt gjennom Rådet for psykisk helse.

Julekalender: Ny kunnskap om tvang i psykisk helsevern

Bilde til artikkelen Julekalender: Ny kunnskap om tvang i psykisk helsevernBruken av tvang i psykisk helsevern er omstridt og i Rådet for psykisk helse er arbeidet for å redusere bruken av tvang gjennom prosjektet «Frivillighet før tvang» noe av det viktigste vi har arbeidet med. To doktorgradsarbeider: «Skjerming i akuttavdelinger» av Reidun Norvoll og «Variasjon i bruk av tvang» av Tonje Lossius Husum, har vært viktige for å forstå mer om bruken av tvangsmidler i psykisk helsevern i Norge. Begge forskningsprosjektene ble gjennomført med finansiering fra Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering gjennom Rådet for psykisk helse.

Gode råd for bedre inkludering

Bilde til artikkelen Gode råd for bedre inkluderingHelhetlig oppfølging. Tydelige avtaler og avklaringer av forventninger. Proaktiv heller enn reaktiv oppfølging. Dette er viktige faktorer for et mer inkluderende arbeidsliv som kommer fram i rapporten «Arbeidsgiverperspektiver på inkludering». Last ned Rådet for psykisk plakat med råd for inkludering, som er basert på funnene i rapporten.

Narret og bedratt

Bilde til artikkelen Narret og bedratt– Å bli lurt og bedratt av en du elsker, er ekstremt sårende. Det gjør noe med din selvtillit og din tillit til andre. Å bli bedratt er å bli satt i en skammelig posisjon, sier forfatter Berit Hedemann til bladet Psykisk helse.

Musikk gir motivasjon, mestring og håp

Bilde til artikkelen Musikk gir motivasjon, mestring og håpMusikalsk samhandling gir personer med alvorlige psykiske lidelser stor grad av motivasjon, mening og håp for fremtida. Det viser en ny doktoravhandling om musikkterapi av Hans Petter Solli. Nå ønsker han at terapiformen tilbys flere. Forskningsprosjektet er finansiert av Extrastiftelsen gjennom Rådet for psykisk helse, og er knyttet til Griegakademiets Senter for Musikkterapiforskning (GAMUT).

Kunnskap som skaper inkludering

Bilde til artikkelen Kunnskap som skaper inkluderingI dag slippes «Inkluderingskompetanse – Ordinært arbeid som mål og middel». Kjetil Frøyland og Øystein Spjelkavik er redaktører for boken som inneholder bidrag fra 18 forfattere. – Denne boken gir hjelpeapparatet og arbeidsgivere tiltrengt kunnskap. Mange med helseproblemer ønsker å jobbe, og da må de som møter dem kunne tilrettelegge og følge opp slik at både arbeidsgiver og arbeidstaker er trygg, sier rådgiver for inkluderende arbeidsliv Werner Fredriksen i Rådet for psykisk helse.

Tema skolevegring: – Ta barnet på alvor

Bilde til artikkelen Tema skolevegring: – Ta barnet på alvor– Skolevegring burde heller vært kalt skoleangst, sier Mari-Mette Graff, som tok sønnen ut av skolen og underviste ham hjemme. Artikkelen er fra bladet Psykisk helse nr. 5/2014.

Julekalender: Utviklingsfremmende samtaler

Bilde til artikkelen Julekalender: Utviklingsfremmende samtaler«Utviklingsfremmende samtaler» er en arbeidsmetode som det satses mye på å ta i bruk i videregående skoler i Oslo. Det begynte med en søknad gjennom Rådet for psykisk helse om støtte fra Extrastiftelsen Helse og rehabilitering til Kari Langaards doktorgrad. Hun studerte hvordan skolehelsetjenesten kan bli bedre rustet til å møte ungdommer med psykososiale vansker.

Mange får støtte fra Extrastiftelsen

Bilde til artikkelen Mange får støtte fra ExtrastiftelsenRådet for psykisk helse har til sammen fått i overkant av 20 millioner kroner til 21 nye prosjekter og videreføring av 22 prosjekter som har søkt Extrastiftelsen gjennom oss. - Dette er et fantastisk bidrag til et viktig arbeid som gir god forebygging, bedre rehabilitering og mer kunnskap, sier generalsekretær Tove Gundersen i Rådet for psykisk helse.

Dagskonferanse om psykiatriske legemidler

Bilde til artikkelen Dagskonferanse om psykiatriske legemidlerHva er kunnskapsgrunnlaget bak dagens medisinering av psykiske lidelser? Det er et av spørsmålene som skal belyses på dagskonferansen «Medisinering av psyken - mer skade enn gagn?» den 25. november.

Doktorgrad om langtidsvirkninger av ADHD-medisin for voksne

Bilde til artikkelen Doktorgrad om langtidsvirkninger av ADHD-medisin for voksneMange med ADHD foretrekker å bruke ADHD-medisiner over tid, og bedring er ofte knyttet til lengre tids medisinering, kommer det fram i doktoravhandlingen til Mats Fredriksen. Han fant også at andre symptomer, som angst, depresjon og søvnvansker, ble svekket når ADHD-symptomene bedret seg.

NOU fra Prioriteringsutvalget: Åpent og rettferdig

Bilde til artikkelen NOU fra Prioriteringsutvalget: Åpent og rettferdigPrioriteringsutvalget, ledet av professor Ole Frithjof Norheim, overleverte onsdag 12. november sin utredning til helse- og omsorgsminister Bent Høie. Generalsekretær Tove Gundersen i Rådet for psykisk helse har sittet i utvalget. Hun er fornøyd med at prioriteringer skal skje åpent og rettferdig, og at målet er å jobbe for flest mulig gode leveår - mer rettferdig fordelt.

Fare for stigmatisering

Bilde til artikkelen Fare for stigmatiseringDet er mye bra i NOU-en om skyldevne, sakkyndighet og samfunnsvern (Tilregnelighetsutvalget), men vi hadde ønsket oss mer. Det er fare for at mennesker med psykiske lidelser blir stigmatisert siden utilregnelighetsbegrepet fortsatt er så vidt. Det er skuffende at ikke det psykologiske prinsippet/det blandede prinsipp får større plass. Det vil si at det må være en klar sammenheng mellom handlingen og psykosen for at noen er utilregnelige og dermed ikke kan dømmes til fengsel, skriver generalsekretær Tove Gundersen i Rådet for psykisk helse i Vårt Land 6. november.

Hva kjennetegner god inkluderingskompetanse?

Bilde til artikkelen Hva kjennetegner god inkluderingskompetanse?Helhetlig oppfølging. Tydelige avtaler og avklaringer av forventninger. Proaktiv heller enn reaktiv oppfølging. Dette er viktige faktorer for et mer inkluderende arbeidsliv som kommer fram i rapporten «Arbeidsgiverperspektiver på inkludering». AFI har laget rapporten på oppdrag fra Rådet for psykisk helse og Hovedorganisasjonen Virke. Rapporten er finansiert gjennom Arbeids- og velferdsetatens forsøksmidler for arbeid og velferd (FARVE).

Foreldre har nytte av barnas traumebehandling

Bilde til artikkelen Foreldre har nytte av barnas traumebehandlingNår barn kommer i behandling for posttraumatiske plager, reduseres også foreldrenes uro, stress, skyld, skam og depressive plager. Dette kommer frem i doktorgraden til psykolog og stipendiat Tonje Holt ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS).

Mobbing henger sammen med problemer i voksen alder

Bilde til artikkelen Mobbing henger sammen med problemer i voksen alderHar du blitt mobbet eller vært en mobber har du høyere risiko for helseproblemer og dårlig psykososial tilpasning i voksen alder. Det kommer fram i en artikkel som er en del av doktorgradsarbeidet til Johannes Foss Sigurdson ved NTNU. Forskningsprosjektet mottar støtte fra Extrastiftelsen gjennom Rådet for psykisk helse.

Hjerterom i ti år

Bilde til artikkelen Hjerterom i ti år17. oktober er det ti år siden «hele» Norge gikk sammen om tv-aksjonen Hjerterom. Blant målene Rådet for psykisk helse og Kirkens Bymisjon hadde for aksjonen var å skape et varmere og rausere Norge. – Mye er bedre i dag enn det var for ti år siden. Det har blitt mer åpenhet, flere får nødvendig omsorg og god behandling, men fortsatt har vi mange utfordringer igjen for å skape et samfunn der alle er inkludert, der alle opplever at de får god hjelp og har hverdager med mening, sier generalsekretær Tove Gundersen i Rådet for psykisk helse.

Et mangfold av muligheter i Larvik

Bilde til artikkelen Et mangfold av muligheter i LarvikInkluderingskompetanse og arbeidsliv er på dagsordenen når konferansen «Midt i magen – rett til hjertet» går av stabelen 28. oktober i Larvik. Deltakerne vil oppleve et program med en stor bredde av innfallsvinkler til et inkluderende arbeidsliv.

Kronikk: Psykisk helse - Norges forpliktelse

Bilde til artikkelen Kronikk: Psykisk helse - Norges forpliktelseHelseministeren har invitert alle samfunnssektorer til - innen 15. oktober - å komme med innspill til ny stortingsmelding om folkehelsepolitikken. Et av spørsmålene han vil ha svar på, er: Hvordan kan vi løfte psykisk helse inn i folkehelsearbeidet? Han er ambisiøs: «Vi vil ikke bare ha innspill på kort sikt, men også på lang sikt!». Norge har allerede satt seg ambisiøse mål for det psykiske helsearbeidet på lang sikt. Som medlem av styret i Verdens helseorganisasjon (WHO) var vi en av pådriverne for å få vedtatt WHOs globale handlingsplan for psykisk helse. Gjennom denne innsatsen har Norge forpliktet seg – kanskje mer enn noe annet land - til å nå de mål WHO har satt. Målene skal nås innen 2020, skriver Arne Holte ved Folkehelseinstituttet i denne kronikken på Verdensdagen for psykisk helse.

Statsbudsjettet: Mer til skolehelse, men ingen øremerking

Bilde til artikkelen Statsbudsjettet: Mer til skolehelse, men ingen øremerkingI statsbudsjettet er det foreslått 400 millioner kroner mer til kommunene og deres arbeid med rus og psykisk helse. 200 millioner skal gå til å styrke skolehelsetjenesten og helsestasjoner, den andre halvparten skal brukes til bedre lavterskeltilbud for rus og psykisk helse der folk bor, sier regjeringen. - Forslaget er som vi forventet, men vi hadde likevel et håp om at midlene ble øremerket, sier generalsekretær Tove Gundersen i Rådet for psykisk helse.

Verdensdagen: Psykisk helse minutt for minutt

Bilde til artikkelen Verdensdagen: Psykisk helse minutt for minuttEgertorget i Oslo er stedet der du må være oppmerksomt til stede på Verdensdagen for psykisk helse fredag 10. oktober. Der har Rådet for psykisk helse og Mental Helse Ungdom invitert viktige stemmer til å snakke om det de mener er viktig for psykisk helse i Norge. Tema for Verdensdagen 2014 i Norge er Hverdagsstress og psykisk helse.

Ansiktet mot vinden

Bilde til artikkelen Ansiktet mot vinden– Jeg har sluttet å si at jeg er halvt pakistaner. Jeg er ikke halvt noe som helst. Jeg er norsk. Jeg har norsk pass og betaler skatt til Norge. Hvem som er min far eller bestefar, er i den sammenheng irrelevant. Dette sa Ulrik Imtiaz Rolfsen til bladet Psykisk helse i 2012. Vi gjør intervjuet tilgjengelig på våre nettsider i forbindelse med premieren på hans film «Haram» 3. oktober.

Forskeren og døden

Bilde til artikkelen Forskeren og døden– Jeg blir berørt av menneskene, ikke trist. Men det som gjør meg trist, er når noe ikke er bra, noe som ikke kan bli annerledes, sier Lars Mehlum til bladet Psykisk helse.

Snakk om alkohol på jobben

Bilde til artikkelen Snakk om alkohol på jobben– Jeg liker å jobbe med vanskelige saker. På en måte liker jeg kriser, sier Mina Gerhardsen til bladet Psykisk helse.

Anoreksi: Spill som behandlingsmetode

Bilde til artikkelen Anoreksi: Spill som behandlingsmetode– Å reflektere over egen tenkemåte er viktig for å kunne bli frisk fra spiseforstyrrelser, sier Camilla Lindvall Dahlgren til bladet Psykisk helse.

Tabuprisen til Libe Rieber-Mohn

Bilde til artikkelen Tabuprisen til Libe Rieber-MohnRådet for psykisk helse gir Tabuprisen 2014 til Libe Rieber-Mohn. Den profilerte politikeren fortalte i en dokumentar på TV2 om en traumatisk oppvekst med seksuelle overgrep. Hun fortalte om hvor viktig det var å få hjelp med traumene.

Lager film om livet til St. Thomas

Bilde til artikkelen Lager film om livet til St. ThomasArtisten St Thomas hedres nå med en dokumentarfilm. Thomas Hansen døde 31 år gammel i 2007, etter en uheldig blanding av reseptbelagt medisiner. I flere sammenhenger fortalte han om hvordan han slet med depresjon. Etter hans død kom det fram at han hadde fått avslag fra hele 52 psykologer som han hadde søkt hjelp hos. Nå lager to britiske filmskapere film om livet hans.

Lover øremerking til skolehelsetjenesten

Bilde til artikkelen Lover øremerking til skolehelsetjenesten- God psykisk helse skapes alle andre steder enn i helsevesenet. Skal vi få til å forebygge, og få til gode og flere tjenester til barn og unge, skal vi løfte skole og skolehelsetjeneste til å fange opp unge som sliter, da må vi må slutte å tro at kommunene kan ordne opp selv. Kommunene kan ikke ordne opp selv, vi kan ikke la vår tid største folkehelseproblem og dyreste utgift være avhengig av at kommunepolitikere synes det er interessant å jobbe med det, sa Adrian Lorentsson fra Mental helse ungdom i sin innledning til folkehelsedebatt på Arendalsuka.

– Vi støtter helsesøstrene og NSF

Bilde til artikkelen – Vi støtter helsesøstrene og NSFI fjor fikk kommunene 180 millioner til å ruste opp skolehelsetjenesten og helsestasjonene for ungdom. Det viser seg at mindre enn halvparten av dette beløpet når fram til det tilsiktede formålet. Resten havner i det kommunale sluket. – Dette viser at det er nødvendig å øremerke midler så vi er sikre på at de går til helsetilbudene for ungdom, sier Tove Gundersen, generalsekretær i Rådet for psykisk helse. Hun støtter dermed kravet fra Norsk Sykepleierforbund.

Råd om psykisk helse til alle på Norway Cup

Bilde til artikkelen Råd om psykisk helse til alle på Norway Cup22.000 deltakere på Norway Cup får i år den nye folderen for ungdom fra Rådet for psykisk helse. «Hvordan har du det?» er overskriften på folderen som er lagt i utstyrsposen som alle deltakerne får. Kropp, følelser, mobbing, kjærlighet og rus er blant temaene som tas opp i folderen.

Angst en viktig veiviser

Bilde til artikkelen Angst en viktig veiviser– Angsten kommer når man er ute av kurs. Hvis man prøver å kopiere andre framfor å finne fram til essensen i seg selv, kan man få angstproblemer, sier psykolog og forfatter Grethe Nordhelle (62) til bladet Psykisk helse.

Arendalsuka med debatt om folkehelse

Bilde til artikkelen Arendalsuka med debatt om folkehelseEr det politisk vilje for et mer helsefremmende samfunn? Hva gjør vi for å stoppe drop out fra skole og arbeidsliv? Tirsdag 12. august er Rådet for psykisk helse medarrangør av det store debattmøtet i Arendal kulturhus. Helse- og omsorgsminister Bent Høie møter andre helsepolitikere til debatt om viktige temaer. Adrian Lorentsson fra Mental helse Ungdom, Camilla Stoltenberg fra Norsk Folkehelseinstitutt og Kåre Hagen fra NOVA innleder til debatt.

Indrestyrt

Bilde til artikkelen Indrestyrt– Jeg har en sterk fascinasjon for det vanlige livet. Det ser vanlig ut, men er fantastisk og inneholder mye dramatikk, sier forfatter Ruth Lillegraven til bladet Psykisk helse.

Bipolar lidelse: – Ta utgangspunkt i ressursene dine

Bilde til artikkelen Bipolar lidelse: – Ta utgangspunkt i ressursene dine– Da jeg fikk diagnosen, trodde jeg at bare jeg fikk riktig medisinering, ville jeg bli frisk igjen. Så enkelt er det ikke. Man må finne ut hva som gjelder for en selv, sier Marthe Løkken, leder i Bipolarforeningen Norge, til bladet Psykisk helse.

Pappapermisjon: Psykisk lidelse ikke syk nok til utsettelse

Bilde til artikkelen Pappapermisjon: Psykisk lidelse ikke syk nok til utsettelseKai Tore Vik har depresjon og unipolar lidelse. Det er ikke nok til å få utsatt pappapermisjonen sa Nav. Dokumentasjon fra fastlege og psykiater var ikke nok til å bli trodd. Artikkelen er fra bladet Psykisk helse nr. 3 - 2014.

Tabu å gå til psykolog

Bilde til artikkelen Tabu å gå til psykolog– Man vet ofte ikke hvilken hjelp man kan få. Terskelen for å oppsøke psykolog burde være lavere for skoleelever, sier Kaia Urdahl, som nettopp har gått ut av videregående skole. Artikkelen er fra bladet Psykisk helse nr. 3 - 2014.

Ordner opp med HELFO-refusjon

Bilde til artikkelen Ordner opp med HELFO-refusjonI mai varslet HELFO en ny praksis for dekning av utgifter til arbeid utført av blant andre barnevernspedagoger, sosionomer og vernepleiere i poliklinisk spesialisthelsetjeneste. HELFO ville begrenset takst- og refusjonsrett til helsepersonell. Rådet for psykisk helse reagerte sterkt på denne endringen, og sendte 13. juni sammen med Fellesorganisasjonen (FO) og Fagrådet - Rusfeltets hovedorganisasjon et brev til Helse og omsorgsdepartementet der det ble bedt om at departementet sørget for et regelverk som ivaretok tverrfaglighet i rus- og psykisk helsevern i spesialisthelsetjenesten.

Barnehagelykke i Nordbyhagen

Bilde til artikkelen Barnehagelykke i NordbyhagenNordbyhagen barnehage på Jessheim lærer barna hele året om hverdagslykke. De knytter bånd, gir hverandre komplimenter og sprer glede i nabolaget. barnehagen deler ut hjertekort til naboene, og med et kompliment-tre på hver avdeling har barna lært å gi - og å ta i mot - komplimenter.

– Medisin må ikke være eneste hjelpetilbud

Bilde til artikkelen – Medisin må ikke være eneste hjelpetilbudAldri før har så mange unge fått piller mot depresjon. Nærmere 6000 ungdommer bruker antidepressiva. De siste fire årene har bruken økt med 27 prosent. – Vi trenger mer kunnskap om hva som er årsaken til denne betydelige økningen. Det er viktig at barn og unge blir tilbudt gode medikamentfrie behandlingstilbud, som samtalebehandling og depresjonsmestringskurs for ungdom, sier generalsekretær Tove Gundersen i Rådet for psykisk helse.

Schizofrenidagene 2014

Bilde til artikkelen Schizofrenidagene 2014Hva vet vi om effekten av de metodene vi bruker? Hva virker for hvem? Dreier det seg om tro eller vitenskap? Dette er spørsmål som stilles når de psykiske helsetjenestene settes under lupen i løpet av Schizofrenidagene 3.-7. november. Rådet for psykisk helse sitter i programkomiteen for arrangementet som er Europas største faste, tverrfaglige psykiatrikonferanse.

Ny helsesøsterleder: Vil ha lav terskel og åpen dør

Bilde til artikkelen Ny helsesøsterleder: Vil ha lav terskel og åpen dør– Skolehelsetjenesten bør være åpen hver dag, og ingen temaer må være for store eller for små. Med dagens stillingsbrøk er det vanskelig å få gjort annet enn å vaksinere elevene. Vi gir oss ikke på at politikerne må øremerke midler til skolehelsetjenesten, sier Kristin Sofie Waldum (41), nyvalgt leder i Landsgruppen av helsesøstre i Norsk Sykepleierforbund.

Virksomme kurs for ungdom

Bilde til artikkelen Virksomme kurs for ungdom«Depresjonsmestring for ungdom» (DU) har fått god omtale på nettsiden ungsinn.no. Denne nettsiden publiserer vurderinger av tiltak for barn og unges psykiske helse, og klassifiserer DU-kurset som funksjonelt virksomt, og henviser til i alt tre artikler som har undersøkt effekten av kurset.

30 minutter om dagen gjør godt

Bilde til artikkelen 30 minutter om dagen gjør godtFysisk aktivitet fremmer helse, gir overskudd og er et viktig og veldokumentert virkemiddel i forebygging og behandling av blant annet depresjon, høyt blodtrykk, aldersdiabetes og visse typer kreft. - Men vi beveger oss mindre - selv om vi bare trenger å bruke noen minutter på daglig aktivitet for å bli bedre, sier Werner Fredriksen i Rådet for psykisk helse.

Skal styrke innsatsen mot selvmord og selvskading

Bilde til artikkelen Skal styrke innsatsen mot selvmord og selvskadingEn ny handlingsplan for forebygging av selvmord og selvskading ble lagt fram av helse- og omsorgsminister Bent Høie 30. april. - Selvmord, selvmordsforsøk og selvskading angår utrolig mange av oss. Derfor er vi tilfreds med at planen endelig legges fram - og at den også omfatter forebygging av selvskading. Men som vi har sagt så mange ganger før: planen må tas i bruk og følges opp dersom vi skal få resultatene vi vil ha, sier generalsekretær Tove Gundersen i Rådet for psykisk helse.

Psykisk skadde veteraner må også hedres

Bilde til artikkelen Psykisk skadde veteraner må også hedres8. mai er dagen Norge hedrer sine veteraner fra Forsvaret. På Akershus festning i Oslo skal det deles ut medaljer for tapperhet i strid. Forsvaret har også en medalje som deles ut til dem som har som har blitt såret på oppdrag for fedrelandet. - Til nå har ingen fått denne medaljen for psykiske skader de har fått under oppdrag for Norge. Vi vet at mange sliter med traumer etter tjenesten. Nå må Forsvaret vise at de også verdsetter veteraner som får psykiske skader i tjenesten, sier generalsekretær Tove Gundersen i Rådet for psykisk helse.

- Skap en arbeidsmiljøkultur der alle bidrar

Bilde til artikkelen - Skap en arbeidsmiljøkultur der alle bidrar28. april er Verdensdagen for et godt arbeidsmiljø. – Det er viktig at man snakker sammen og skaper en kultur for at alle bidrar til et godt psykososialt arbeidsmiljø i virksomheten før problemer oppstår, sier rådgiver Werner Fredriksen i Rådet for psykisk helse.

Støtter strengere råd om vanedannende medisiner

Bilde til artikkelen Støtter strengere råd om vanedannende medisinerHelsedirektoratet har oppdatert veilederen for rekvirering og forsvarlighet ved bruk av vanedannende medikamenter. - Bruken av vanedannende legemidler må reduseres! Vi kan gi god hjelp i mange sammenhenger uten vanedannende medikamenter. Derfor er det viktig at ledere i helsevesenet tar ansvar for å ta den oppdaterte veilederen i bruk, sier generalsekretær Tove Gundersen i Rådet for psykisk helse.

Tilbake på jobb

Bilde til artikkelen Tilbake på jobb– Vi trenger arbeidskraft, men den enkelte trenger også å ha en jobb. Det er fint å se personer som har vært ute av arbeidslivet en stund, blomstre, sier Lena Vonka, som driver bedriften Lenas helsepersonell. Artikkelen er fra Psykisk helse nr. 2 – 2014.

Norad-rapport: Nærmere en million selvmord årlig

Bilde til artikkelen Norad-rapport: Nærmere en million selvmord årlig– Psykisk helse må inkluderes på bred basis i primærhelsetjenesten i alle land, slik at det også kan settes inn tiltak for å forebygge psykiske lidelser, sier underdirektør Helga Fogstad i Norad til bladet Psykisk helse.

Mer enn én av tre vil få en psykisk lidelse i løpet av livet. Hvert år tar minst 850 000 mennesker sitt eget liv, kommer det fram i en fersk Norad-rapport om psykisk helse, skriver bladet.

For få arbeidsgivere

Bilde til artikkelen For få arbeidsgivere– En del arbeidsgivere har fordommer mot psykiske lidelser. Mange vil heller ansette en tidligere rusavhengig enn en person med depresjon, sier forsker Silje Endresen Reme til bladet Psykisk helse.

Rådet fortsetter samarbeidet med MOT

Bilde til artikkelen Rådet fortsetter samarbeidet med MOT– Rådet for psykisk helse og MOT er begge opptatt av å skape trygge oppvekstmiljøer for barn og unge. Trygghet, tilhørighet og fellesskap med andre er avgjørende for å utvikle en god psykisk helse, derfor fortsetter vi samarbeidet, sier Kari Gotteberg Steen i Rådet for psykisk helse.

Selvskading: – Kunnskap skaper bedre holdninger

Bilde til artikkelen Selvskading: – Kunnskap skaper bedre holdninger– Økt forståelse, mer kunnskap om selvskading og tryggere hjelpere vil komme våre ungdommer tilgode i møte med hjelpeapparatet. Dårlige holdninger i møte med en som skadet seg selv handler om at man ikke har nok kunnskap eller forståelse om hva selvskading egentlig handler om, sier Lena-Maria Haugerud i Landsforeningen for forebygging av selvskading og selvmord (LFSS).

Flere skal inkluderes med den nye IA-avtalen

Bilde til artikkelen Flere skal inkluderes med den nye IA-avtalenEn mer kraftfull innsats for å inkludere personer med nedsatt funksjonsevne i arbeidslivet. Det varslet arbeids- og sosialminister Robert Eriksson (Frp) da han presenterte den nye avtalen om et inkluderende arbeidsliv. – Vi ønsker disse signalene velkommen, og har forventninger om at de følges opp med praktisk politikk. Det er mange med psykiske helseproblemer som står utenfor og trenger en mulighet til å få brukt ressursene sine og friskne til gjennom arbeid, sier rådgiver Werner Fredriksen i Rådet for psykisk helse.

Helsesøster i mer enn 15 sekunder

Bilde til artikkelen Helsesøster i mer enn 15 sekunderTrygghet, tilhørighet og fellesskap med andre er avgjørende for å utvikle en god psykisk helse. Slik skapes også robuste og trygge barn og unge, skriver Tove Gundersen i et innlegg i VG 28. februar. På en skole i Agder har 370 elever tilgjengelig helsesøster en dag i måneden. Det gir 15 sekunder til hver elev i måneden.

Opptaksregler for Politihøgskolen tatt opp i spørretimen

Bilde til artikkelen Opptaksregler for Politihøgskolen tatt opp i spørretimen- Å ha hatt en psykisk sykdom skal ikke automatisk utelukke studenter som søker Politihøgskolen. Et avslag gjelder heller ikke til evig tid, svarte justisminister Anders Anundsen i Stortingets spørretime 26. februar. I svaret på spørsmålet fra Audun Lysbakken (SV) sa statsråden også at det vurderes et nytt opptaksreglement for Politihøgskolen.

Senskader: Lever med sterke minner

Bilde til artikkelen Senskader: Lever med sterke minner– Den dagen du senker skuldrene etter å ha gjort deg ferdig med jobben, det er kanskje den dagen reaksjonen kommer, sier Per Bertelsen, tidligere nødhjelpsarbeider og leder på asylmottak. Dette intervjuet er fra Pyskisk helse nr. 1/2014.

Ble et sintere menneske

Bilde til artikkelen Ble et sintere menneske– Jeg er opptatt av dagliglivet, det som dag for dag setter spor i deg, som vanndråper i en stein. Gradvis og sakte blir du endret. Jeg ble det jeg kaller «smittet av vold», sier psykolog Per Isdal til Psykisk helse.

– Alle må bidra

Bilde til artikkelen – Alle må bidra– I UNICEF bruker vi ofte det gamle afrikanske uttrykket «det må en hel landsby til for å oppdra et barn». Et uttrykk som er overførbart til arbeidet mot mobbing og med inkludering. Fordi konsekvensene er så store, kan vi ikke se på mobbing som et skoleproblem alene, sier Kristin Oudmayer. Hun har skrevet bok om mobbing og hva som kan gjøres overfor problemet.

Audun Myskja: Mellom himmel og demens

Bilde til artikkelen Audun Myskja: Mellom himmel og demens– Språket vårt dekker bare en liten flik av følelsesregisteret. Jeg bruker musikk som konkret tiltak og et bilde på det som er vanskelig å si noe om, sier Audun Myskja. Les portrettintervjuet i Psykisk helse nr 1-2014.

Ny samarbeidsavtale med Rusfeltets hovedorganisasjon

Bilde til artikkelen Ny samarbeidsavtale med Rusfeltets hovedorganisasjonRådet for psykisk helse og Fagrådet - Rusfeltets hovedorganisasjon har inngått en avtale om samarbeid for å fremme åpenhet om psykisk helse og rus. - Rus og psykisk helse er to viktige områder i Helse-Norge, og har mange felles utfordringer. På hver vår kant har vi vært opptatt av mange overlappende tema, og kan sammen bidra til bedre tjenester og politisk påvirkning med større styrke, sier generalssekretær Tove Gundersen i Rådet for psykisk helse.

Politihøgskolen avviser tidligere deprimert

Bilde til artikkelen Politihøgskolen avviser tidligere deprimertPolitihøgskolen vil ikke ta opp student som opplyser at han har hatt psykiske vansker, heller ikke med legeerklæring om at han er frisk. I sin faste spalte i bladet Psykisk helse går psykiater Finn Skårderud i rette med et system og tankegods som ikke har tilegnet seg ny kunnskap:

Har samlet kunnskap om voldsrisiko og psykisk lidelse

Bilde til artikkelen Har samlet kunnskap om voldsrisiko og psykisk lidelseVold og psykiske lidelser blir ofte tema i mediene ved alvorlige hendelser. Nå har Norsk Psykologforening gått inn i forskningslitteraturen, og laget et nytt faktaark om personer med psykiske lidelser og voldsrisiko som kan være nyttig å lese. - Denne debatten gjentas stadig, og trenger kunnskap og nyanser. En realistisk oppfatning av risiko vil bidra til at personer med psykiske lidelser ikke stigmatiseres. Derfor er det bra at slike kunnskapsoppsummeringer oppdateres og vedlikeholdes, sier generalsekretær Tove Gundersen i Rådet for psykisk helse.

Hunder for helse

Bilde til artikkelen Hunder for helse– Trening med hund har gitt meg mye bedre selvtillit, sier Marianne Ramberg til bladet Psykisk helse. Hun har rehabilitering på Catosenteret i Son, som inkluderer dyreassistert terapi.

– Flere må få innpass i arbeidslivet

Bilde til artikkelen – Flere må få innpass i arbeidslivet– Arbeidet med å rekruttere mennesker med redusert funksjonsevne bør styrkes i en ny IA-avtale, sier rådgiver Werner Fredriksen i Rådet for psykisk helse. Forhandlingene om avtalen for et inkluderende arbeidsliv startet mandag 16. desember.

Toppledermøte med psykisk helse på sakskartet

Bilde til artikkelen Toppledermøte med psykisk helse på sakskartetNår verdens toppledere denne uken samles i Davos til økonomisk toppmøte i World Economic Forum er også psykisk helse på sakskartet, skriver avisen Vårt Land 22. januar. Forumet vil at topplederne skal engasjere seg mer i folks helse - i en videre betydning enn gode sykehus. Direktør Robert Greenhill i Economic Forum etterlyser også at hver enkelt tar i bruk mer av det vi vet om psykisk helse. - Det er viktig at psykisk helse blir et tema på slike toppmøter. Helse skapes nesten bare utenfor helsevesenet. Skole, fritid, kulturliv og det å ha en jobb - alt har med den psykiske helsen å gjøre, og den fysiske, sier generalsekretær Tove Gundersen i Rådet for psykisk helse til avisen.

- Viktig nyttårstale må følges opp med planer og penger

Bilde til artikkelen - Viktig nyttårstale må følges opp med planer og pengerStatsminister Erna Solberg oppfordret i sin første nyttårstale arbeidsgivere til å gi mennesker med psykiske helseproblemer en sjanse. Også de som har huller i CV-en. – Regjeringen må følge opp denne viktige anmodningen med konkrete handlingsplaner, sier generalsekretær Tove Gundersen i Rådet for psykisk helse. Og det må følge penger med planene.

– Ble syk av oppveksten

Bilde til artikkelen – Ble syk av oppvekstenInger Eggen har hatt dissosiativ identitetsforstyrrelse fordi hun ble seksuelt misbrukt og utsatt for psykisk mishandling i barndomshjemmet. Nå har hun skrevet sin andre bok om lidelsen og hvordan det går an å få bukt med den. Denne artikkelen er fra nr. 5/2013 av bladet Psykisk helse.

Lange samtaler

Bilde til artikkelen Lange samtaler– Jeg avslutter ikke en samtale uten videre. De fleste som ringer, er fortvilet og slitne, forteller Anne-Grethe Terjesen, som er rådgiver i støttetelefonen og styreleder i Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse (LPP). Artikkelen er fra nr. 5/2013 av bladet Psykisk helse.

Pårørendeforskning: Balansekunst og utslitthet

Bilde til artikkelen Pårørendeforskning: Balansekunst og utslitthet– Anerkjennelse og støtte fra hjelpeapparatet kan veie opp for påkjenningene det er å være pårørende, sier Bente Weimand, som har forsket på pårørende i psykisk helsevern. Hun er intervjuet av bladet Psykisk helse.

– Kunnskapsløshet diskriminerer

Bilde til artikkelen – Kunnskapsløshet diskriminerer– Jeg blir provosert når noen karakteriserer psykisk syke som svake, sier Adrian Lorentsson, landsleder i Mental Helse Ungdom til bladet Psykisk helse. Årets femte utgave er på vei ut til abonnentene.

Rekordtildeling fra Extrastiftelsen

Bilde til artikkelen Rekordtildeling fra ExtrastiftelsenÅrets tildeling til prosjekter som har søkt gjennom Rådet for psykisk helse er den høyeste noen gang. Til sammen 21,9 millioner kroner er fordelt til 22 nye prosjekter, og til 23 andre- og tredjeårsprosjekter. - Det er fantastisk for oss å bidra til at så mange spennende prosjekter kan gjennomføres rundt om i hele landet, sier generalsekretær Tove Gundersen i Rådet for psykisk helse.

Arne Ove Nordhøy 1953-2013

Bilde til artikkelen Arne Ove Nordhøy 1953-2013Vår kjære kollega Arne Ove Nordhøy sovnet inn 25. november på Kantarellen sykehjem etter kort tids sykeleie – han ble bare 60 år.

Hjelper ungdom i sorg

Bilde til artikkelen Hjelper ungdom i sorgHvert år mister ca. 3000 ungdommer søsken eller foreldre i Norge. Prosjektet «Ungdom i sorg» er et samtaletilbud for ungdom i alderen 14-22 år som har mistet en i nær familie. – I en sunn sorgprosess er opprettholdelse og utvikling av nære relasjoner som kan støtte etter tapet svært vesentlig for ungdom. I dag finnes det få sorgstøtteintervensjoner for denne gruppen, og få tilbud som aktivt involverer familien, sier prosjektleder Pravin Israel ved Ahus.

- Vær oppmerksom

Bilde til artikkelen - Vær oppmerksomÅ være oppmerksom og tilstede i øyeblikket er bra for den psykiske helsen. Mindfulness kalles det nå «på godt norsk». I NRKs program «Oppdrag lykke» var det flere av deltagerne som oppga at øvelser i mindfulness var en metodene som de fikk mest effekt av. Nettopp å være oppmerksom er ett av hverdagslykkerådene fra Rådet for psykisk helse.

Tabuprisen til Tomasz Sokolowski

Bilde til artikkelen Tabuprisen til Tomasz SokolowskiFotballspilleren Tomasz Sokolowski (28) fra Sportsklubben Brann i Bergen er tildelt Tabuprisen 2013 fra Rådet for psykisk helse. I februar i år ble han av Bergens Tidende kåret til banens beste - før en eneste kamp var spilt denne sesongen, fordi han ved å fortelle om sin tid med depresjon var klubbens beste forbilde for barn og unge. Tomasz Sokolowski sier han er stolt over å motta Tabuprisen, og er ikke redd for å være et ansikt utad.

Filmer om hjelpsomme og ikke-hjelpsomme tanker

Bilde til artikkelen Filmer om hjelpsomme og ikke-hjelpsomme tankerHvordan takle vanskelige utfordringer? Hvordan snakke støttende til seg selv? Dette kan barn og unge og deres hjelpere nå se på film. Barn og unge kan i tre nye kortfilmer se hvordan hjelpsomme tanker kan brukes for å takle motgang og vanskelige situasjoner på en god måte. Det er også laget en opplæringsfilm der hjelpere kan se «Psykologisk førstehjelp» brukt i samtale med barn og unge.

Alt annet må prøves før medisiner

Bilde til artikkelen Alt annet må prøves før medisiner3822.

Det er antallet jenter mellom 15 og 19 år som i 2012 fikk utskrevet antidepressiva. Lykkepiller, som mange kaller det. Det er en økning på 53 prosent siden 2005. Tallene skremmer. Noen av disse jentene vil det gå galt med. Vi så det i Brennpunkt nylig, der Silje «bare måtte ha en pille til». Det endte til slutt med avhengighet og døden på et hotellrom.

Robuste småbarn i Sømna

Bilde til artikkelen Robuste småbarn i SømnaSømna kommune er mer enn bare et vakkert sted. Kommunen er også proppfull av ivrige og engasjerte barnehageansatte som er opptatt av hvordan hverdagslykke bidrar til helsefremmende barnehager. Rådet for psykisk helse holdt denne uken foredrag om nettopp hverdagslykke i forbindelse med kommunens satsning «Robuste småbarn i Sømna».

Vil forebygge psykiske problemer blant eldre

Bilde til artikkelen Vil forebygge psykiske problemer blant eldreOgså eldre mennesker kan få psykiske problemer. Denne uken arrangerte Rådet for psykisk helse konferansen Fellesskap hjelper, for å dele forebyggende tiltak for eldres psykiske helse.

Evaluering og involvering reduserer beltebruk

Bilde til artikkelen Evaluering og involvering reduserer beltebrukPsykiatriske akuttavdelinger som gjennomgår alle hendelser der pasienter legges i belter, har mindre beltebruk enn andre avdelinger, viser en dansk-norsk undersøkelse. - Når et såpass enkelt tiltak som dette kan ha så stor effekt, må dette gjøres overalt, sier Kari Gotteberg Steen i Rådet for psykisk helse.

God folkehelse: Hverdagslykke i Rogaland

Bilde til artikkelen God folkehelse: Hverdagslykke i Rogaland- Hverdagslykke! ropte 100 barn i kor på Rogaland teater i går. Barnehagebarna har jobbet med hverdagslykke i høst og sendt inn bidrag til fylkeskommunensom viser hva de har gjort. Bidragene er nå utstilt på Norsk barnemuseum i Stavanger og på mandag feiret de seg selv.

- Bedre skolehelsetjeneste, men skuffet over undervisningskutt

Bilde til artikkelen - Bedre skolehelsetjeneste, men skuffet over undervisningskuttHelsestasjons- og skolehelsetjenesten for ungdom styrkes med 180 millioner kroner i forslaget til statsbudsjett fra den avtroppende Stoltenberg-regjeringen. - Det er flott at regjeringen følger opp denne satsingen slik den har varslet. Dette er en økning på rundt 300 årsverk og er en start på den nødvendige opptrappingen som må komme innen helsestasjons- og skolehelsetjenesten, sier generalsekretær Tove Gundersen i Rådet for psykisk helse.

Rause med komplimentene på Verdensdagen

Bilde til artikkelen Rause med komplimentene på VerdensdagenVerdensdagen for psykisk helse fikk en våt, men varm start på dagen i Oslo. Klissvåte medarbeidere fra Rådet for psykisk helse, Mental Helse Ungdom, Helse-, sosial og eldreombudet og Velferdstinget delte i morgentimene ut flere tusen frokostposer og komplimenter. Tema for årets Verdensdagener «Se hverandre – gjør en forskjell». Oppfordringen var å gi tildelt kompliment videre til en som fortjente det i løpet av dagen.

Minneord Per Lunde 1958-2013

Bilde til artikkelen Minneord Per Lunde 1958-2013Vi kjenner savnet av Per Lunde. 13. oktober døde han, bare 55 år gammel. Siden 2010 har han deltatt i styrearbeidet i Rådet for psykisk helse med stor innsikt og et dypt engasjement. Per var bonde, jobbet i barnevernet, kjørte buss, var tillitsvalgt, kjæreste, far og omsorgsperson for så mange. Han brant spesielt for at alle som har ADHD og ADD skal få gode liv, oppleve mestring og fellesskap, men han hadde også et engasjement for alle som sliter i samfunnet.

Vil spre godt bondevett

Bilde til artikkelen Vil spre godt bondevettNorsk Bondelag lanserer i dag nettsiden GodtBondevett.no. Landbruket vil spre godt bondevett i en unik satsing for økt kunnskap og åpenhet om psykisk helse. Rådet for psykisk helse har vært bidragsyter til nettsidens innhold og mener at dette er en viktig informasjonskilde. - Den bidrar til å gjøre kunnskap om psykisk helse tilgjengelig og gjenkjennelig for den som sliter psykisk, og for nettverket rundt dem, sier generalsekretær Tove Gundersen i Rådet for psykisk helse.

Ser angsten i hvitøyet

Bilde til artikkelen Ser angsten i hvitøyetNesten halve livet hans har vært preget av angst. Men rørlegger Lars Valø går rett på. – Å ha en jobb som innebærer hasteoppdrag, er både positivt og negativt, sier han til bladet Psykisk helse.

Søvnproblemer: – Terapi bedre enn legemidler

Bilde til artikkelen Søvnproblemer: – Terapi bedre enn legemidler– Søvnproblemer må tas på alvor. Man må få en grundig utredning og se på søvnproblemet som en egen sykdom, ikke bare som et symptom på noe annet, sier Bjørn Bjorvatn, professor og leder av Nasjonal kompetansetjeneste for søvnsykdommer.

Ole Danbolt Mjøs er død

Bilde til artikkelen Ole Danbolt Mjøs er dødTidligere styreleder i Rådet for psykisk helse, Ole Danbolt Mjøs er død. Han var styreleder i Rådet fra 2001 til 2005, og bidro blant annet til at Rådet i 2004 fikk tv-aksjonen på NRK. Han var hjertelegen med det store hjertelaget. Han hadde et stort sosialt engasjement og var alltid opptatt av dem som hadde det vanskeligst i samfunnet.

Verdensdagen for psykisk helse: Frokost og komplimenter

Bilde til artikkelen Verdensdagen for psykisk helse: Frokost og komplimenter«Du er en god ide» og «Du får andre rundt deg til å føle seg vel». Dette er to av komplimentene som skal deles ut sammen med frokostposer på Verdensdagen for psykisk helse den 10. oktober sammen med Rådet for psykisk helse. Til sammen skal 4000 poser deles ut denne dagen.

– Ta troens traumer på alvor

Bilde til artikkelen – Ta troens traumer på alvor– Helsestasjoner, lærere og barnevern må få bedre kjennskap til følgene av å vokse opp i lukkede trossamfunn, sier Hilde Langvann i den nye organisasjonen Hjelpekilden til bladet Psykisk helse. Årets fjerde nummer er nå tilgjengelig.

- Vi kan ikke bruke opp kruttet før vi er 40

Bilde til artikkelen - Vi kan ikke bruke opp kruttet før vi er 40Det store konsulentselskapet Accenture har sett verdien av å drive et kontinuerlig arbeid for å forebygge sykemelding som følge av arbeidsbelastning og stress. - Vi kan ikke slite ut folk og så la de forsvinne stille ut døra med sykemelding. Det går bare ikke an, sier Wenche Fredriksen i HR-avdelingen i selskapet som har nesten 800 ansatte i Norge.

Oppdrag lykke

Bilde til artikkelen Oppdrag lykkeMandag 16. september er det premiere på NRKs nye storsatsning Oppdrag lykke. Programmet følger fire personer som søker mer lykke i hverdagen. - Alle har en psykisk helse, og det kommer godt frem i dette programmet. Det er et ærlig konsept og viser helt konkret hva du aktivt kan gjøre for en bedre hverdag, sier prosjektleder i Rådet for psykisk helse, Frida Johansen.

Inviter til komplimentsfrokost!

Bilde til artikkelen Inviter til komplimentsfrokost!Er det ikke hyggelig når noen sier noe fint til deg? Tenk på hvor godt det føles å få skryt! Rådet for psykisk helse oppfordrer barnehager, skoler, arbeidsplasser, seniorsentre og familier til å arrangere komplimentsfrokost på Verdensdagen for psykisk helse. - Å se hverandre i hverdagen og gi komplimenter betyr veldig mye, både den som får og den som gir, sier prosjektleder i Rådet for psykisk helse, Frida Johansen.

Inkludering er verdt innsatsen

Bilde til artikkelen Inkludering er verdt innsatsenÅ inkludere mennesker med psykiske lidelser gir ledere overveiende gode erfaringer, og har positive ringvirkninger for hele virksomheten. Dette kommer fram i en ny undersøkelse fra Universitetet i Stavanger. – Funnene i rapporten er ikke overraskende for oss. Vi har sett mange eksempler på at rekruttering av arbeidstakere med psykiske lidelser gir gode erfaringer for de som ansetter, sier rådgiver Werner Fredriksen i Rådet for psykisk helse.

Gratulerer!

Bilde til artikkelen Gratulerer!Rådet for psykisk helse gratulerer valgvinnerne, og ser frem til et godt samarbeid med en ny regjering om å skape et samfunn som bidrar til god psykisk helse. – Vi forventer at de gode forslagene som angår psykisk helse ikke forsvinner i forhandlingene, slik at vi kan få en offensiv politikk for psykisk folkehelse og inkludering, sier generalsekretær Tove Gundersen.

Valg 2013: Inkluderende arbeidsliv

Bilde til artikkelen Valg 2013: Inkluderende arbeidslivAlle er enige om at det er altfor mange mennesker som står utenfor arbeidslivet. Flere partier sier til Rådet for psykisk helse at arbeidet for et inkluderende arbeidsliv må forsterkes. - Det er mye god vilje, men vi ønsker å se sterkere politiske signaler om at NAV og hjelpeapparatet for øvrig må prioritere å få unge som sliter psykisk ut i arbeidslivet, sier Tove Gundersen, generalsekretær i Rådet for psykisk helse. Det er fem dager til valget 9. september.

Valg 2013: Forebygge ensomhet

Bilde til artikkelen Valg 2013: Forebygge ensomhetI rapporten «Tett på ungdom» fra NOVA forteller én av tre unge at de opplever at ensomhet går ut over skole og dagligliv. Vi møter ensomhet i alle aldersgrupper, ensomhet som kan gjøre oss sårbare for både psykiske og fysiske helseutfordringer. – Å forebygge ensomhet er et viktig område i folkehelsearbeidet. Politikerne kan gjennom tilskudd til forebyggende tiltak - som inkluderende, sosiale møteplasser og aktiviteter - bidra til å forebygge ensomhet for mennesker i alle aldre, sier generalsekretær Tove Gundersen i Rådet for psykisk helse. Det er 12 dager til valget 9. september.

Kakerlakkfilm om triste tanker hjelper barn

Bilde til artikkelen Kakerlakkfilm om triste tanker hjelper barn«Kakerlakken med den stygge frakken… og hovudet fylt av tunge tanker» har blitt både bok og film. - Jeg håper historien kan være utgansgpunkt for gode samtaler med barn, sier forfatter og filmskaper Martine Grande. Boka er allerede ute i bokhandlene, denne uka hadde filmen premiere på Filmfestivalen i Haugesund. Fredag 23. august kl 18.20 vises filmen på NRK Super.

Valg 2013: Redusert frafall i videregående skole

Bilde til artikkelen Valg 2013: Redusert frafall i videregående skoleTre av ti elever i videregående skole fullfører ikke utdanningen. Kostnadene er store for den enkelte, og for samfunnet. I en undersøkelse i Akershus oppgav en av fem som hadde sluttet at psykisk sykdom eller psykososiale problemer lå bak. - Utdanning beskytter, og gir mennesker mulighet til jobb, sosial tilhørighet og trygghet. Konsekvensene av frafall har store menneskelige og samfunnsmessige omkostninger, derfor er det en god investering å sikre et godt forebyggingstilbud i skolen sier Tove Gundersen, generalsekretær i Rådet for psykisk helse. Det er 19 dager til valgdagen 9. september.

Kick off for hverdagslykke i Elverum

Bilde til artikkelen Kick off for hverdagslykke i ElverumBarnehagene i Elverum kommune skal i kommende barnehageår sette oppmerskomhet på hverdagslykke og psykisk helse. - Hverdagslykke favnet om mange av våre ønsker og behov, sier Ingunn Brønstad, kompetanserådgiver i Elverums barnehagene. Nylig var Rådet for psykisk helses prosjektleder for hverdagslykke på kick off i Elverum.

Valg 2013: Mobbing i skolen

Bilde til artikkelen Valg 2013: Mobbing i skolenAlle vil ha mindre mobbing i skolene, men hva vil partiene gjøre for å få det til? - Mobbing i skolen er et problem. Mer enn 40.000 barn er hver dag redde for å gå på skolen i frykt for å bli mobbet. I tillegg til å ødelegge skolehverdagen deres, øker det også risikoen for at den som blir mobbet får psykiske lidelser, sier Tove Gundersen, generalsekretær i Rådet for psykisk helse. Det er 26 dager til valgdagen 9. september. De kommende onsdagene presenterer Rådet for psykisk helse partienes svar om frafall i skolen, inkluderende arbeidsliv og ensomhet.

Det virker og får flere i jobb!

Bilde til artikkelen Det virker og får flere i jobb!Mange sier de ønsker å jobbe, men at de også trenger en arbeidsgiver som ser dem som en arbeidsressurs og inviterer dem inn i jobb. Arbeidsgivere på sin side ønsker seg god oppfølging og veiledning når de skal ta inn arbeidstakere som har psykiske problemer. – Oppfølging og tilrettelegging virker. NAV-prosjektet «Senter for jobbmestring» er et godt eksempel på dette, sier Werner Fredriksen i Rådet for psykisk helse.

190.000 fra St. Thomas minnefond til ungdomsprosjekter

Bilde til artikkelen 190.000 fra St. Thomas minnefond til ungdomsprosjekterSt. Thomas minnefond gir 190.000 kroner til sju prosjekter for ungdom og psykisk helse. På Øyafestivalen lørdag fikk Lise Hetland fra Stavanger 20.000 kroner til filmen «Hold meg - å leve med psykisk lidelse». Filmen er en sterk historie om hennes egen historie som psykisk syk, og hvordan selvskading ble et uttrykk for sykdommen. Hun vil med filmen skape en bedre forståelse av hvordan det er å leve med psykisk lidelse.

Regjeringens oppfølgingsplan for arbeid og psykisk helse!

Bilde til artikkelen Regjeringens oppfølgingsplan for arbeid og psykisk helse!Rådet for psykisk helse ser med stor forventning på Regjeringens stortingsmelding «Flere i arbeid» og oppfølgingsplanen for arbeid og psykisk helse som ble fremlagt i dag. Meldingene skal bidra til at folk som sliter med psykiske problemer får større mulighet til å jobbe og fullføre utdanning.

Psykisk helse og valg 2013

Bilde til artikkelen Psykisk helse og valg 2013I dag er det 31 dager til valget 9. september 2013. Fra og med onsdag 14. august vil det publiseres en artikkelserie på Rådet for psykisk helse sine nettsider der alle de politiske partiene utfordres til å svare på spørsmål om psykisk helse. Serien består av fire artikler og legges ut hver onsdag frem til valget.

Full kontroll over journalen

Bilde til artikkelen Full kontroll over journalenEtter ti år med kamp for å få kontroll med hvem som leser journalen, har Målfrid Frahm Jensen vunnet fram. Fylkesmannen i Rogaland og Helsedirektoratet har gitt henne medhold i at man kan sperre journalen for ansatte på sykehuset, også for ulike terapeuter.

Ytring: Kartene må tegnes på nytt

Familien, som er den viktigste hjelpeinstansen gjennom hele livsløpet for oss alle, ekskluderes fra et stadig mer fragmentert hjelpesystem, skriver Inger Hagen fra LPP Oslo/PIO-ressursenter i Psykisk helse nr 3-2013.

Utspill - Karin Yrvin i Psykisk helse nr 3: Brukernes stemme

Bilde til artikkelen Utspill - Karin Yrvin i Psykisk helse nr 3: Brukernes stemmeDa undertegnede og representanten Wenche Olsen hadde samråd med brukerorganisasjonene innen psykisk helse, fortalte en av deltakerne om sin erfaring med psykisk helsevern. Han hadde vært i psykose og beskrev det som noe som for ham var en åndelig opplevelse, hvor han følte tette bånd til naturen. Han følte han kom nærmere seg selv. Det han ble møtt med, var et helsevesen med tvang og medisiner.

Hverdagslykke spres i Rogaland

Bilde til artikkelen Hverdagslykke spres i Rogaland370 barnehager i Rogaland får i sommer en invitasjon fra fylkeskommunen om å sette oppmerksomhet på hverdagslykke i barnehagene. - Ut fra et folkehelseperspektiv mener vi at Rådet for psykisk helse sin satsning Hverdagslykke gir veldig god helseopplysning ved at det på en god måte formidler hva den enkelte, både liten og stor, kan gjøre for å ivareta og fremme sin egen og andres psykisk helse, sier Ingvild Vikse Johansen i Rogaland fylkeskommune.

– Alle tror de har kontroll

Bilde til artikkelen – Alle tror de har kontrollBente Solberg (41) var 22 år gammel og sykepleierstudent da hun begynte med amfetamin. I flere år klarte hun å holde misbruket skjult. – Alle rusavhengige setter grenser for seg sjøl. Først sier du at du ikke skal sette sprøyter, ikke skal bruke heroin, ikke skal gjøre ditt eller datt. Det eneste løftet jeg klarte å holde, var å ikke selge kroppen min.

88 nye prosjektsøknader er sendt inn til Extrastiftelsen

Bilde til artikkelen 88 nye prosjektsøknader er sendt inn til ExtrastiftelsenSøknadsfristen for midler fra Extrastiftelsen gått ut for i år. Rådet for psykisk helse har blitt kontaktet av godt over 100 prosjektledere med idéer til prosjekter. – Disse prosjektene vil gjøre en forskjell i livene til mennesker med psykiske lidelser eller deres pårørende, sier prosjektkoordinator Charlotte Elvedal.

Minnerydding for hjelpearbeidere

Bilde til artikkelen Minnerydding for hjelpearbeidereMange bistands- og nødhjelpsarbeidere trenger å bearbeide sine normale reaksjoner på unormale hendelser. Et nettverk for å bidra til selvhjelp for dette ser nå dagens lys med prosjektet «Borte bra, men hjemme…». – Vi kan jo kalle det for minnerydding, sa Finn Skårderud på Litteraturhuset i Oslo 6. juni.

Selvstendige, aktive og trygge eldre i Oslo

Bilde til artikkelen Selvstendige, aktive og trygge eldre i OsloVi blir stadig eldre, men hva betyr det egentlig? Når vi lever lenger, er vi friskere lenger? Vil morgendagens 80-åringer være som dagens 60-åringer? Andelen eldre over 80 år i Oslo viser en sterk økning fra 2020 til 2030. Samtidig er det forventet at rekrutteringen av helsepersonell vil bli mer krevende. Oslo kommune ser med bakgrunn i dette at det er behov for en ny seniormelding. -Jeg er svært glad for at Rådet for psykisk helse er invitert inn i dette arbeidet. Psykisk helse er et område som ofte glemmes når man snakker om eldreomsorg, og dette ønsker vi å gjøre noe med, sier fagrådgiver Kari Gotteberg Steen.

– Musikk er den eneste formen for terapi som har fungert

Bilde til artikkelen – Musikk er den eneste formen for terapi som har fungert– Gjennom musikken får man uttrykt alle følelser, enten det er sorg, glede, frustrasjon eller sinne, men da på en positiv måte. Vi får ut alt dette gjennom musikken, som stort sett alle mennesker kan relatere til. Dette sier ungdom som får hjelp av Morradi-prosjektet til å utfolde seg kreativt. 1. juni var det igjen Musikkfest Oslo, der Morradi-scenen gir unge talenter mulighet til å få vise seg fram.

Offentlig skygge

Bilde til artikkelen Offentlig skyggeDa statsminister Kjell Magne Bondevik i 1998 «sto fram» og fortalte han hadde en depresjon, vakte det enorm oppmerksomhet. Men det er fortsatt både tabu og taushet knyttet til mange lidelser. Hvorfor er det slik, spør Cathrine Th. Paulsen i denne kronikken som er skrevet for tidsskriftet Fontene.

– Flere må inkluderes

Bilde til artikkelen – Flere må inkluderesAntallet unge som blir uføretrygdet på grunn av psykiske lidelser øker. Seniorforsker Arnstein Mykletun ved Nasjonalt Folkehelsesinstitutt sier til Aftenposten at mange av disse har angstlidelser, som oftest kan bli bedre med behandling og oftest er forenlig med arbeid. – Rådet for psykisk helse mener at det er bra at debatten om psykisk helse og trygd kommer. Den beste medisinen er et inkluderende arbeidsliv som ikke støter ut mennesker som har evnen til å jobbe om de får en sjanse og god oppfølging, sier rådgiver Werner Fredriksen.

Invitasjon til lansering av «Borte bra, men hjemme…»

Bilde til artikkelen Invitasjon til lansering av «Borte bra, men hjemme…»6. juni lanseres prosjektet «Borte bra, men hjemme… - et nettverk for nødhjelps- og bistandsveteraner» på Litteraturhuset i Oslo. Velkommen!

En oversiktlig og elektronisk veileder

Bilde til artikkelen En oversiktlig og elektronisk veilederEn elektronisk veilder med oversikt over alle de psykiske helsetilbudene for ungdom i Stavanger kommune skal nå vurderes av kommunen. Veilederen var et av ønskene som ungdom uttrykte på dialogmøte som Rådet for psykisk helse og Mental Helse Ungdom arrangerte i høst. Nylig hadde Rådet for psykisk helse oppfølgningsmøte med kommunen.

Opptur med 2000 ungdommer

Bilde til artikkelen Opptur med 2000 ungdommerRosa tøysko. Slitte fjellstøvler. Skinnjakker. Vindtette jakker. Olabukser. Joggebukser. Tights. Rådet for psykisk helse gikk denne uken en mil sammen med 2000 ungdommer i Trondheim. Anledningen var den årlige «Opptur» som arrangeres av Den Norske Turistforening.

Veteranenes dag 8. mai

Bilde til artikkelen Veteranenes dag 8. maiPå frigjøringsdagen i dag hedres også veteranene fra Norges internasjonale militære operasjoner. De siste dagene har det kommet rapporter om helsetilstanden hos veteraner, som viser at de aller fleste har det bra. I Aftenposten i dag skriver Anders Grindaker fra Veteranforbundet SIOPS - skadde i internasjonale operasjoner at man likevel ikke må glemme de som har fått fysiske og psykiske problemer etter å gjort sin tjeneste.

Vil ha samhandlingsreform «på tvers»

Bilde til artikkelen Vil ha samhandlingsreform «på tvers»- Det må ikke herske noen tvil om at rus og psykiatri er en del av samhandlingsreformen, sa helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre på Helsekonferansen 7. mai i Oslo.
- Jeg tror ikke det er noen fordel at somatikken får et for stort forsprang på rus og psykiatri i reformen. Men vi skal snakke godt med kommunene først og få på plass ordninger som ikke slår uheldig ut for pasientene. Vi skal ta den tiden vi trenger, sa han til de 1000 deltakerne på konferansen.

– Folkehelse skapes der vi lever

Bilde til artikkelen – Folkehelse skapes der vi lever– Bedre folkehelse i Norge er en utfordring som mange må bidra til dersom vi skal lykkes. I Rådet for psykisk helse er vi glade for at den nye folkehelsemeldingen så tydelig sier at det må en innsats til både for den psykiske og den fysiske helsen for å skape bedre folkehelse. Vi bidrar gjerne når myndighetene utfordrer oss til samarbeid for å bygge god fysisk og psykisk helse. Folkehelse skapes der vi lever, sier generalsekretær Tove Gundersen i Rådet for psykisk helse.

Smittsom arbeidsglede tema på lederkonferanse

Bilde til artikkelen Smittsom arbeidsglede tema på lederkonferanseMer enn 130 ledere på Virkes lederkonferanse fikk 24. april høre om Rådet for psykisk helses gjestebud for rekruttering og inkludering av arbeidstakere som sliter psykisk. – Vi tror flere kan ha nytte av å sette dette på dagsordenen i sine virksomheter, sier rådgiver Werner Fredriksen.

Trengs fler ungdomsrettede hjelpetilbud

Bilde til artikkelen Trengs fler ungdomsrettede hjelpetilbudManglende lavterskeltilbud innen psykisk helse, for få tilbud rettet spesifikt mot ungdom og liten utnyttelse av tverrfaglighet. Dette er blant funnene i rapporten «Helsetilbud til ungdom og unge voksne», som nylig ble lagt frem av Helsedirektoratet.

Avdekker mobberne: – Snakk konkret med alle i klassen

Bilde til artikkelen Avdekker mobberne: – Snakk konkret med alle i klassen– Vi har metoder til å avdekke hvem som mobber. Skolen må bare ta dem i bruk, sier forsker Tove Flack. Om lag 50 000 elever i barneskolen blir mobbet, sier hun til bladet Psykisk helse.

– Mer oppfølging

Bilde til artikkelen – Mer oppfølgingLandsforeningen for etterlatte ved selvmord ønsker å nå unge etterlatte, fordi risikoen for nye selvmord er svært høy. I nyeste nummer av bladet Psykisk helse etterlyser Gry Lunde i foreningen LEVE forbedringer i hjelpeapparatet.

Engasjement for psykisk helse i utviklingssammenheng

Bilde til artikkelen Engasjement for psykisk helse i utviklingssammenhengI rapporten «Norske aktørers engasjement for global helse» har Rådet for psykisk helse skrevet ett av kapitlene på bakgrunn av sitt internasjonale engasjement for psykisk helse i andre land. Rapporten er en del av oppfølgingen av stortingsmeldingen om global helse i utenriks- og utviklingspolitikken fra 2012.

Ny bok: Samfunn og psykisk helse

Bilde til artikkelen Ny bok: Samfunn og psykisk helse«Samfunn og psykisk helse» ble lansert denne uken. - Boka sier noe om hvordan feltet er i dag. Det presenteres forskning og kunnskap på aktuelle områder og jeg håper boka vil stimulere til videreutvikling av forskningen gjennom å samle fagfeltet i én bok, sa redaktør Reidun Norvoll på fagseminaret der boka ble presentert.

– En bedre verden med kurs i depresjonsmestring

Bilde til artikkelen – En bedre verden med kurs i depresjonsmestring– Hadde alle tatt dette kurset, ville verden blitt et bedre sted, sier Knut Johnny Gustavson i Skurdalen i Hol kommune til avisa Hallingdølen. Han har deltatt på Kurs i depresjonsmestring som nå tilbys i 249 kommuner i alle landets fylker, og deler sin gode erfaring med kurset i avisen.

Satser for ungdom i Drammen

Bilde til artikkelen Satser for ungdom i DrammenI Drammen skal det opprettes et Ungdomshus som samler fagfolk og tjenester som er rettet mot ungdom. På et dialogmøte Rådet for psykisk helse og Mental Helse Ungdom hadde mellom ungdom og fagfolk i Drammen i fjor, ønsket deltakerne nettopp et slikt mellomledd mellom tjenestenivåene. – Veldig bra at dere ser ut til å få til dette som ungdom som brukere av kommunale tjenester ønsker så sterkt, sier Åshild Bergstø i Rådet for psykisk helse og Adrian Tollefsen fra Mental Helse Ungdom.

Bekymring over sykemeldingspraksis

Bilde til artikkelen Bekymring over sykemeldingspraksis- Vi anbefaler arbeidsnærvær framfor fravær ved lettere psykiske problemer, sier generalsekretær Tove Gundersen i Rådet for psykisk helse etter Aftenpostens oppslag 17. mars. Der sier Vibeke Hammer Madsen i arbeidsgiverorganisasjonen Virke at de som har lettere psykiske lidelser blir sykere av å gå til legen.

Senterungdommen med psykisk helse i sentrum

Bilde til artikkelen Senterungdommen med psykisk helse i sentrumSenterungdommen vil at psykisk helse for ungdom skal bli en viktig del av valgstrategien. – Psykisk vansker kan bli en av samfunnets største utfordringer, vi må øke innsatsen for å skape mer åpenhet rundt psykisk helse. Det skal være greit å trenge hjelp, og vi som er politikere må bidra til å ta opp dette i samfunnsdebatten, sier Sandra Borch, leder av senterungdommen. – Vi er glade for at ungdomspartiene også ser denne utfordringene for barn og unge, sa Tove Gundersen, generalsekretær i Rådet for psykisk helse da hun deltok på Senterungdommens vårslepp, som også var oppstart for aksjonen.

Psykiske og fysiske helseproblemer må sidestilles

Bilde til artikkelen Psykiske og fysiske helseproblemer må sidestilles- Psykiske helseproblemer bør sidestilles med fysiske helseproblemer. Alle som henvises bør få en vurderingssamtale og bli tatt imot på lik linje som ved fysiske problemer. Formålet er å bli utredet så tidlig som mulig for å få riktig hjelp. For veldig mange mennesker kan det holde med én samtale, sa generalsekretær Tove Gundersen i Rådet for psykisk helse i NRK Dagsnytt.

– Vi trenger mer forskning og kunnskap om psykisk helse

Bilde til artikkelen – Vi trenger mer forskning og kunnskap om psykisk helse– Hvordan forebygger vi de psykiske lidelser som lar seg forebygge? Er kunnskapen om det god nok? Jeg mener nok at svaret er nei. Samfunnsdebatten tar ikke kraftig nok tak i nettopp dette. Vi trenger fortsatt mer kunnskap og forskning om psykisk helse, sa helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre på konferansen Forskning nytter i Oslo 6. mars.

Plumbo støtter opp om psykisk helse

Bilde til artikkelen Plumbo støtter opp om psykisk helseBandet Plumbo var i dag på TV2-programmet God Morgen Norge for å lansere singelen «Tøft å ha det tøft». Plumbo har engasjert seg i psykisk helse etter at trommeslageren sluttet i bandet på grunn av problemene sine, og de gir inntektene fra singelen til Rådet for psykisk helse.

Hjertekort med hverdagslykke

Bilde til artikkelen Hjertekort med hverdagslykkeI mange postkasser på Jessheim fant eierne i midten av februar hjemmelagde hjertekort med hverdagslykkesitater. Stuntet ble gjort av Nordbyhagen barnehage som hadde sin årlige «hjertekortaksjon». – Målet er at naboene våre skal bli minnet på hvor viktige små og nære ting er i hverdagen, sier styrer i barnehagen, Hilde Halvorsen.

Skolehelsetjenesten i Oslo styrkes

Bilde til artikkelen Skolehelsetjenesten i Oslo styrkesSkolehelsetjenesten i Oslo kommune styrkes med 7,5 millioner kroner. Blant annet skal Ungdom som sliter psykisk få den hjelpen de har behov for, når spesialisthelsetjenesten (BUP) innen psykisk helse nå skal jobbe i nært samarbeid med helsesøster på skolene.

Nettvett om helse

Bilde til artikkelen Nettvett om helse– Tenk gjennom hva du deler av helseopplysninger på internett, oppfordrer fagrådgiver Anne Kristine Bergem i Rådet for psykisk helse. – Det kan være bra å være åpen om psykiske problemer, men det betyr ikke at du skal være åpen med alle og enhver, alltid, sier den erfarne psykiateren.

– Åpenhet har sin pris

Bilde til artikkelen – Åpenhet har sin pris– Jeg synes man skal være åpen om psykiske problemer selv om det har sin pris, sier Natalie Eriksen til bladet Psykisk helse. Hun mistet sommerjobben da hun fortalte på tv at hun hadde vært tvangsinnlagt. Nå har hun fått medhold i Likestillingsnemnda.

Det finnes hjelp til å takle jobbstress

Bilde til artikkelen Det finnes hjelp til å takle jobbstressEn økende andel av sykefraværet i norsk arbeidsliv er knyttet til stress og stressrelaterte plager som angst og belastning, knyttet til jobben, ifølge Arbeidsforskningsinstituttet. – Du kan få hjelp! Løsningen for mange er å endre tankemønstre og oppleve mestring. Dette kan du lære deg gjennom kursene i belastningsmestring og depresjonsmestring, sier Werner Fredriksen, rådgiver for arbeidsliv i Rådet for psykisk helse.

Hverdagslykke på årsplanen i barnehager

Bilde til artikkelen Hverdagslykke på årsplanen i barnehager- Hverdagslykke ble en inspirasjon til å jobbe med psykisk helse i barnehagen. Vi ser resultater i barnegruppene ved at barna er svært inkluderende og knytter bånd på tvers av alder og avdeling etter at vi har hatt aktiviteter som fremmer inkludering og sosial kompetanse, sier fagleder Ida Christine Hansen i Ola Narr barnehageenhet i Oslo. I barnehagen hadde de dette som temaer høsten 2012, og nå har barnehagen valgt å sette psykisk helse og hverdagslykke inn i årsplanen for 2013.

Samarbeid for mindre tvang i Østfold

Bilde til artikkelen Samarbeid for mindre tvang i ØstfoldInteressen er stor for å utvikle nettverk og alternativer i hjelpeapparatet som kan bidra til at færre må legges inn ved tvang. Dagen etter at helseministeren varslet et mål for reduksjon av tvang med fem prosent i 2013 møttes hele 90 deltakere fra kommunene Hvaler og Fredrikstad, Fredrikstad DPS, fastleger, brukerorganisasjoner og Sykehuset Østfold.

320.000 kr til Rådet fra Gjensidigestiftelsen

Bilde til artikkelen 320.000 kr til Rådet fra GjensidigestiftelsenRådet for psykisk helse fikk den 30. januar overrakt en gave på 320.000 kroner fra styreleder Bjørn Iversen i Gjensidigestiftelsen. – Vi er takknemlige for denne støtten til arbeidet vårt for å fremme åpenhet og kunnskap om psykisk helse, generalsekretær Tove Gundersen.

Vil redusere tvangsinnleggelser med fem prosent i 2013

Bilde til artikkelen Vil redusere tvangsinnleggelser med fem prosent i 2013Helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre vil at omstillingen i psykisk helsevern skal gå raskere, og at distriktspsykiatriske sentre skal bli bedre i stand til å ivareta alle allmennpsykiatriske funksjoner. I 2013 skal andelen tvangsinnleggelser reduseres med fem prosent.

Idretten i Sande støtter Rådet for psykisk helse

Bilde til artikkelen Idretten i Sande støtter Rådet for psykisk helsePå idrettsgallaen i Sande 27. januar ble det samlet inn hele 11.000 kroner til støtte for arbeidet i Rådet for psykisk helse. På hjemstedet til bandet Plumbo støtter også idretten opp om arbeidet for god psykisk helse.

Seniorsentre spiller en viktig rolle

Bilde til artikkelen Seniorsentre spiller en viktig rolleEldrebyråd i Oslo Aud Kvalheim besøkte denne uken ledere for eldre og seniorsentre i Oslo kommune.
– Det var et flott møte som inneholdt både presentasjoner av ulike tilbud og dialog mellom eldrebyråden og deltakerne, sier Anita Ellefsen (bildet), leder ved Engelsborg ressurssenter. Senteret er en viktig samarbeidspartner for Rådet for psykisk helse i prosjektet «Fellesskap hjelper – eldre og depresjon»

Nær og tilgjengelig hjelp – der ungdommen er

Bilde til artikkelen Nær og tilgjengelig hjelp – der ungdommen er– Lett tilgjengelige tilbud om tidlig hjelp for alle ungdommer som trenger det er viktig. Det forebygger fremtidige problemer og gjør hverdagen lettere for ungdom her og nå, sier generalsekretær Tove Gundersen i Rådet for psykisk helse. Rådet støtter opp om det nye behandlingstilbudet i Lindesnesregionen. Der kan helsesøster få bistand fra avdelingen for barn og unges psykiske helse. Tilbudet om hjelp gis ute der ungdommen er, sier Gundersen.

Lærer å sove i Lørenskog

Bilde til artikkelen Lærer å sove i LørenskogLørenskog er landets første kommune som tilbyr kurs i å mestre søvnproblemer. Kurset er utviklet i samarbeid med Universitetet i Bergen og Bergen søvnsenter, og er et tilbud til kommunens innbyggere over 18 år.

Gahr Støre: «Psykisk helse er folkehelse»

Bilde til artikkelen Gahr Støre: «Psykisk helse er folkehelse»«Det finnes knapt noe viktigere enn psykisk helse», skriver helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre i debattinnlegget «Psykisk helse er folkehelse i Dagsavisen 15. januar. - I Rådet for psykisk helse er vi glade for at statsråden nå så tydelig sier hvor viktig arbeid for psykisk helse er, sier generalsekretær Tove Gundersen i Rådet for psykisk helse.

Nye medarbeidere styrker Rådet

Bilde til artikkelen Nye medarbeidere styrker RådetRådet for psykisk helse har fra nyttår styrket staben med to nye medarbeidere. Anne Kristine Bergem og Kari Gotteberg Steen har begge arbeidet lenge i spesialisthelsetjenesten og styrker nå Rådet med fagkompetanse. - Vi har ønsket å øke fagkompetansen og erfaringen fra praksisfeltet i Rådets stab. Det er positivt for å gjennomføre viktige målsettinger vi har om kunnskapsutvikling - både nasjonalt og internasjonalt, sier generalsekretær Tove Gundersen.

Stress og sykdom: – Ikke overtrekk energikontoen

Bilde til artikkelen Stress og sykdom: – Ikke overtrekk energikontoen– Å få en alvorlig diagnose er den tøffeste utfordring du kan få. De som kjemper den stille og usynlige kampen mot sykdom, er virkelig hverdagshelter, sier Anbjørg Sætre Håtun til bladet Psykisk helse.

Hverdagslykkeprosjektet gir resultater

Bilde til artikkelen Hverdagslykkeprosjektet gir resultaterI Nordbyhagen barnehage har de hatt så gode erfaringer med å bruke hverdagslykke i barnegruppa, at de nå også har overført det til de ansatte. – Hvis du har glemt hva som gir hverdagslykke som voksen, så er det vanskelig å formidle det til barn. Jeg fokuserer derfor på å kjenne på de gode følelsene, slik at jeg kan formidle det videre til barna, sier pedagogisk leder i småbarnsavdelingen, Tanja Ski.

– Rekrutter annerledes

Bilde til artikkelen – Rekrutter annerledes– Er du leder så still deg spørsmålet «hva kan jeg gjøre for at flere skal kunne komme inn i arbeidslivet?». Ikke avfei denne skjulte arbeidskraften! Du kan nemlig fort få deg en aha-opplevelse, sier Ellinor Thorsø, husøkonom på Scandic Solsiden i Trondheim.

«Tøft å ha det tøft» - ny Plumbo-singel støtter Rådet for psykisk helse

Bilde til artikkelen «Tøft å ha det tøft» - ny Plumbo-singel støtter Rådet for psykisk helseBandet Plumbo gir inntektene fra ny singel til Rådet for psykisk helse. På sin førjulskonsert på torget hjemme i Sande i Vestfold kommende lørdag blir det også en innsamling til støtte for Rådets arbeid.

Vi gjør ikke nok for å ta vare på veteranene fra internasjonale operasjoner

Bilde til artikkelen Vi gjør ikke nok for å ta vare på veteranene fra internasjonale operasjonerMer enn 200 veteraner fra internasjonale operasjoner har tatt sitt eget liv og mange sliter med stor psykiske problemer, i følge pårørendegruppen for FN- og Nato-veteraner. Sjef for psykiatritjenesten i Forsvarets Sanitet, Jon Gerhard Reichelt, kunne i Dagsrevyen 13. desember ikke bekrefte eller avkrefte tallene, fordi Forsvaret mangler statistikk og forskning på dette området. Rådet for psykisk helse mener at mye tyder på at arbeidet med å gjennomføre regjeringens handlingsplan for veteranene fra Forsvaret går for sakte, og at det ikke satses nok på å få den gjennomført.

Rockeband støtter Rådet

Bilde til artikkelen Rockeband støtter RådetBandet Yoga Fire gir inntektene av sin nye singel «Opp som en konge» til Rådet for psykisk helse. - Vi er utrolig glade for det engasjementet bandet viser. Vi har kontakt med flere innenfor musikkmiljøet, og vet det er flere der som har utfordringer med sin psykiske helse, som det er i alle miljøer. Rådet har startet samarbeid med flere innenfor musikkbransjen, og vi satser på å utvikle samarbeidet med musikkmiljøet i 2013. I denne sammenheng er det ekstra flott at bandet Yoga Fire støtter vårt arbeid, sier generalsekretær Tove Gundersen.

«Det som er det er»

Bilde til artikkelen «Det som er det er»Voksne i hjelpeapparatet må stille direkte spørsmål til ungdommen om hva som er galt. Det var ungdommens hovedoppfordring til de fagansatte som var på dialogmøte i Trondheim. - Hvis dere i voksenrollen ikke er så pysete, så er ikke vi det heller. Det er som det er, sa leder av Mental Helse Ungdom i Sør-Trøndelag, Tonje Farstad.

Gjestebud på Gausdal Landhandleri

Bilde til artikkelen Gjestebud på Gausdal LandhandleriMange med psykiske helseproblemer klarer seg i dag bra i arbeidslivet, enten med eller uten tilrettelegging. Rådet for psykisk helse har over flere år samlet erfaringer og kunnskap om hvordan arbeidsgivere bidrar til å skape et godt psykososialt arbeidsmiljø og at psykiske problemer håndteres på jobb. – Denne nyttige og viktige kunnskapen formidler vi nå videre i våre kurs og gjestebud, sier rådgiver Werner Fredriksen, som 27. november gjestet Gausdal Landhandleri på Lillehammer.

Tabuprisen til Linnéa Myhre

Bilde til artikkelen Tabuprisen til Linnéa MyhreForfatter og tidligere blogger Linnéa Myhre (22) får 4. desember Tabuprisen 2012 fra Rådet for psykisk helse. Myhre får prisen fordi hun som forfatter av boka «Evig søndag» når fram til unge om psykisk helse. - Gjennom sin tidligere blogg ble Linnéa Myhre kjent for et ungt og stort publikum. Ærlighet og åpenhet var kjennetegnene. I år har hun med «Evig søndag» - en av årets viktigste romaner - igjen vist at hun kan sette ord på følelser og livserfaringer på en direkte og engasjerende måte, sier Tove Gundersen, generalsekretær i Rådet for psykisk helse.

Skaper nettverk for utbrente bistandsarbeidere

Bilde til artikkelen Skaper nettverk for utbrente bistandsarbeidereEt nytt nettverk er i ferd med å etableres for bistandsarbeidere som er utbrent eller får psykiske vansker i forbindelse med oppdrag utenlands. - I samarbeid med Rådet for psykisk helse har vi tatt initiativet til et prosjekt vi har kalt «Borte bra, men hjemme….?». Målet er å skape et forum for nødhjelpsarbeidere som jobber frilans, og som kommer hjem og ønsker å treffe andre i samme situasjon for å dele erfaringer og opphevelser, sier en av initiativtakerne, Anne Hernes Olsen til Bistandsaktuelt.

– Trodde jeg hadde kontroll

Bilde til artikkelen – Trodde jeg hadde kontroll– Jeg er ydmyk over at jeg kan bety noe for andre etter at jeg skrev i en avis at jeg er hiv-positiv, har et alkoholproblem og har diagnosen bipolar lidelse. Å gå ut med alt på en gang ga en enorm frihetsfølelse, sier Brede Bøe til bladet Psykisk helse. Årets siste nummer er på vei til abonnentene nå.

Den store Extra-dagen: 20, 5 millioner til Rådets prosjekter i 2014

Bilde til artikkelen Den store Extra-dagen: 20, 5 millioner til Rådets prosjekter i 2014Rådet for psykisk helse ble tildelt 20, 5 millioner kroner ved tildelingen av midler fra Extrastiftelsen i dag. Aldri før har tildelingen vært så stor. 20 nye prosjekter fikk midler og 21 prosjekter fikk midler til å fortsette. - Fantastisk flott at Rådet for psykisk helse igjen ble tildelt den største potten. Det er også gledelig at det aldri før har vært en så stor tildeling til vår organisasjon, sier en glad generalsekretær, Tove Gundersen.

Bruk av tvang går ikke ned

Bilde til artikkelen Bruk av tvang går ikke nedBruk av tvang i psykisk helsevern viser ingen reduksjon fra 2010 til 2011, viser en fersk rapport fra Helsetilsynet. Fra 2007 til 2011 har tallet på tvangsvedtak økt fra 7000 til 8300. 5600 personer ble innlagt med tvang i 2011. - Målet er å redusere bruken av tvang, og tallene viser at det arbeidet går alt for sent. Nå må ansvar plasseres og tas av alle som kan bidra til å gjøre hjelpen bedre for dem som trenger det, sier generalsekretær Tove Gundersen i Rådet for psykisk helse.

Tilegner seg akademisk selvtillit

I Bergen får elevene i siste året på Kyrre skole tilbud om å være med i det studieforberedende prosjektet Kyrre goes Campus. Målet for prosjektet er at alle elevene som ønsker det skal klare å fullføre høyere utdanning. Nå bidrar Rådet for psykisk helse til at dette blir et tilbud på flere videregående skoler andre steder i landet.

Kurs i ungdomsskoleprogrammet «Alle har en psykisk helse»

Bilde til artikkelen Kurs i ungdomsskoleprogrammet «Alle har en psykisk helse»Helsesøstere, lærere, skoleledelse og pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) var tilstede da Rådet for psykisk helse holdt kurs i ungdomskoleprogrammet «Alle har en psykisk helse» i Drammen. Kursdagen skal gi deltakerne trygghet til å jobbe med temaet psykisk helse og ungdom i skolen.

«Ikke slipp meg»

Bilde til artikkelen «Ikke slipp meg»Psykiske vansker, mobbing, ensomhet og søvnvansker er noe mange sliter med i ungdomsskolen uten at det blir fanget opp og de blir tilbudt hjelp. Slike problemer forplanter seg ofte videre i form av frafall i videregående skole og problemer med å komme seg i varig arbeid. Dette kommer fram i en ny forskningsstudie om hvordan unge selv erfarer sin egen situasjon – «Ikke slipp meg» er en rapport som tydelig viser hvorfor forebygging i ungdomskolen og tidlig oppfølging av problemer er så viktig, sier generalsekretær Tove Gundersen i Rådet for psykisk helse.

Viktig med WHO-råd om psykisk helse i humanitære kriser

Bilde til artikkelen Viktig med WHO-råd om psykisk helse i humanitære kriser- Det er viktig at psykisk helse får høyere prioritet globalt – også i humanitære kriser. Og det er gledelig at WHO prioriterer dette slik de har gjort det siste tiåret, sier generalsekretær i Tove Gundersen i Rådet for psykisk helse. WHO har nettopp utgitt et nytt hefte med råd og verktøy om «Å vurdere psykisk helse og psykososiale behov og ressurser».

Ettertraktet hverdagslykke

Bilde til artikkelen Ettertraktet hverdagslykkeHverdagslykkefolderen «Heia meg!» er sendt ut i 40.000 eksemplarer etter stor etterspørsel. - Jeg syntes det er utrolig gøy at hverdagslykkeprosjektet har fått den oppmerksomheten som det fortjener! Det å gjøre små, enkle ting i hverdagen vil gjøre hverdagen bedre for mange, sier prosjektleder for hverdagslykke, Frida Johansen i Rådet for psykisk helse.

Prosjekt ble til bok: Utviklingsfremmende samtaler med ungdom

Bilde til artikkelen Prosjekt ble til bok: Utviklingsfremmende samtaler med ungdom- Er problemene der, så må hjelpen være der. Det er ikke sikkert ungdommen vil snakke om problemene i morgen, derfor må døra være åpen der og da, sier Elisabeth Hellzén, studieleder ved Regionsenter for barn og unges psykiske helse (R-BUP) Helseregion Øst og Sør. Hun er bidragsyter i den nye boka «Utviklingsfremmende samtaler med ungdom».

FN-dagen: Oppmerksomhet på individuelle rettigheter

Bilde til artikkelen FN-dagen: Oppmerksomhet på individuelle rettigheter- Det er behov for å rette noe mer av oppmerksomheten mot menneskets individuelle rettigheter. Det har til nå vært fokusert mye på sosiale og økonomiske rettigheter, men nå kan det være nødvendig å igjen legge større vekt på de individuelle rettighetene, sier Tove Gundersen, generalsekretær i Rådet for psykisk helse i anledning FN-dagen.

- Ga psykiske helseråd på sjuårsdag

Bilde til artikkelen - Ga psykiske helseråd på sjuårsdag– Regjeringen har tatt psykisk helse på alvor. Vi er glade for satsingen på lavterskeltilbud og oppmerksomheten mot inkluderende arbeidsliv. Men det det er fortsatt store og viktige utfordringer å ta fatt i, først og fremst samhandlingsreformen der psykisk helse må få en like stor plass som fysisk helse, sier Tove Gundersen, generalsekretær i Rådet for psykisk helse. 17. oktober var hun til stede på markeringen av sju års regjeringssamarbeid for Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti.

Se og hør meg!

Bilde til artikkelen Se og hør meg!- Det er for dårlig og for lite samarbeid mellom de ulike instansene i hjelpeapparatet. Jeg brukte all min tid på å dra mellom de ulike stedene, og slik mistet jeg det sosiale i hverdagen min. Og det var jo det sosiale jeg trengte mest av alt, sa Thea (20) på dialogmøte i Oslo.

Kronprinsesselykke med hverdagslykke

Bilde til artikkelen Kronprinsesselykke med hverdagslykkeIvrige barn i Keyserløkka barnehage i Oslo viste Kronprinsesse Mette-Marit hvordan de jobber med hverdagslykke gjennom formingsaktiviteter og i samlingsstunden da de fikk celebert besøk i dag. Rådet for psykisk helse hadde invitert Kronprinsessen til barnehagen for å vise hvordan råd om hverdagslykke er forebyggende psykisk helsearbeid.

Fem om dagen

Bilde til artikkelen Fem om dagenRådet for psykisk helse oppfordrer alle bedrifter til å lage seg fem råd for et godt psykososialt arbeidsmiljø. - Prosessen med å bli enige om arbeidsmiljøråd i fellesskap og den daglige påminnelsen om disse rådene bidrar til å tydeliggjøre hva slags miljø virksomheten ønsker, sier rådgiver Werner Fredriksen i Rådet for psykisk helse.

Sammen i Sandvika

Bilde til artikkelen Sammen i SandvikaSammen er et nettverk for kvinner utsatt for tvangsekteskap eller æresrelatert vold. Kvinnene, de fleste i alderen 18-25 år, må ofte bryte kontakten med sin egen familie, og nettverket gir mulighet til å knytte nye bånd. Nettverksdeltakerne gjør også forskjellige ting sammen, blant annet maler de. Nå kan du se utstillingen deres i Sandvika fram til søndag 21. oktober.

Dropout – en musikal for alle

Bilde til artikkelen Dropout – en musikal for alleDropout er en forrykende forestilling for og med ungdom, men det er umulig å ikke identifisere seg med rollene også for oss voksne. Når musikken i tillegg river deg med, og rollene blir spilt og sunget med en innlevelse og energi som vi sjelden har sett – da blir det en fantastisk opplevelse.

Barnelatter på Latter

Bilde til artikkelen Barnelatter på LatterLatter i Oslo var fylt med barnehagebarn, monstre og en krysset elefant for å markere Verdensdagen for psykisk helse. Forventningene fra barna i salen var enorme; de skulle møte selveste Fantorangen!

H.K.H. Kronprinsessen besøker barnehage sammen med Rådet for psykisk helse

Bilde til artikkelen H.K.H. Kronprinsessen besøker barnehage sammen med Rådet for psykisk helseKronprinsesse Mette-Marit besøker Keyserløkka barnehage den 12. oktober sammen med Rådet for psykisk helse. Besøket skjer i anledning Verdensdagen for psykisk helse og Rådet for psykisk helse sitt store barnehageshow om hverdagslykke i Oslo den 10. oktober.

Oppstart i depresjonsmestringskurs for eldre

Bilde til artikkelen Oppstart i depresjonsmestringskurs for eldre«Takk, bare bra» er et nytt kurs i depresjonsmestring for eldre, 9. oktober er det første undervisningsdag på Engelsborg ressurssenter for eldre og pårørende i Oslo. I løpet av ti uker skal deltakerne lære ulike metoder og teknikker for å forebygge og mestre depresjon. Deltakerne på kurset skal lære om hvordan det er mulig å endre negative tanker som gir vonde følelser.

Verdensdagen: «Vær med! Spre kunnskap og snakk sammen»

Bilde til artikkelen Verdensdagen: «Vær med! Spre kunnskap og snakk sammen»I dag er det Verdensdagen for psykisk helse. Årets tema er «Vær med! Spre kunnskap og snakk sammen». Rådet for psykisk helse skal markere dagen sammen med 1000 barnehagebarn i Oslo.

Indian Summer på Høstutstillingen

Bilde til artikkelen Indian Summer på HøstutstillingenNå kan du se filmen «Indian Summer» på Høstutstillingen i Oslo! I 2003 lånte regissør Ellen Ugelstad et kamera og begynte å filme broren Torsteins hverdag. Filmen følger ham gjennom seks år, mellom ulike steder der han har foranrking: fra familens sommersted, via hans kommunale leilighet til Dikemark sykehus.

Filmet drømmen og sykdommen

Bilde til artikkelen Filmet drømmen og sykdommen– Tiden gikk sakte. Jeg trodde ikke jeg skulle kunne komme ut av den situasjonen jeg var i, sier Torstein Ugelstad. Søsteren hans, Ellen Ugelstad, har laget film om seks år i brorens liv med psykisk sykdom og drømmer.

Skolehelsetjenesten er viktig for å forebygge psykiske problemer

Bilde til artikkelen Skolehelsetjenesten er viktig for å forebygge psykiske problemerByrådet i Bergen ønsker å prioritere psykisk helse når de foreslår å øke kommunens bevilgninger til skolehelsetjenesten med 3,9 millioner kroner. - For hver krone vi bruker på skolehelsetjenesten til ungdommene våre, tror jeg vi sparer atskillige summer på andre budsjetter senere, sier helsebyråd Hilde Onarheim til Bergens Tidende.

Samarbeidet kan bli bedre

Bilde til artikkelen Samarbeidet kan bli bedre- Vi kan ikke dvele ved fortiden! Samarbeidet mellom instanser i Stavanger kommune kan bli bedre, sa Carina Lund, styreleder i Mental Helse Ungdom i Stavangerregionen på et dialogmøte. Målet er å skape en dialog mellom unge brukere og tjenestene i kommunen, slik at tjenestene for barn og unge som sliter psykisk kan bedres i kommunen.

Selvmord må forebygges

Bilde til artikkelen Selvmord må forebyggesHvert år skjer det mellom 4000 og 6000 selvmordsforsøk i Norge. 548 mennesker tok sine egne liv i 2010 (SSB). Det er god grunn til å anta at det er mørketall og at tallene derfor er høyere, både for selvmordsforsøk og selvmord. 10. september er Verdensdagen for selvmordsforebygging. Den skal minne oss om hvor viktig forebygging er.

Kurs i depresjonsmestring for ungdom

Bilde til artikkelen Kurs i depresjonsmestring for ungdomTrist. Deprimert. Deppa. Nedstemt. Ord som beskriver det å ha flere triste tanker, mer triste følelser, mindre glede og mindre energi enn vanlig. Psykolog Trygve A. Børve har laget et kurs spesielt for ungdom som har erfaring med å være nedstemt. Gjennom «Depresjonsmestring for ungdom» (DU) kan unge mellom 14 og 20 år lære metoder for å motvirke og mestre nedstemthet.

Nytt kurs i forebygging og mestring av depresjon for eldre

Bilde til artikkelen Nytt kurs i forebygging og mestring av depresjon for eldreVed Engelsborg ressurssenter på Grünerløkka i Oslo starter det i oktober kurs for eldre i mestring av depresjon. Torsdag 13. september blir det holdt et informasjonsmøte om kurset kl. 11.30. Kursleder Anne Nævra og andre som skal bidra i kurset deltar. Kurset er åpent for alle eldre i Oslo.
- Depresjon er den psykiske lidelsen som forekommer hyppigst blant eldre, hver femte person over 65 år lider av depresjon i følge en rapport fra Folkehelseinstituttet fra 2008. På landsbasis utgjør dette rundt 100.000 mennesker, sier prosjektleder Åshild Bergstø i Rådet for psykisk helse.

Mye utrettet med støtte fra St Thomas minnefond

Bilde til artikkelen Mye utrettet med støtte fra St Thomas minnefondFem år har gått siden musikeren St Thomas døde. God musikk lever lenger enn skaperne, og den første helgen i september ble han minnet med en konsert i Berlin. I løpet av høsten og vinteren 2007-08 ble St Thomas minnefond etablert, et fond som skal støtte tiltak for unge som har utfordringer med psykisk helse og rus. I fjor sommer delte fondet ut 435.000 kroner til i alt ni forskjellige aktiviteter.

Positive holdningsendringer etter gjestebud

Bilde til artikkelen Positive holdningsendringer etter gjestebudArbeidsgivere har blitt mer positive til å ansette mennesker med psykiske helseproblemer etter å ha deltatt på gjestebud om arbeidsliv og psykisk helse i regi av Rådet for psykisk helse, NAV og Helsedirektoratet. Det viser en ny rapport fra Arbeidsforskningsinstituttet (AFI).

Hyller St Thomas i Berlin

Bilde til artikkelen Hyller St Thomas i Berlin1. september blir det en storslagen hyllest av musikeren St Thomas i Berlin. I september er det fem år siden han gikk bort, men fortsatt lever musikken hans blant gamle og nye fans i mange land. Nå skal norske og tyske musikere feire og minnes ham. En rekke norske band med flere av hans tidligere medmusikere deltar på hyllesten.

Hverdagslykke i barnehagen kan synges og danses!

Bilde til artikkelen Hverdagslykke i barnehagen kan synges og danses!Knytt bånd. Vær aktiv. Vær oppmerksom. Lær noe nytt. Gi. Det er disse fem hverdagslykkerådene som barnehager nå blir oppfordret til å bruke i hverdagen. Rådet for psykisk helse har sendt ut invitasjoner til over 1600 barnehager i Oslo og Akershus. - Vi håper hverdagslykke, gjennom de fem rådene, skal synges, danses, snakkes om og læres, sier prosjektleder for Hverdagslykke, Frida Johansen, i Rådet for psykisk helse.

Blogg: Høstjakt på høstlista

Bilde til artikkelen Blogg: Høstjakt på høstlistaHver siste feriedag lager vi liste over ting å gjøre til høsten. Er det noe vi bare må få gjort denne siste dagen, ja så er det å få skrevet denne lista. Fram med penn og papir. Notatfunksjon på Iphone funker også. Lista har eksistert siden vi for mange år siden satt siste kveld på ei gresk øy og var ganske lei oss over at vår første ferie sammen var over. Etter dette har vi fått et noe nostalgisk forhold til å lage lista. Den forbindes både med ferie, gode minner, ny årstid. Og ikke minst om hverdag.

Selvskading: Rådet inn i arbeidsgruppen for ny handlingsplan

Bilde til artikkelen Selvskading: Rådet inn i arbeidsgruppen for ny handlingsplanSelvskading er et tema som stadig dukker opp når unge tar kontakt med Kors på halsen, Røde Kors sitt dialogtilbud til barn og unge under 18 år, melder de på sine nettsider. - Dette underbygger det Rådet for psykisk helse får tilbakemeldinger om fra skoler, helsesøstre og spesialhelsetjeneste, sier generalsekretær Tove Gundersen. Nå skal hun delta i arbeidsgruppen for ny nasjonal handlingsplan for forebygging av selvmord og selvskading.

Skolen kan hjelpe til med en tryggere skolestart

Bilde til artikkelen Skolen kan hjelpe til med en tryggere skolestart– Overgangen fra ungdomsskolen til videregående skole kan for en del være vanskelig, det skaper uro og bekymringer. Vi har gode erfaringer med å ta kontakt med skolen, få til en samtale med rådgiver, eventuelt klassekontakt, slik at de kan bli kjent med ungdommen og hjelpe ungdommen i til å oppleve en tryggere skolestart, sier helsesøster Edel Bratlie.

Hva gjør diagnosene med oss?

Bilde til artikkelen Hva gjør diagnosene med oss?På årets Schjelderup-seminar på Nansenskolen i juni ble blant annet forholdet mellom diagnoser, samfunn og rettsvesen tatt opp til debatt, med innledere som riksadvokat Tor Aksel Busch, psykiater Arne Thorvik og advokat Berit Reiss-Andersen. Arne Ove Nordhøy fra Rådet for psykisk helse var til stede på seminaret, og ser mange utfordringer for mennesker med psykiske lidelser i lys av samfunnets tilsynelatende behov for å forklare brutalitet og ondskap med psykiatriske diagnoser.

Jobber seg frisk

Bilde til artikkelen Jobber seg frisk- Vi er ikke i tvil! Personer som sliter psykisk bør inn i arbeid og dette jobber vi i Rådet for psykisk helse med hver eneste dag gjennom ulike prosjekter og tiltak! Det er flott å se de gode resultatene og eksemplene som nå kommer frem, sier generalsekretær Tove Gundersen i Rådet for psykisk helse og viser til en artikkel fra Dagens Næringsliv.

Delte erfaringene etter 22. juli med arabiske ungdommer: Det handler om å leve videre!

Bilde til artikkelen Delte erfaringene etter 22. juli med arabiske ungdommer: Det handler om å leve videre!Terroren som rammet Norge for et år siden har blitt viet stor oppmerksomhet i utlandet. Dette skyldes nok først og fremst omfanget av grusomhetene - drap på så mange uskyldige barn og unge. Men også det uventede og ubegripelige - at en slik ufattelig terrorhandling kunne ramme det lille fredelige Norge. I vår omverden har også det dannet seg et bilde av at vi har håndtert terroren og det som fulgte, traumene, sorgen og også konfrontasjonen med massedrapsmannen, på en uvanlig måte.

Dårlig søvn gjør deg syk

Sengen er klam og varm, luften kjennes tett, det er fortsatt lyst bak den tynne gardinen på soverommet. Du vrir deg fra side til side i sengen, får ikke sove! Men fortvil ikke, til høsten starter søvnskolen, hvor du kan få råd og hjelp for å sove godt.

«Alle har en psykisk helse» utgitt på arabisk

Bilde til artikkelen «Alle har en psykisk helse»  utgitt på arabiskDet norske skoleprosjektet «Alle har en psykisk helse» som Rådet for psykisk helse står bak er nå oversatt og tilrettelagt til arabisk. - Planen er at det blant annet skal tas i bruk i skolen i de palestinske områdene. Undervisningsdepartementet der har vist spesiell interesse for prosjektet. Prosjektpakken vil trolig bli benyttet i egyptiske og libanesiske skoler der det har vært til utprøving blant annet på konservative shiamuslimske pikeskoler, sier Arne Ørum, internasjonal rådgiver i Rådet for psykisk helse.

- Tidlig, tilgjengelig og koordinert hjelp

Bilde til artikkelen - Tidlig, tilgjengelig og koordinert hjelp- Tidlig og tilgjengelig hjelp er viktig. Og tilgjengelig hjelp er hjelp der folk er, nemlig i kommunen der de bor. God psykisk helsehjelp i kommunen handler om langt mer enn en psykolog, sier generalsekretær Tove Gundersen i Rådet for psykisk helse. Hun synes det er gledelig at Høyre ser at tidlig og tilgjengelig hjelp til mennesker med psykiske problemer er viktig.

– Sjalusi – som en stein i skoen

Bilde til artikkelen – Sjalusi – som en stein i skoen– I noen situasjoner kan det være greit å være litt mistenksom, men er man ekstremt på vakt, er det ødeleggende for et forhold, sier psykolog Arne Repål til bladet Psykisk helse som nå er ute med årets tredje utgave.

Metadon: God oppfølging minsker fosterskade

Bilde til artikkelen Metadon: God oppfølging minsker fosterskadeBarn født av mødre som behandles med metadon og Subutex, klarer seg godt når mødrene får hjelp. God oppfølging veier opp for farlig stoff under graviditeten. – Når mødrene får litt hjelp, klarer barna seg forbausende bra, sier psykolog Monica Sarfi til bladet Psykisk helse. Sarfi har skrevet doktoravhandling om oppfølging av gravide og mødre i LAR – Legemiddelassistert rehabilitering.

– Problemer tar ikke ferie

Bilde til artikkelen – Problemer tar ikke ferieSkoleelever har nå tatt sommerferie og sommeren er en overgang for mange unge, fra ungdomsskole til videregående skole, fra videregående skole til voksenlivet. Noen tester voksenlivet for første gang og tar del i sin første festivalsommer. Det fører til gode minner for mange, men noen sitter igjen med negative erfaringer. Og derfor har Lørenskog helsestasjon for femte året på rad bestemt å holde sommeråpent på helsestasjonen. – Når alle skal være glade og det skal skje mye spennende er det enda vanskeligere å være ensom eller trist, sier helsesøster Edel Bratlie.

«Sju kammers - Frontsøstrene» Amandanominert

Bilde til artikkelen «Sju kammers - Frontsøstrene» AmandanominertFilmen «Sju kammers - Frontsøstrene» er nominert til den norske Amandaprisen for beste dokumentarfilm. Filmen er laget med støtte fra Extrastiftelsen gjennom Rådet for psykisk helse. I mai fikk filmen Gullruten for beste dokumentarfilm. Nå kan den igjen få en viktig norsk pris når Amandaprisene deles ut under Den norske filmfestivalen i Haugesund i august.

Erfaringer på godt og vondt

Bilde til artikkelen Erfaringer på godt og vondt- Noen erfaringer kunne vi absolutt vært foruten. Andre ville vi ikke klart oss uten. Et tverrsnitt av dette har vi forsøkt å samle i vårt nye magasin «Erfaringer», forteller kommunikasjonsrådgiver Astrid Borchgrevink Lund i Erfaringskompetanse.

Trening som medisin

Bilde til artikkelen Trening som medisinI Nittedal og Gjerdrum i Akershus kan du snart få henvisning til treningstimer for å motvirke angst og depresjon. Legene i disse kommunene er i gang med opplæring i hvordan fysisk aktivitet kan brukes som behandling.

Størst av alt er kjærligheten

Bilde til artikkelen Størst av alt er kjærligheten22. juni inviterer Organisasjonen One Love 4 Peace til en konsert der kjærlighetsbudskapet står sterkt. På programmet står musikk, slam poetry, performance og appeller ved blant andre generalsekretær Tove Gundersen i Rådet for psykisk helse og mange andre.

Blogg: Hverdagslykke til festbruk

17. mai er over for denne gang, og som korpsmamma får jeg mange medlidende blikk og «stakkars deg – jeg er glad det ikke er jeg som har korpsbarn». Men i etterkant av den store dagen er det jeg som er glad, og jeg har lurt på hvorfor – jeg har tross alt ganske såre føtter, og er litt støl i armer og bein. Så har jeg kommet i tanke på mitt nye lykkeanalyseverktøy – hverdagslykkerådene til Rådet for psykisk helse, og her følger en forklaring på hvorfor jeg fremdeles kjenner en lykkefølelse når jeg tenker på 17. mai.

Individuell jobbstøtte får folk inn i ordinært arbeid

Bilde til artikkelen Individuell jobbstøtte får folk inn i ordinært arbeid16. mai ble oppstarten for prosjektet Individuell jobbstøtte (IPS) i Buskerud. – I Rådet for psykisk helse har vi lenge vært opptatt av at arbeidssøkere med psykiske helseproblemer raskt skal få muligheten til å prøve seg i det ordinære arbeidsliv. Det er gledelig at dette nå i større grad blir lagt til rette for på flere steder i landet, sier Åshild Bergstø.

Ungdom må få hjelp med å takle overganger

Bilde til artikkelen Ungdom må få hjelp med å takle overgangerAnsvaret for at ungdom skal fullføre videregående utdanning er for omfattende og sammensatt til at det kan overlates til skolen alene, hevder to forskere i Dagsavisen 21. mai. De mener at de fleste som slutter på videregående gjør det når de er utenfor skolens rekkevidde, eller av årsaker som skolen ikke kan gjøre noe med på egenhånd. – Skolen vet om de overgangene som kommer, og må ta hovedansvaret for å tette dem. Og skolene må lage et læringsmiljø som også gjør at elever med fysiske eller psykiske utfordringer kan fullføre utdanningsløpet, sier Ivar Austbø i Rådet for psykisk helse.

Åpenhet kan lette sorgprosessen etter selvmord

Bilde til artikkelen Åpenhet kan lette sorgprosessen etter selvmordGeneralsekretær Tove Gundersen i Rådet for psykisk helse roser stortingsrepresentant Jenny Klinges åpenhet om mannens selvmord. - Klinges åpenhet om mannens selvmord betyr også mye for andre som har opplevd å miste noen i selvmord. Åpenhet gjør det også lettere for andre å være åpne og støttende i en sorgfase.

Giverglede fra brudepar!

Bilde til artikkelen Giverglede fra brudepar!Kristine og Øyvind Grimstad valgte å gi pengene de fikk i bryllupsgave til Rådet for psykisk helse! Over 40.000 kroner nå skal brukes til å jobbe for et inkluderende samfunn som setter fokus på forebygging, tiltak og åpenhet rundt psykisk helse!

Viktig film om angst: ”Jakten på egne krefter"

Bilde til artikkelen Viktig film om angst: ”Jakten på egne krefterRådet for psykisk helse var denne uken på premieren av filmen ”Jakten på egne krefter”, som er produsert av Angstringen Norge og Høgskolen i Lillehammer. Filmen, som har fått økonomisk støtte fra Extrastiftelsen gjennom Rådet for psykisk helse, handler om mennesker som har tatt tak i egne angstproblemer og snudd dem til noe positivt. Generalsekretær i Rådet for psykisk helse, Tove Gundersen, roste filmen fra talerstolen.

Unge bør lære mer om psykisk helse i skolen

Bilde til artikkelen Unge bør lære mer om psykisk helse i skolen- Det er viktig at unge lærer om hvordan de kan være en god venn for en i venneflokken som sliter psykisk. Vennskap og sosialt nettverk er viktig for oss alle, spesielt hvis livet blir vanskelig eller hvis man sliter psykisk, sier Hege Bakke, rådgiver i Rådet for psykisk helse. Hun anbefaler alle skoler å ta i bruk opplæringsprogrammene som tilbys av «Psykisk helse i skolen».

Det hjelper ikke med vernesko mot dårlig psykososialt arbeidsmiljø

Bilde til artikkelen Det hjelper ikke med vernesko mot dårlig psykososialt arbeidsmiljø- Det psykososiale arbeidsmiljøet må likestilles med fysisk arbeidsmiljø, sier Werner Fredriksen, rådgiver i Rådet for psykisk helse i forbindelse med den årlige markeringen av verdensdagen for sikkerhet og arbeidsmiljø på arbeidsplassen.

– Tør å blande deg inn og spørre hvordan folk har det

Bilde til artikkelen – Tør å blande deg inn og spørre hvordan folk har det– Etter gjestebudene vi hadde her på Komplett Group i 2010, har vi sett at de fleste lederne har vist en stor fremgang i forhold til å tørre å snakke om det som kanskje tidligere opplevdes som «den vanskelige samtalen». Dette sier Terje Fossengen i Komplett Group.

Vis støtte og omsorg

Bilde til artikkelen Vis støtte og omsorgSorgen har ulike uttrykk og ulike faser. Sorgen som nå kommer rundt rettsaken kan på den ene siden handle om en lettelse over at det du gruer deg til skal skje. På den andre siden bare det å grue seg til det du vil bli så lei deg for, og som kommer til å være opprivende. Det blir litt som dagene før en begravelse. Det å være medmennesker og vise omsorg er viktig nå, skriver Tove Gundersen, generalsekretær i Rådet for psykisk helse, i VG 19. april.

Tvang i psykisk helsevern: - En kamp om virkelighetsforståelse

Bilde til artikkelen Tvang i psykisk helsevern: - En kamp om virkelighetsforståelse- Bruk av tvang er en vanskelig avveining mellom individets ønsker og hva samfunnet ønsker å gjøre for den som er syk. Det må ikke bli slik at retten til frihet er en rett til å gå til grunne uten å få hjelp. Denne rapporten er viktig, og gir bedre forståelse for hva tvang gjør med mennesker, sa Bent Høie (H), leder for helse- og omsorgskomiteen på Stortinget da rapporten «Som natt og dag» ble presentert på Litteraturhuset i Oslo denne uken.

Søk midler fra Extrastiftelsen gjennom Rådet for psykisk helse

Bilde til artikkelen Søk midler fra Extrastiftelsen gjennom Rådet for psykisk helseNå er det på tide å begynne å tenke på å søke om midler fra Extrastiftelsen til nye, spennende prosjekter. Man kan søke gjennom Rådet for psykisk helse enten det gjelder forebygging, forskning eller rehabilitering. Høsten 2011 var vi igjen den største mottakerorganisasjonen, og vi har fått midler til 321 prosjekter siden starten i 1997.

Høye forventninger får flere i jobb

Bilde til artikkelen Høye forventninger får flere i jobbI en artikkel i Aftenposten kom det frem at det var store variasjoner fra fylke til fylke når det gjelder hvor mange som kommer i jobb gjennom tiltaket «arbeid med bistand». Telemark er det fylket som kommer best ut, med 67 prosent som gikk inn i vanlig jobb etter tiltak. Dette er på grunn av en snuoperasjon, hvor de innførte klare krav, belønning til dem som lykkes og fleksibel omgang med et finmasket regelverk. – Jeg er stolt over at jeg klarer det, at også jeg er i arbeid, sier Tov Are Wallmann (19) som har fått jobb hos bedriften Nettopp IT, til Aftenposten

Hjelp, jeg vil jobbe

Bilde til artikkelen Hjelp, jeg vil jobbeMange som står utenfor arbeidslivet ønsker å bidra til samfunnet. De vil yte, ikke «nyte», men får ikke sjansen. I Dagbladet 23. april skriver Geir Ramnefjell at utgangspunktet for debatten om trygd bør være at psykiske lidelser gjør det vanskelig for ungdom å jobbe. Rådet for psykisk helse i stor grad enig i det, men for mange er det mytene om psykiske problemer som skaper de største utfordringene. Det er mulig å stille større krav til flere enn det har blitt gjort, og både NAV og arbeidsgivere må være villige til å gi utfordringer og muligheter. Dette skriver Tove Gundersen og Ivar S. Austbø i Dagbladet.

Dialogmøte i Bergen: - Jobben gjøres i hverdagen

Bilde til artikkelen Dialogmøte i Bergen:  - Jobben gjøres i hverdagenRådet for psykisk helse og Mental Helse Ungdom har hatt dialogmøte i Bergen. Tema var hvordan tjenestene for barn og unge som sliter psykisk kan bedres i kommunen. Målet er å skape en dialog mellom brukere og tjenestene i kommunen.

Sorg er ensomt

Bilde til artikkelen Sorg er ensomt- Sorg oppleves ofte som ensomt, og det kan være vanskelig å dele følelser og tanker. Men sorg trenger også omsorg. Omsorg er å sørge for og sørge med. Sørge for gjennom samtaler om det vonde, men også å sørge for konkrete forslag om skogsturer, cafebesøk eller en spasertur. Sørge med ved å sørge sammen med den som har det vondt. Omsorg er også det å være taus, men å bare være tilstede, sier generalsekretær Tove Gundersen i forbindelse med rettsaken etter 22. juli som nå er i gang.

Stengte dører – ikke latskap

– Det er så mange med funksjonsvansker som vil inn i arbeidslivet, og møter barrierer, at bekymringer om latskap blir et mindre interessant sidespor, fra vårt perspektiv. Dette uttaler Ivar Austbø, rådgiver på feltet arbeidsliv i Rådet for psykisk helse, i forbindelse med diskusjonen som går om unge som er utenfor arbeidslivet og går på stønader.

Brukermedvirkning på DPS: - Ikke revolusjon, men et viktig bidrag

Bilde til artikkelen Brukermedvirkning på DPS: - Ikke revolusjon, men et viktig bidrag- Helsepersonell er ofte usikre på hva brukermedvirkning skal innebære. Det er sterke føringer fra myndigheter på at brukermedvirkning skal gjennomføres, men det er ofte ikke klart hva dette skal bety i praksis. Spesielt gjelder dette brukeres innflytelse på beslutningsprosesser, altså hvem skal bestemme hva og når? For det psykiske helsefeltet er det spesielt viktig hvordan dette skal være når pasienter er i faser med sterke symptomer, sier Marit By Rise.

Dialogmøte i Drammen: - Behov for et mellomledd

Bilde til artikkelen Dialogmøte i Drammen: - Behov for et mellomleddRådet for psykisk helse og Mental Helse Ungdom arrangerte denne uken et dialogmøte i Drammen for å sette mer fokus på unges egne opplevelser av tjenestetilbudet til unge med psykiske vansker i kommunen. Målet er å bidra til konkrete løsninger.

Regjeringen med global helse-melding - uten psykisk helse?

Bilde til artikkelen Regjeringen med global helse-melding - uten psykisk helse?Regjeringen har for første gang utarbeidet en melding til Stortinget om global helse i utenriks- og utviklingspolitikken. (Meld. St. 11, 2011-2012). 23. mars gjennomførte Utenrikskomiteen en høring om meldingen, der Rådet for psykisk helse deltok sammen med 16 andre organisasjoner.

MOT 15 år!

Bilde til artikkelen MOT 15 år!I 15 år har MOT sådd verdier og holdninger, og bygd varmere og tryggere lokalsamfunn. I disse årene har MOT økt ungdoms innsikt, selvtillit og optimisme, og bevisstgjort og styrket motet deres. Siden 1997 har MOT-medarbeidere lyttet til over 600 000 drømmer og favorittfølelser. Rådet for psykisk helse gratulerer foreningen MOT med 15-årsjubileet!

Rådet for psykisk helse i P3-dokumentar om psykisk helse

Bilde til artikkelen Rådet for psykisk helse i P3-dokumentar om psykisk helse– Vi har fått en fordobling på sykefravær relatert til lettere psykiske problemer, sier Tove Gundersen, generalsekretær i Rådet for psykisk helse, i forbindelse med en NRK P3-dokumentar om psykisk helse. Hun snakker også om hvor viktig det er å systematisk arbeide med psykisk helse der hvor barn daglig oppholder seg, som i barnehager, skoler og idrettslag, og at det derfor trengs mer kunnskap blant de som jobber med barn.

Snakket om hverdagslykke

Bilde til artikkelen Snakket om hverdagslykkeFrida Johansen og Werner Fredriksen i Rådet for psykisk helse var torsdag innledere på dialogkonferansen arrangert av Verdensdagen for psykisk helse. Der snakket de to representantene om Rådet for psykisk helses prosjekt «Hverdagslykke».

Forskjeller i opplevelser av tvang: Som natt og dag?

Tvang i psykisk helsevern oppleves ofte svært ulikt av den som opplever den, og av de som utøver den. En ny litteraturstudie utført på oppdrag for Rådet for psykisk helse gir ny innsikt i hvordan opplevelsesforskjellene oppstår.

Den store psykologprisen til Arne Holte

Bilde til artikkelen Den store psykologprisen til Arne HolteRådet for psykisk helse gratulerer professor Arne Holte med Den store psykologprisen. Prisvinneren ble hyllet som en av hoveddrivkreftene bak det psykiske helsearbeidet i Norge og fikk prisen overrakt av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen under en tilstelning på Oslo Militære Samfunn den 14. mars.

Psykisk helse inn blant ulldresser og snørr i barnehagene!

Bilde til artikkelen Psykisk helse inn blant ulldresser og snørr i barnehagene!Det må læres om psykisk helse i barnehagene! Det vil bære frukter i fremtiden. Og Rådet for psykisk helse jobber nå konkret mot barnehagene som en viktig arena for vår visjon, skriver informasjonsrådgiver og prosjektleder for "Hverdagslykke", Frida Johansen.

Mental helse i globalt perspektiv

Bilde til artikkelen Mental helse i globalt perspektivDenne uken deltok Rådet for psykiske helse på en konferanse om mental helse i globalt perspektiv.

40 av 44 kommuner med svikt i barnevernet

Bilde til artikkelen 40 av 44 kommuner med svikt i barnevernetI Helsetilsynets tilsynsmelding for 2011 kommer det fram alarmerende opplysninger om at barnevernet svikter i oppfølgingen av bekymringsmeldinger. Rådet for psykisk helse ønsker handlekraft og at det gjøres mer av tiltakene som virker. Noen kommuner får det jo til!

– Viktig at fagmiljøene treffes

Bilde til artikkelen – Viktig at fagmiljøene treffesOver 100 deltagere fra ulike fagmiljøer var samlet på nettverkskonferansen ”Psykisk helse i det flerkulturelle Norge” lørdag 3. mars. – Selv om Norge er et lite land, er fagmiljøene spredt, og vi vet ikke alltid om hverandre, eller hva andre miljøer jobber med, derfor var nettverkskonferansen veldig viktig, sier Arne Ørum i Rådet for psykisk helse.

– Bistandsarbeidere bør tenke mer på psykisk helse

Nær en halv milliard av verdens mennesker sliter med psykiske problemer, men hjelpetilbudet er mildt sagt mangelfullt, og de fattigste rammes hardest. Derfor arrangerer organisasjonen HimalPartner en fagkonferanse 7. og 8. mars 2012 om hvordan mental helse kan bli en større del av bistands- og utviklingsarbeid. – Denne konferansen er viktig. Alle som driver med humanitært arbeid og bistandssamarbeid bør tenke mer på psykisk helse – både hos dem som vi skal hjelpe og hos oss selv – hjelperne, sier Arne Ørum i Rådet for psykisk helse

Inspirerende dialogkonferanse i Vestfold

Bilde til artikkelen Inspirerende dialogkonferanse i VestfoldPlanleggingen av Verdensdagen 10. oktober 2012 går sin seiersgang i disse dager og Vestfold hadde 29. februar samling for sine Verdensdagsarrangører. Rådet for psykisk helse var tilstede på denne inspirerende dagen.

Ungdom blir friskere av å ha kunnskap om psykisk helse

Det har vært mye oppmerksomhet rundt ungdom og psykisk helse denne uka i forbindelse med NRKs Puls på mandag, der nettopp dette var tema. Rådet for Psykisk helse har i lang tid vært opptatt av at det må gjøres et grundig informasjonsarbeid i denne aldersgruppa og syntes derfor det er gledelig å lese om evalueringen av VIP prosjektet som viser at ungdom blir friskere og lettere søker hjelp av å ha kunnskap om psykisk helse.

– Snakk med en kul onkel

Bilde til artikkelen – Snakk med en kul onkelSå du programmet PULS om ungdom og psykisk helse på mandag? I forbindelse med denne saken, bad NRK Tove Gundersen, generalsekretær i Rådet for psykisk helse, om gode råd om hvordan psykiske problemer hos ungdom kan oppdages. Rådene kan du lese her.

Sikkerhetspsykiatri: – Vi bevarer roen

Bilde til artikkelen Sikkerhetspsykiatri: – Vi bevarer roen– Grunntanken her er at vi ikke moraliserer over psykisk sykdom. Pasientene våre er alvorlig syke og trenger behandling, sier avdelingsoverlege Anne Kristine Bergem til bladet Psykisk helse.

Helsedirektoratets veileder for ivaretakelse av etterlatte ved selvmord ønskes velkommen

Bilde til artikkelen Helsedirektoratets veileder for ivaretakelse av etterlatte ved selvmord ønskes velkommenHvert år dør nær en million mennesker i selvmord på verdensbasis. I Norge ligger antall årlige registrerte selvmord relativt stabilt rundt 525. Nå har Helsedirektoratet utarbeidet en veileder for ivaretakelse av de etterlatte.

Blogg: Jeg vet ikke – eller?

Enig. Delvis enig. Delvis uenig. Uenig. Vet ikke. Alternativene var mange – så det var ikke det som var problemet. Det var mer spørsmålet! Her hadde jeg lagt meg ned på sofaen, medbrakt en stor tekopp og med en plan om å bruke fem minutter på en spørreundersøkelse som jeg hadde lovt å svare på - og så utviklet spørsmål nummer førtini seg til å bli krevende tankevirksomhet…

Blogg: Hvorfor fortsette med forsetter?

Nå er det allerede februar, og det begynner å føles lenge siden nyttårsaften og 1. januar. Spesielt hvis jeg tenker på nyttårsforsettene mine. For dem har jeg ikke tenkt veldig mye på i måneden som har gått.

Propagandavirkemiddel for legemiddel

Bilde til artikkelen Propagandavirkemiddel for legemiddelI Dagens Medisin 9. februar annonseres det for et preparat som skal virke for mennesker som har bipolar 1-diagnose. Annonsen viser oss en person som angivelig skal ha en psykisk lidelse som om tegningen skulle vært hentet fra en skrekkfilmplakat fra 50-tallet, mens den harmoniske personen i forgrunnen tilsynelatende skal være den samme personen etter at medisinen er inntatt.
- Vi reagerer sterkt på den stereotype framstillingen som mennesker med psykiske lidelser utsettes for i denne annonsen, sier generalsekretær Tove Gundersen, i Rådet for psykisk helse.

Vil du bli god å snakke med?

– Mennesker har godt av å snakke om sine problemer, men vi overlater alt for ofte oppgaven til profesjonelle, sier generalsekretær i Kirkens SOS Janne M. Sukka. 1. februar lanserte Kirkens SOS: godåsnakkemed.no, en nettside for alle som ønsker å bli en bedre samtalepartner.

Gjestebud: Midt i blinken for Diakonhjemmet sykehus!

Bilde til artikkelen Gjestebud: Midt i blinken for Diakonhjemmet sykehus!- Et veldig inspirerende og "matnyttig" kurs. Jeg følte at jeg lærte mye som jeg kan ta med meg videre i jobben, sa en av de 35 lederne ved Diakonhjemmet sykehus etter gjestebud besøk i regi av Rådet for psykisk helse.

Drømmer skal bidra til framtidens barnevern

Bilde til artikkelen Drømmer skal bidra til framtidens barnevernBarnevernet i Norge er i forandring, og på konferansen ”Starte på nytt i barnevernet” varslet statsråd Audun Lysbakken store endringer, men også ambisjoner om å bygge videre på det som fungerer godt i dagens barnevern. Han utfordret de 140 deltakerne på konferansen til å være med på å utforme fremtidens barnevern.

Blogg: Venner er tross alt viktigere enn oppvask!

I min arbeidsavtale står det at Frida Johansen har mulighet til å trene en time i arbeidstiden per uke. Det gjør at jeg hver onsdag kan dra en time tidligere fra jobb, for å trimme kroppen og få opp pulsen på ”Energytimen” på treningssenteret. Jeg er så glad for å få denne timen av min arbeidsgiver, men med fare for å virke altfor kravstor, så skulle jeg gjerne bytta tema for denne timen! Jeg ønsker meg en time som jeg kunne bruke til en annen ting som er minst like viktig som å pleie kroppen, nemlig å pleie vennskap.

Kortere levetid for personer med psykiske lidelser

Personer med psykiske lidelser lever 15-20 år kortere enn resten av befolkningen, viser en ny studie fra Sverige.

Natalie ble diskriminert!

Bilde til artikkelen Natalie ble diskriminert!Likestillings og diskrimineringsombudet slår fast at Natalie Eriksen ble diskriminert av Fredrikstad kommune. Eriksen fikk sparken fra sin jobb etter at hun stod frem på NRK og fortalte om psykiske lidelser i ungdomstiden.

Ny generalsekretær i Rådet for psykisk helse på plass

Bilde til artikkelen Ny generalsekretær i Rådet for psykisk helse på plassTove Gundersen (47) begynte 16. januar som ny generalsekretær i Rådet for psykisk helse. Hun har lang erfaring fra spesialisthelsetjenesten i Oslo og i Vestfold, der hun i mer enn ti år har hatt lederstillinger - blant annet ved Tøyen DPS og Psykiatrisk fylkesavdeling i Vestfold. - Jeg ser fram til å være med på å bidra til endring på hele det psykiske helsefeltet, sier hun.

Nyhet: Temaheftet Vendepunkt... og livet etterpå

I heftet ”Vendepunkt …og livet etterpå” møter du mennesker som har opplevd psykiske utfordringer. - Våg å tro på din innerste drøm, sier Solfrid Vestnes, som er en av dem som forteller hvordan hun har taklet en psykisk lidelse.

20 mill. fra Extrastiftelsen til Rådet-prosjekter for 2012

Bilde til artikkelen 20 mill. fra Extrastiftelsen til Rådet-prosjekter for 2012Tildelingen fra Extrastiftelsen for bruk i 2012 er nå gjort. Rådet for psykisk helse blir største mottaker med 20 millioner kroner for 2012. I alt har 24 nye prosjekter fått støtte gjennom Rådet for psykisk helse, og 18 prosjekter som er i full gang.

Hva er ditt drømmebarnevern? Hva hvis vi kunne starte på nytt?

Bilde til artikkelen Hva er ditt drømmebarnevern? Hva hvis vi kunne starte på nytt?Det er bevilget nye stillinger og kompetansemidler, det jobbes med evaluering, det skrives en stortingsmelding, barnevernspanelet har levert sitt innspill. Store ting skjer. Statsråden kaller det en revolusjon av barnevernet.

Store endringer er på gang i barnevernet. Ønsker du å bli hørt kan du si ifra nå! Denne konferansen handler om barnevernet slik det ville sett ut dersom vi kunne starte på nytt.

Det er fortsatt plasser igjen.

Blogg: Å vente på en glede er også glede

Tomtegløgg, julekort, julepynt, juletre, ribbe, surkål, medisterkaker, juletre, julesild, julefri, kransekake, julegaver, familiehygge og ”Hjemme alene” - filmene. Jeg gleder meg til julaften! Å glede seg til noe – det er deilig det!

Norge verst på svingdørspasienter

En av tre pasienter med schizofreni må innlegges i løpet av de første 30 dagene etter utskrivelse. Norge kommer dårligst ut i en undersøkelse av svingdørspasieneter i spesialisthelsetjenesten i OECD. – I et helseperspektiv er dette skammelig dårlig helsearbeid, fordi det har så store følger for den enkelte, sier Olav Elvemo i Rådet for psykisk helse.

Blogg: Et førjulshjertesukk

Snart er det jul, og mange snille barn spenner forventningsbuen og gleder seg til å få alt det de ønsker seg. Jeg har ikke barn selv, og det er ikke hvert år jeg feirer jul sammen med barn. Men jeg husker godt noen ganger da julekveldens yngste fikk så mange gaver at alle gavene ikke engang ble pakket opp. Gleden over hver gave i den enorme gavestrømmen ble raskt overskygget av forventningene til den neste.

Tysk støtte til St Thomas-minnefond

Nå vil også tyske artister støtte arbeidet for barn og unge med psykiske problemer i Norge. Bandene Schreng Schreng & La La og Hello Piedpiper fra Köln har gitt ut en plate der overskuddet skal gå til St. Thomas minnefond.

Ingen nedgang i tvangsinnleggelser

Bilde til artikkelen Ingen nedgang i tvangsinnleggelserHelsevesenet har ikke klart å redusere omfanget av tvang i psykisk helsevern. En ny rapport fra Helsedirektoratet dokumenterer at det ikke har vært noen reduksjon i tvangsbruken de siste årene. Rundt 5700 personer ble tvangsinnlagt til sammen 8300 ganger i 2010, det er på samme nivå som året før. Det bekymrer Rådet for psykisk helse.

Engasjement rundt tverrfaglig samarbeid!

Bilde til artikkelen Engasjement rundt tverrfaglig samarbeid!Samarbeid, overganger og helhetlig oppfølging var ord som gikk igjen på konferansen «Frafall i skolen og psykisk helse» som ble arrangert av Rådet for psykisk helse.

Blogg: Pytt, pytt…det ordnæ’r sæ!

Jeg er ikke alltid så flink til det, men jeg prøver å bli bedre. Bedre til å tenke pytt, pytt!

Inspirerende gjestebud på Kongsberg

Bilde til artikkelen Inspirerende gjestebud på KongsbergEr det best å ringe eller skrive sms hvis en ansatt er borte over flere dager? Hva skal jeg spørre om når jeg ringer? Hvor langt kan jeg gå inn i private spørsmål? Og når skal jeg ta kontakt?

Blogg: Epler for nettverk og tilhørighet

En lørdag for ikke så lenge siden var jeg på høstmarked i nabolaget. Strikket og tovet, saftet og syltet, vevd og bakt, hadde de – kvinner (for jeg regner med at det kun er kvinner som står bak) i nabolaget som møtes for å lage ting sammen, og som et par ganger i året selger noe av alt det de lager og gir pengene til et godt formål.

Hverdagslykke på TV2

Bilde til artikkelen Hverdagslykke på TV2Om vi hygger oss med venner en sommerkveld, er på skitur i påskesol, eller sitter fast i trafikken med dårlig tid, påvirker det hvordan vi har det! Forskning viser at hva vi gjør, hva vi vier tid, oppmerksomhet og prioritet til er av stor betydning for hvordan vi har det.

Hver dag kl 08.10 denne uken gir «God morgen, Norge» på TV2 - i samarbeid med Rådet for psykisk helse - deg gode råd for hverdagslykke.

Blogg: Hva får jeg for en hundrings?

Jeg vet ikke hva han heter til tross for at jeg ser han hver eneste dag. Noen dager stikker han den tomme Narvesen-koppen opp i ansiktet mitt og ber meg om noen penger. Han skjelver på hånden og jeg tror han har sovet ute i natt. Jeg pleier ikke gi han penger, men noen ganger gjør jeg det likevel. «Bruk dem på noe fornuftig», pleier jeg da å si, og håper jeg legger føringer på hundrelappen jeg gir. Øremerkede midler, på en måte.

Gledelig og etterlengtet sysselsettingsstrategi

Bilde til artikkelen Gledelig og etterlengtet sysselsettingsstrategiRådet for psykisk helse er glad for at arbeidsminister Hanne Bjurstrøm endelig har lagt fram en sysselsettingsstrategi for personer med nedsatt funksjonsevne. – Nå må Regjeringens strategi følges opp med virkemidler, og vi ser frem til at arbeidsgivere skal trygges i inkluderingsarbeidet, sier Werner Fredriksen, i Rådet for psykisk helse.

Blogg: Vart du gla no?

På barneskolen lærte vi at «den største gleden vi kan ha, det er å gjære andre glad». Tenk litt på det. Når ble du selv gledelig overrasket over at noen gjorde noe ekstra og overraskende for at du skulle bli glad? Og når gjorde du selv noe for andre, og hvordan opplevde du det selv?

Bli med på gratiskonsert på Verdensdagen

Bilde til artikkelen Bli med på gratiskonsert på VerdensdagenMandag 10. oktober blir det gratiskonsert med A-LEE og Robin og Bugge utenfor Oslo City når vi markerer Verdensdagen for psykisk helse som i år handler om ungdom og psykisk helse. Bli med på vår festmarkering sammen med unge og lovende artister, inviter med venner og kjente, og vinn gavekort!

Inkluderende.no – nytt nettsted om IA

Nettstedet er resultatet av at NHO inviterte partene som står bak IA-avtalen til å lage et felles verktøy for å øke kunnskap og engasjement om inkluderende arbeidsliv. Verktøyet er spesielt rettet mot å hjelpe arbeidsgivere og tillitsvalgte i skape en best mulig arbeidsplass.

Blogg: Se der – en marihøne!

En leilighet skal kjøpes, og det handler om å bruke god tid samt legge merke til de små tingene. Kommer sola ordentlig frem på verandaen? Er nabolaget hyggelig? Heller badegulvet i riktig retning slik at vannet renner ned i sluket? Er stua lys? Og er det plass til stellebord? Ofte bør kanskje rutinen som brukes i leilighetskjøp inngå i en vanlig hverdag også! Da kan det være lettere å oppdage de fine, små tingene som skaper hverdagslykke!

Ikke bare jobbe 9 til 5!

- Hvis en person som sliter med psykiske lidelser vil ut i jobb, så skal samfunnets svar være et klart JA! Det er viktig at personer som sliter med psykiske lidelser får lov til å komme ut i ordentlige jobber så raskt som mulig, sa Rachel Perkins på konferansen, Arbeid i et behandlingsperspektiv - psykisk helse og rus, arrangert av Helsedirektoratet og NAV.

- Ikke overraskende, men alarmerende

Bilde til artikkelen - Ikke overraskende, men alarmerende- Det bør være alarmerende for både politikere, NAV og helsevesenet at andelen unge uføretrygdede med en psykisk lidelse er så stor, sier rådgiver i Rådet for psykisk helse, Olav Elvemo.

Forskningsnytt som folkeopplysning

Åpenhet og kunnskap fører til mindre diskriminering. På et seminar på Litteraturhuset i Oslo i 27. september kan du møte Karin Yrvin, årets vinner av Tabuprisen, og høre nytt fra forskning om psykisk helse.

Opp fra kjelleren

Bilde til artikkelen Opp fra kjelleren– Jeg blir lett veldig emosjonell. Det kan være en styrke som skuespiller, men den samme følsomheten kan være en utfordring for meg som person. Som skuespiller bruker jeg all erfaring og kunnskap jeg har. At jeg også er lege, er noe jeg uunngåelig tar med meg i det kunstneriske arbeidet, sier Anders Danielsen Lie i et intervju med bladet Psykisk helse. Han har stor suksess med filmen "Oslo 31. august".

Blogg: Smil til verden og verden smiler til deg!

Har du kjent hvor godt det føles, når noen sier noe hyggelig til deg? «Så flink du er», «Så fin du er i dag», «Så bra at du ryddet», «For en god jobb du gjorde i går». Sånn er det for alle andre også! Og det beste av alt: Ros smitter og gjør godt for både kropp og sjel!

Blogg: Valgets kval

God psykisk helse kan ikke vedtas av politikere, eller fordeles mellom hjemmeværende med barn under to eller tre år og hjemmeboende eldre som mottar bistand, skoleelever, pendlere, arbeidstakere eller andre i kommunen.

Blogg: Litt like og litt annerledes!

Ingen kommer til å like meg, fordi jeg er helt annerledes enn alle de andre!

Skolestart: Hvordan bidra til god psykisk helse for barn

- Ved oppstart av skole og barnehage forbereder vi barna våre omhyggelig ved å sørge for nye klær, skolesaker, ny ransel og solid matpakke. De skal være godt rustet til å møte den nye hverdagen. Men like viktig er den mentale utrustningen.

Maritastiftelsen: - Pengene var avgjørende for oss

Bilde til artikkelen Maritastiftelsen: - Pengene var avgjørende for oss- Vi ble helt satt ut da vi fikk svaret, det hadde vi ikke forventet! Det sa to glade og takknemlige prosjektledere fra Maritastiftelsen, Jonatan Hansen og Kim Akerholdt, da de fikk tildelt 180.000 kroner fra St. Thomas minnefond.

Første utdeling av midler fra St. Thomas minnefond

Bilde til artikkelen Første utdeling av midler fra St. Thomas minnefondMaritastiftelsen fikk i kveld utdelt 180.000 kroner fra St. Thomas minnefond. Det var kulturminister Anniken Huitfeldt som delte ut pengene og hun tjuvstartet dermed Øyafestivalen som åpnet rett etter utdelingen på Sub Scene i Oslo sentrum.

Tabuprisen til Ap-politiker Karin Yrvin

Bilde til artikkelen Tabuprisen til Ap-politiker Karin YrvinRådet for psykisk helse gir Tabuprisen 2011 til stortings- og lokalpolitiker Karin Yrvin (Ap) for hennes åpenhet om å leve med en bipolar lidelse. Som den første stortingsrepresentanten har hun fortalt om sin bipolare lidelse. I mars skrev Yrvin kronikken «Tenk å få våkne» i Aftenposten og fortalte i et intervju i avisen om lidelsen sin. Hun utfordrer arbeidsgivere i Norge til å ansette psykisk syke, og bruker sin egen historie til å vise at det er mulig å gjøre en god jobb også om man tilhører denne gruppen.

Mistet jobben etter åpenhet

Natalie Eriksen stilte opp i Dagsrevyen og fortalte åpent om sine negative erfaringer og vonde opplevelser fra innleggelser og tvangsbruk på sykehus. Da hun kom på jobb på mandag mistet hun jobben.

NOU om tvang i psykisk helsevern

Bilde til artikkelen NOU om tvang i psykisk helsevern- Bruk av tvang i psykisk helsevern i Norge er unødig høy. Forslagene fra Paulsrudutvalget er små skritt i riktig retning. Vi forventer at det tas skikkelige grep fra helseministerens side som raskt får ned bruken av tvang. Konsekvenser av en fjerning av særloven for psykisk helsevern må utredes nå, sier Olav Elvemo, rådgiver i Rådet for psykisk helse.

- Kultur er folkehelse

Bilde til artikkelen - Kultur er folkehelse- At kultur i vid forstand er bra for den psykiske helsa til folk, er ikke overraskende. Bare tenk på hvordan man selv opplever gleden ved en fotballkamp, en bra konsert eller lager noe selv. Men det er svært nyttig å få dette dokumentert, slik at lokale politikere ser at kultur er viktig langt utover det å gi folk en opplevelse der og da, sier Ragnhild Heggen, kommunikasjonssjef i Rådet for psykisk helse.

Utlysning av midler fra St. Thomas minnefond

Bilde til artikkelen Utlysning av midler fra St. Thomas minnefondHar du en god idé til et tiltak som kan hjelpe unge som sliter med rus og psykiske problemer? Da kan du søke støtte gjennom St. Thomas minnefond.

- Vi må få bukt med tvangsbruken

Bilde til artikkelen - Vi må få bukt med tvangsbruken- Å bli utsatt for tvang er en utrolig krenkende opplevelse. Det kan være ødeleggende for troa på seg sjøl, troa på framtida og ikke minst troa på hjelpeapparatet, sier rådgiver i Rådet for psykisk helse Olav Elvemo til NRK Kveldsnytt om bruk av tvang i psykisk helsevern.

Farlig ensomhet

Norske allmennleger er bekymret for at ensomhet kan være like farlig for helsa som røyking og inaktivitet.

- Vi håper allmennlegenes fokus på psykisk helse vil føre til færre sykemeldinger og mindre bruk av antidepressiva. Akkurat som overvekt er en risikofaktor for hjerte- og karsykdommer, er sosial isolasjon en risikofaktor for dårlig psykisk helse. Foreløpig er det for få politikere og helsearbeidere som har tatt dette på alvor. Det er vi glade for at allmennlegene vil gjøre noe med, sier kommunikasjonssjef i Rådet for psykisk helse Ragnhild Heggen til Aftenposten.

Søk prosjektmidler gjennom Rådet for psykisk helse

Bilde til artikkelen Søk prosjektmidler gjennom Rådet for psykisk helseHvert år deler Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering ut ca. 200 millioner kroner til prosjekter innen forebygging, forskning og rehabilitering. Har du en god idé, er det nå du må skrive søknaden din. Søknadsfristen til Rådet for psykisk helse er 8. mai 2015. Du kan søke om prosjektmidler gjennom Rådet for psykisk helse enten det gjelder forebygging, forskning eller rehabilitering.

Ny styreleder i Rådet for psykisk helse: - Vi må snakke sammen!

Bilde til artikkelen Ny styreleder i Rådet for psykisk helse: - Vi må snakke sammen!Tor Levin Hofgaard ble valgt som ny styreleder i Rådet for psykisk helse på årsmøtet 28. april. Hofgaard, som også er president i Norsk Psykologforening, overtar vervet etter tidligere helseminister Ansgar Gabrielsen. - Dette er en stor ære, sier den nyvalgte lederen, som mener Rådet for psykisk helse er en unik paraplyorganisasjon for hele feltet med sterk faglig og politisk gjennomslagskraft.

Blogg: Moro på jobb?

Har du det gøy på jobben? Det har jeg. Takket være kolleger som tar seg tid til litt fjas i ny og ne er dagene her på kontoret som regel av det gode slaget. Her tøyses det med klipp på Youtube fra Bård og Haralds glansperioder, eller vi ler av oss selv og hverandre etter store og små tabber.

Frykter lavere prioritet av psykisk helse

Bilde til artikkelen Frykter lavere prioritet av psykisk helse– Vi risikerer at de som allerede er lavt prioritert i Helse-Norge, blir enda lavere prioritert, sier kommunikasjonssjef Ragnhild Heggen i Rådet for psykisk helse til Kommunal Rapport.

Ny lov om kommunehelse:- Forventer tydeligere krav til kommunene

- Landets 430 kommuner får et stort ansvar for min og din helse. Helseministeren vil styrke kommunenes økonomi for at de skal kunne bære de store oppgavene. Det er bra, og mer penger vil trengs framover. Men skal man ha gode kommunale psykisk helsetjenester må kommunene styrkes faglig og det må stilles tydelige krav for at alle med behov får god og riktig hjelp. Fortsatt er lovforslaget for utydelig for å sikre kommunal psykisk helsehjelp av god kvalitet til folk i hele landet, sier Marianne Røiseland.

- De trodde jeg var en skulker

Nordlandsforskning har på oppdrag fra NAV utgitt notatet ”De trodde jeg var en skulker, men jeg var egentlig syk – ungdom med psykiske helseplager med svak tilknytning til skole og arbeidsliv”.

Nasjonale tall for psykiske plager

Folkehelseinstituttet har undersøkt psykisk helse i den norske befolkingen. Tallene viser at psykiske plager som angst- og depresjonslignende plager, søvnvansker og redusert mestring er et betydelig folkehelseproblem i Norge.

Blogg: Lav motivasjon – ingen kronisk sykdom

Jeg har lest Fafo-rapporten ”Innmeldt, utmeldt eller påmeldt?”, som er et ferskt bidrag til den stadig pågående debatten om utenforskap i velferdsstaten. Denne rapporten gir en ganske grei nyansering av tall vi gjerne blir presentert for i diverse overskrifter, som at det er 7-800 000 mennesker utenfor arbeidsmarkedet og mottar stønad.

Oppfordrer til å ansette psykisk syke

Bilde til artikkelen Oppfordrer til å ansette psykisk sykeArbeiderpartiets stortingsrepresentant Karin Yrvin forteller åpent om sin diagnose som bipolar i en kronikk og et intervju i Aftenposten. Hun legger vekt på viktigheten av å få være i jobb når man er psykisk syk, og oppfordrer arbeidsgivere til å ansette mennesker som sliter psykisk. I kronikken forteller hun også at hun har hatt en arbeidsgiver som stilte opp da hun opplevde problemer.

- Vil at leserne skal gråte

Bilde til artikkelen - Vil at leserne skal gråte– Å være nær en som sliter er nesten verre enn å ha problemer sjøl, fordi man hele tida tenker på hva man kan gjøre. Da er det en befrielse å innse at svaret kan være: ingenting.

– Ikke gi barn sovemidler

Bilde til artikkelen – Ikke gi barn sovemidler– Barn skal ikke ha sovemidler, heller ikke allergimedisin når de har søvnvansker. Det er en myte at allergimedisin hjelper, sier forsker Børge Sivertsen ved Nasjonalt folkehelseinstitutt.

Helsefremmende råd fra Folkehelseinstituttet

Bilde til artikkelen Helsefremmende råd fra Folkehelseinstituttet- Det er veldig nyttig at Folkehelseinstituttet her har samlet tiltak som er helsefremmende og forebyggende for god psykisk helse. Mye er kjent stoff, men her er det dokumentert og systematisert på en måte som gir myndighetene muligheter til å gjennomføre tiltak som virker, sier generalsekretær i Rådet for psykisk helse Marianne Røiseland.

Fortsatt langt fra forskning til klinikk

- Forskningen nytter bare når den tas i bruk. Det slo Odd E. Havik, leder for psykisk helse-forskningsprogrammet i Forskningsrådet fast ved åpningen av Forskning nytter-konferansen.

Forskning nytter-prisen til Thomas Jozefiak

Bilde til artikkelen Forskning nytter-prisen til Thomas JozefiakThomas Jozefiak, førsteamanuensis ved NTNU i Trondheim, er tildelt den første Forskning nytter-prisen fra Rådet for psykisk helse for arbeidet med forskningsarbeidet Livskvalitet og psykisk helse hos barn og unge. En testamentarisk gave har gitt grunnlaget for et forskningsfond og en pris for nyttig forskning som Rådet for psykisk helse deler ut.

Blogg: - Ta telefonen, da!

Tidlig hjelp, nære tjenester og god kvalitet er honnørordene i helsevesenet. Jeg skriver bloggen mens jeg står i telefonkø til et stort universitetssykehus på Vestlandet. Den handler om tilgjengelighet, eller; det motsatte.

Millionsatsing på psykologisk førstehjelpsskrin

Bilde til artikkelen Millionsatsing på psykologisk førstehjelpsskrinPsykologisk førstehjelpskrin, et selvhjelpsverktøy for barn og ungdom, har fått 1,8 millioner i støtte fra Helsedirektoratet. Midlene skal gå til opplæring av av veiledere og forskning på bruk og på effekten av verktøyet.

Ny lov om helse og omsorg må bli bedre på psykisk helse

Bilde til artikkelen Ny lov om helse og omsorg må bli bedre på psykisk helse- Forslaget til ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenester dekker ikke godt nok behovet for mennesker med psykiske helseproblemer i forhold til det sosialfaglige ansvaret og tilbudet som kommunene har for sine innbyggere. Lovforslaget er bedre egnet til å sikre gode tjenester for eldre, enn å sørge for god hjelp til personer med psykiske helseproblemer som har behov sammensatte tjenester, sier generalsekretær Marianne Røiseland i Rådet for psykisk helse.

Bjørn Lydersen ny generalsekretær i Mental Helse

Bilde til artikkelen Bjørn Lydersen ny generalsekretær i Mental HelseBjørn Lydersen er ansatt som generalsekretær i Mental Helse etter Mette Kammen. Lydersen har tidligere vært generalsekretær i Rådet for psykisk helse, og har jobbet i flere andre humanitære organisasjoner. Han begynner i stillingen senest 1. april.

- Slipp inn alle som ønsker å være i arbeid

Bilde til artikkelen - Slipp inn alle som ønsker å være i arbeid- Hovedutfordringen fremover er ikke at det ikke lønner seg å arbeide. Hovedbekymringen min er ikke at trygdene lokker eller frister for mange arbeidsføre mennesker ut av arbeid. Min største utfordring er at alle NHO’s tre bølger er fulle av folk som sier de både kan og gjerne vil arbeide, - dersom det bare fantes jobber som passer til livssituasjon og arbeidsevne. (...)Den store oppgaven foran oss er ikke å hindre ’flukten ut av arbeidslivet’. Oppgaven er å åpne arbeidslivets dører innenfra – og slippe inn alle dem som ønsker å være der.

Fem nye år med Kronprinsessen for psykisk helse

Bilde til artikkelen Fem nye år med Kronprinsessen for psykisk helseH. K. H. Kronprinsesse Mette-Marit har forlenget sitt beskytterskap for Rådet for psykisk helse til utgangen av 2015. - Kronprinsesse Mette-Marit har ved mange anledninger vist sitt store hjerte som banker for dem som av forskjellige årsaker lever i utkanten av samfunnet, sier Marianne Røiseland, generalsekretær i Rådet for psykisk helse.

Støtter Rådet med englesmykker

Bilde til artikkelen Støtter Rådet med englesmykkerSmykkedesigner Heidi Hagen i Brumunddal gir ti prosent av omsetningen på hennes smykkeserie Englene til Rådet for psykisk helse. Hun vil bidra til Rådets arbeid for at mennesker med psykiske lidelser skal få et bedre tilbud, bli respektert og at psykisk helse skal være noe vi kan snakke om.

Blogg: Slit med jul?

Her og der ser man overskrifter som «Slik overlever du familiejula» og «Stress ned til jul». Bak disse overskriftene ligger et budskap om at jula bare er kjas og mas for alle. Det bygges opp under mytene om at folk synes det er slitsomt å være med familien i jula og at kakebaking og julegaveinnkjøp er noe herk.

- Medforskere kan påvirke

Medforskere kan påvirke både hva det skal forskes på, kvaliteten og resultatene, sier Lise Sløk Tvedt som har medforsket på bedringsprosesser ved bipolare lidelser, som deltok på gjestebud om brukerinvolvert forskning i regi av Rådet for psykisk helse og Nasjonal senter for erfaringskompetanse.

19 millioner fra Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering

- Vi er fantastisk glade får å ha fått tildelt 19 millioner fra Extrastiftelsen Helse- og Rehabilitering til forebyggings-, forsknings- og rehabiliteringsprosjekter innen psykisk helse, sier generalsekretær Marianne Røiseland i Rådet for psykisk helse.

En dag for å glede andre

Bilde til artikkelen En dag for å glede andreMOT til å glede-dagen arrangeres 23. november hvert år. Organisasjonen MOT står bak, og dagen skal være et bidrag til å skape varmere og tryggere miljøer. MOT til å glede-dagen engasjerer flere tusen unge som går på skoler som deltar i MOT-programmet. Denne dagen skal de ha som mål å glede flest mulig andre med små midler.

Feirer 25 år

Bilde til artikkelen Feirer 25 årDet har gått 25 år siden Rådet for psykisk helse ble stiftet, og onsdag 17. november samles folk som har fra ulike ståsteder har fulgt Rådet gjennom årene til feiring i Filmens hus. - Rådets historie er en del av psykisk helses historie, sier generalsekretær Marianne Røiseland.

Blogg: Ikke i nærheten av meg!

NIMBY er forkortelsen på fenomenet ”Not in my backyard”, fritt oversatt til ”ikke i min bakhage”. Fenomenet forekommer ofte når noe uønsket skal lokaliseres, særlig boliger til tidligere innsatte, mennesker med psykiske lidelser, rusmiddelavhengige, tidligere rusmiddelavhengige osv. Men også barnehager, veier, butikker, strømmaster og utesteder rammes av NIMBY-holdninger.

Samhandling: - Må slutte å stå på hver vår tue

Bilde til artikkelen Samhandling: - Må slutte å stå på hver vår tue- Vi må slutte med å stå på hver vår tue og skule på hverandre og tenke at det er de andre som må forandre seg, mener fagsjef Anne-Grethe Skjerve i Rådet for psykisk helse. Torsdag 11. november holdt hun et engasjerende foredrag om "Samhandling, samarbeid og kulturforandringer i praksis" på oppstartsamling for 45 samhandlingsprosjekter som har fått midler gjennom Samhandlingsreformen.

Skal samarbeide med MOT

Bilde til artikkelen Skal samarbeide med MOTRådet for psykisk helse og MOT har inngått en samarbeidsavtale for å bidra til varmere og tryggere oppvekstmiljøer.

- Psykisk syke har godt av å jobbe mens de får behandling

Bilde til artikkelen - Psykisk syke har godt av å jobbe mens de får behandlingSeks av ti arbeidstakere mener at det fungerer godt at folk med psykiske problemer arbeider parallelt med behandling. Forsker Arnstein Mykletun, som ledet ekspertgruppen for reduksjon av sykefravær, deler dette synet.

Blogg: Landsmøterefleksjoner

Jeg har vært på Landsmøte! Onsdag fikk jeg beskjed om at et komplisert armbrudd gjorde min varafunksjon som delegat til landsmøtet i Mental Helse nødvendig. Og på fredag fikk jeg anledning til å være med på med på en revolusjon, eller i det minste begynnelsen på en.

- God grunnmur for sterk kommunehelsetjeneste

Bilde til artikkelen - God grunnmur for sterk kommunehelsetjeneste- Forslag til ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenester vil gi en god grunnmur for en moderne helse- og omsorgstjeneste i kommunen. Sammen med en finansieringsordning som gjør det lønnsomt å jobbe på lavest mulig nivå, og legger forholdene til rette for en helhetlig tenkning rundt helse, sykdom og omsorg er loven svært godt nytt, sier Marianne Røiseland, generalsekretær i Rådet for psykisk helse.

Budsjettet 2011: - Mangler inkluderingsfokus

Bilde til artikkelen Budsjettet 2011: - Mangler inkluderingsfokusForslaget til statsbudsjett for 2011 følger ikke opp regjeringens ord om at alle som kan og vil jobbe skal få delta i arbeidslivet. – Det er ikke en krone i vekst, i stedet reduseres antallet tiltaksplasser og NAVs muligheter til å bistå mennesker på deres vei tilbake eller inn i arbeidslivet, sier kommunikasjonssjef Ragnhild Heggen i Rådet for psykisk helse.

Blogg: Evig liv i cyberspace?

”Se så fint vær du har fått i dag! Jeg ser for meg at du sitter i baren innenfor perleporten, mens du røyker sigar, gliser og forteller vittige historier. Sånn skal dagen være for den morsomste gutten i klassen!”

Budsjett 2011: Viktig løft for barnevernet

Barnevernet er budsjettvinnerne for neste års statsbudsjett innenfor sosial- og helseområdet. – En nødvendig og etterlengtet satsing, som jeg håper får rask effekt slik at flere får god og tilpasset hjelp fra barnevernet, sier kommunikasjonssjef i Rådet for psykisk helse Ragnhild Heggen.

- Ta ansvar for psykisk helse på jobben

Bilde til artikkelen - Ta ansvar for psykisk helse på jobbenEt godt arbeidsmiljø der man tar vare på hverandre er et felles ansvar er LO-sekretær Trine Lise Sundnes og Vibeke Hammer Madsen fra HSH enige om.
-Som kolleger må man ta problemene på alvor, finne løsninger sammen og ta ansvar. Arbeidstakerorganisasjonene kan bidra til at arbeidstakere i hele landet blir bevisste på det dette arbeidet og sørge for å løfte psykisk helse opp på dagsorden på egen arbeidsplass. Alle på arbeidsplassen nyter godt av samarbeid for et bedre arbeidsmiljø, man vet ikke hvem som trenger støtten fra kolleger neste gang, sa Trine Lise Sundnes på en markering for arbeid og psykisk helse.

Sett psykisk helse på dagsordenen

Bilde til artikkelen Sett psykisk helse på dagsordenen- Alle kan bidra til mer åpenhet og kunnskap om psykisk helse på arbeidsplassen. Vi har et felles ansvar for at personer som sliter psykisk ikke blir utstøtt fra jobb, og at flere som står utenfor kommer i jobb, sier arbeidslivsrådgiver Werner Fredriksen i Rådet for psykisk helse.

Blogg: En verdensdag for arbeid og psykisk helse

Kommende uke blir det en rekke markeringer og arrangement knyttet til Verdensdagen for psykisk helse den 10. oktober. I år er tema i Norge arbeidsliv og psykisk helse. Arbeid, sykelønn og trygd har vært mye i fokus i media det siste året, så det er flott at temaet for Verdensdagen sammenfaller med dette.

Ha det gøy på gratis skrivekurs!

Bilde til artikkelen Ha det gøy på gratis skrivekurs!Nå kan du lære å sette ord på hvordan du selv jobber. Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (NAPHA) vil bidra til å spre gode erfaringer fra Kommune-Norge, slik at flere kan lærere av hverandre. Nå tilbys et gratis skrivekurs for involverte i kommunene.

Blogg: Litt feedback kunne kanskje hjelpe?

Jeg har vært to dager på Modum Bad. Ikke lenge nok til å bli kvitt suget etter mat, men absolutt lenge nok til å bli overbevist om at databasert feedback (tilbakemelding) er veien å gå for få mer brukermedvirkning i behandling og bedre behandling.

Vi trenger frivillige til morgenaksjonen 4. oktober

Bilde til artikkelen Vi trenger frivillige til morgenaksjonen 4. oktoberHelsedirektoratet, NAV, Mental helse og Rådet for psykisk helse setter arbeid og psykisk helse på dagsordenen, og planlegger derfor en aksjon morgenen 4. oktober der vi skal nå ut til reisende på mange t-bane- og jernbanestasjoner i Oslo og noen steder i Akershus.

Frivillighet før tvang

Bilde til artikkelen Frivillighet før tvangMed enkle grep kan bruken av tvang i psykisk helsevern reduseres kraftig. Det viser rapporten «Frivillighet før tvang – Tiltak for å redusere omfang av tvangsinnleggelser til psykisk helsevern» fra Rådet for psykisk helse. - Det er ikke alltid pasientens sykdom og symptomer som utløser tvang, men ofte svakheter i hjelpetilbudet, sier generalsekretær Marianne Røiseland.

- Alarmerende tall

Bilde til artikkelen - Alarmerende tallI en rapport fra Helsedirektoratet slås det fast at kapasiteten i helsestasjon- og skolehelsetjenesten er svært utilstrekkelig sett i forhold til pålagte oppgaver. De anslår at det mangler drøyt 1500 årsverk helsesøstre, fysioterapeuter og leger, sett i sammenheng med anbefalt program i gjeldende veileder for helsestasjons- og skolehelsetjenesten.

KID-kurs for deprimerte mødre er en suksess

Bilde til artikkelen KID-kurs for deprimerte mødre er en suksessHelsestasjonen på Ski i Akershus tilbyr egne gruppekurs for mødre som sliter med depresjon etter fødsel. Det bør tilbys over hele landet, sier helsesøster Lisbeth Valla til aftenposten.no 31. august.

Blogg: Mer samarbeid, doktor

- Synes du medisinen du valgte har hjulpet noe særlig, spør min venninne og setter øynene rasende i fastlegen. Mannen hennes har vært ute av arbeidslivet i to år. Han er en av 176 000 nordmenn som bruker medisiner mot depresjon. Han er ikke blitt friskere, men har mange sterke og fine ressurser i god behold.

Bokomtale: "En jobb å gjøre - fra jobbnerver til arbeidsnærvær"

Bilde til artikkelen Bokomtale: Kjenner du noen med psykiske problemer, er du sjefen til noen med psykiske problemer, eller har du psykiske problemer selv? Hvis svaret er ja, så er nok ”En jobb å gjøre” en bok for deg. Uansett er det en god og lettlest bok, med mange nyttige perspektiver og råd.

Se meg - en melding om ungdom og psykisk helse

Bilde til artikkelen Se meg - en melding om ungdom og psykisk helseHva trengs for å ha det bra, og hva er god hjelp for ungdom og barn? Hvordan oppleves hjelpeapparatet, og hvordan bør man forebygge psykiske lidelser? Denne meldingen gir tilbakemelding fra unge om hvordan de har høste sine erfaringer i Norge etter år 2000.

- Sykemelding er dårlig medisin

Bilde til artikkelen - Sykemelding er dårlig medisinMarianne Røiseland er forholdsvis ny i jobben som generalsekretær i Rådet for psykisk helse, men har rukket å se flere utfordringer både innen helsetjenesten og i samfunnet. Hun er opptatt av at alle skal få muligheter til å delta i samfunnet.

BUP på festival

Bilde til artikkelen BUP på festivalI Arendal har barne- og ungdomspsykiatrien tatt på solbriller og sommeklær og flyttet seg ut der ungdommene er. De har rigget opp egen stand på Hovefestivalen og blir flittig besøkt.

- Ungdommene som kommer vil bare snakke, kanskje har de en venn som har det vanskelig, men mest vil de bare snakke generelt om psykisk helse med oss voksne, sier enhetsleder Bente Madsen til Arendals Tidende.

Stoltenbergutvalget: En ansvarskjede som holder

Bilde til artikkelen Stoltenbergutvalget: En ansvarskjede som holder- Dette er en samling gode forslag som jeg håper vil bli omgjort til politikk. Særlig er det viktig å få på plass en koordinator for hver og en og sørge for at det er noe alle faktisk får tilbud om. Det må ikke bli slik mange opplever det med individuell plan; en rettighet som ikke praktiseres, sier Anne-Grethe Skjerve, fagsjef i Rådet for psykisk helse.

Blogg: Åpenhet – et tveegget sverd

Nyutdannet, ung, håpefull, ambisjonsrik og entusiastisk ung kvinne med toppkarakterer og lang arbeidserfaring søker ny jobb.

Tvangsbestemmelsene under lupen

Rådet for psykisk helse mener det er store muligheter for å bruke mindre tvunget psykisk helsevern i Norge. Mange som har opplevd å bli tvangsinnlagt kunne vært hjulpet gjennom frivillige tiltak. Ved å nedsette et lovutvalg tar myndighetene tak i en av utfordringene, nemlig lovhjemlene for bruk av tvang.

- Forbilledlig nettside for barn

Bilde til artikkelen - Forbilledlig nettside for barn- Hvis vi hadde en pris for godt opplysningsarbeid for barn i en vanskelig situasjon skulle den gått til Kriminalomsorgen region vest. De har laget en flott nettside til barn av innsatte som ivaretar behovet for informasjon og å bli sett og forstått når man må forholde seg til en litt annerledes hverdag, sier Ragnhild Heggen, kommunikasjonssjef i Rådet for psykisk helse.

Gjestebudet i Larvik ble en storsuksess

Bilde til artikkelen Gjestebudet i Larvik ble en storsuksess– Programmet her i dag består av folk som kan vise veg, som tør å vise sin sårbarhet og møte fordommene som finnes i samfunnet, sa stortingspolitiker og medlem i helse- og sosialkomiteen Tor Erik Forsberg (Ap) da han åpnet det hele.

Sommerleir med Mental Helse Ungdom

Mental Helse Ungdom arrangerer for tredje år på rad sommerleir for sine medlemmer og andre unge som er opptatt av psykisk helse.

Se hele mennesket

Bilde til artikkelen Se hele mennesket- Hvis samfunnet og hjelpeapparatet kunne se hele mennesket og gi hjelp på tvers av faggrenser kan menneskeliv i fremtiden bli spart, sier generalsekretær i Rådet for psykisk helse Marianne Røiseland.

«I morgen var jeg alltid en løve» til Nationaltheatret

Bilde til artikkelen «I morgen var jeg alltid en løve» til NationaltheatretTeaterforestilling «I morgen var jeg alltid en løve» som bygger på Arnhild Lauvengs bok med samme navn settes nå opp Nationaltheatret. Etter fulle hus på Litteraturhuset i Oslo i mars settes stykket opp på Nationaltheatret med fire forestillinger på Amfiscenen i månedsskiftet mai-juni.

Vil ha et krafttak mot depresjon

Marianne Røiseland (44) er på plass som ny generalsekretær i Rådet for psykisk helse. Flere lavterskeltilbud og mer forebyggende psykisk helsearbeid blir viktig i framtiden, mener den nye generalsekretæren.

- Det er viktig å forebygge psykiske problemer, og å fange opp dem som trenger hjelp tidlig. I Norge og i Vesten øker antallet personer som får depresjon kraftig. Og stadig flere står utenfor arbeidslivet, fordi de i en periode har hatt psykiske problemer. Vi trenger et nasjonalt krafttak mot depresjon og for inkludering, sier Røiseland.

Alle har krav på hjelp

Bilde til artikkelen Alle har krav på hjelpI Dagsavisen har det kommet fram at Ullevål sykehus avviser personer med akutte psykoser utløst av rus. Rådet for psykisk helse mener praksisen er uhørt, og forventer at Ullevål straks endrer praksis.

- Selv om man har et rusproblem har man krav på den samme helsehjelp som andre med psykiske problemer, sier Anne-Grethe Skjerve, fagsjef i Rådet for psykisk helse.

"Psykologisk førstehjelp" til barn og unge

Bilde til artikkelen Det er nå kommet et psykologisk selvhjelpsprogram for barn og unge i alle landets bokhandlere. De skal gjøre barn i stand til å håndtere egne psykiske vansker. Utvikleren av ”Psykologisk førstehjelp”, psykolog Solfrid Raknes ved BUP Voss, håper bøkene blir tilgjengelig på Rema.

100 % psykisk helse

Bilde til artikkelen 100 % psykisk helseFredag 9. april åpnet ordfører Fabian Stang fotoutstillingen "100 %" i Østbanehallen, som er avslutningsprosjektet til elevene på fotoskolen Nordic School of Photography.
– Utstillingen handler om psykisk helse. Vi mener dette er et tema som får lite oppmerksomhet i samfunnet. Tittelen har vi valgt for å vise at 100 % av befolkningen har en psykisk helse, sier Hallvard Tangerås, en av studentene som er med på utstillingen.

Blogg: Mobbing – slik må det bare være?

Hun kommer på skolen som vanlig, på arbeidsplassen hun må gå på hver dag i mange år. Dette er ikke noe hun velger. Voksne kan bytte jobb, det kan ikke barn. Hun går gjennom skolegården med hjertet i halsen, pulsslag i ørene og klamme hender, med et snev av håp, men mest fylt av frykt. Hun har et håp om at det i dag ikke vil bli så ille som i går. Men, frykten er allikevel størst.

Blogg: Påskefri fordi jeg har fortjent det?

Bilde til artikkelen Blogg: Påskefri fordi jeg har fortjent det?Påskeferien er her snart. Jeg gleder meg til å ha fri fra jobb, være sammen med familie og venner, kanskje dra en tur på hytta, ta en tur i slalåmbakken og ellers nyte fridagene og livet.

Blogg: Feil folk skammer seg

Det er befriende at det er mindre skam blant folk. Åpenhet for flere måter å leve livet sitt på og mer mangfold i befolkningen har bidratt at en del ting som tidligere var befengt med skam, for eksempel knyttet til seksualitet og religion, for mange ikke lenger er det.

- Det viktigste er en verdsatt rolle

- Rusmisbrukere må bli møtt med respekt og likeverd og få muligheten til en verdsatt rolle. Bare slik kan man klare å bli rusfri, var budskapet fra de fem tidligere rusmisbrukerne som fortalte om sitt vendepunkt på gjestebud om rus og psykisk helse fredag 19. mars.

Blir eldres psykiske helse glemt?

Bilde til artikkelen Blir eldres psykiske helse glemt?- Mellom 120.000 og 140.000 eldre over 70 år har til enhver tid depresjon og angst. Depresjon forekommer oftere hos eldre enn hos unge, forteller professor i alderspsykiatri Knut Engedal.

Innledere på Rådet for psykisk helses gjestebud om eldre og psykisk helse tok opp store utfordringer og vanskeligheter på et felt som nesten er neglisjert. Men også mulighetene man selv har for å gjøre hverdagene bedre.

Søk Extramidler for 2011

Bilde til artikkelen Søk Extramidler for 2011Siden stiftelsen Helse og Rehabilitering som fordeler midler fra Extraspillet ble opprettet i 1997 har over 250 prosjekter blitt finansiert gjennom Rådet for psykisk helse. Ta kontakt med oss så kan vi diskutere din prosjektidé.

Verdiløs? Psykiatrihistorie på museum

Bilde til artikkelen Verdiløs? Psykiatrihistorie på museumTingene som forteller psykiatriens historie i Norge forfaller og forsvinner. Det som kunne gitt oss kunnskap om de mange menneskene som har levd, arbeidet, lidd, gitt eller fått hjelp og behandling innenfor psykiatrien, blir skrot som bør kastes. Nå åpner en utstilling om psykiatrihistorie på Norsk Teknisk Museum.

Et folkeløft mot depresjon

Om ti år er depresjon vår største folkesykdom. Mener vi alvor i kampen mot sykefraværet, er det bare å stå på. For mange er det best å være i arbeid, selv om livet har gitt en trøkk, sier Ragnhild Heggen i Rådet for psykisk helse til www.seniorpolitikk.no

Kvalitetspris for brukerstyrte innleggelser

Tromsø DPS har fått Kvalitetsprisen 2010 fra Norsk Forum for Kvalitet i helse- og sosialtjenesten. Prisen får de for prosjektet «Brukerstyrte innleggelser - Makten skifter eier». I prosjektperioden på ni måneder er antallet innleggelser redusert med 22 prosent.

Blogg: Barnevernet skal verne barna!

Jeg leser fredagens A-magasin med halvt gjenlukte øyne og vondt i magen. Kan jeg slippe å lese videre? Igjen avdekkes en rystende sak om svikt i barnevernet. To små gutter har opplevd grov omsorgssvikt, der barnevernet til tross for et tosifret antall meldinger ikke tok vare på brødrene. Og det er jo ikke første sak vi hører om. Hver gang slike saker blir omtalt, får vi en debatt i mediene der politikere og fagfolk er rystet og opprørt. Men etter en stund blir det stille og lite skjer.

Gjestebud om rus og psykisk helse

- Kombinasjon av rus og psykiske helseproblemer er en stor utfordring, og blir ofte nevnt når vi spør både brukere, pårørende, fagfolk og lokalpolitikere om hva de mener det er viktig å ta tak i. Derfor arrangerer vi nå gjestebud om rus og psykisk helse fredag 19. mars, sier fagsjef i Rådet for psykisk helse Anne-Grethe Skjerve.

- Svikt må få konsekvenser

Bilde til artikkelen - Svikt må få konsekvenserHelsetilsynet melder nok en gang om svikt i tjenestetilbudet innen psykisk helsevern. – Det er dessverre ikke oppsiktsvekkende nyheter at hjelpetilbudet ikke er godt nok. Det oppsiktesvekkende er at foretakene og ledelsen ved DPSene later til å ignorere den gjentatte kritikken som har kommet gjennom flere tilsyn, sier Ragnhild Heggen, konstituert generalsekretær i Rådet for psykisk helse.

Eldre og psykisk helse

De fleste eldre har gode og aktive liv til fysiske problemer reduserer mulighetene for livsutfoldelse. For noen fører tap av muligheter og venner til dårligere psykisk helse, mens andre utvikler strategier som også mestrer dette. Men får eldre med psykiske problemer god nok hjelp? Rapporter i løpet av tiden med Opptrappingsplan for psykisk helse tydet på at de eldre ikke ble ivaretatt godt nok i de distriktspsykiatriske sentrene.

Blogg: Umotiverte uføres utenforskap

Forsker Angelika Schafft ved AFI (arbeidsforskningsinstituttet) har nylig skrevet boken ”Å få seg en jobb”, som omhandler arbeidsrettet rehabilitering av mennesker med psykiske helseproblemer.

Ny IA-avtale: - Få tiltakene til å virke

- Det er bra at ny ia-avtale er på plass. Utfordringen nå er å bruke like mye energi på å få tiltakene til å virke, som partene har brukt den siste tiden på å snakke om sykefravær og bli enige om avtalen, sier konstituert generalsekretær i Rådet for psykisk helse Ragnhild Heggen.

Tvang i fokus

Bilde til artikkelen Tvang i fokusGjennom en serie nyhetsinnslag har TV2-nyhetene rettet fokus på tvungent psykisk helsevern i Norge.

- I noen områder klarer psykisk helsevern å gi frivillig hjelp til mange av de mennesker som etter alt å dømme ville ha vært tvangsinnlagt om de bodde i et annet område. Variasjonen betyr at oppskriften på å ha færre tvangsinnlagte finnes her i Norge i dag, sier Olav Nyttingnes, som er rådgiver i Rådet for psykisk helse til TV2.no.

Inspirasjonssamling

Bilde til artikkelen InspirasjonssamlingDet var både en konklusjon på gjestebudåret 2009 og en inspirasjonssamling for videre arbeid som ble avholdt torsdag den 18. februar 2010 på Telenor Expo på Fornebu. Et bredt spekter av innledere engasjerte de oppmøtte, formidlet kunnskap og erfaringer og gav innspill til nytenkning rundt rekruttering og inkludering av mennesker med psykiske helseproblemer.

Ny generalsekretær i Rådet for psykisk helse:
- Vil løfte engasjement for psykisk helse ut til alle

Bilde til artikkelen Ny generalsekretær i Rådet for psykisk helse:<br>- Vil løfte engasjement for psykisk helse ut til alleMarianne Røiseland (44) er ansatt som generalsekretær i Rådet for psykisk helse. Hun sluttet som informasjonssjef i TV 2 ved årsskiftet, og har tidligere vært journalist og nyhetsleder i Bergens Tidende i til sammen ti år.

- Jeg ser fram til å arbeide i en organisasjon med et tydelig og sterkt engasjement for barn og voksne med psykiske problemer. Rådet for psykisk helse er en viktig og solid pådriver for et inkluderende samfunn, sier Marianne Røiseland.

Sykefravær: - Ha fokus på det friske

Bilde til artikkelen Sykefravær: - Ha fokus på det friske- Utvalget som har sett på tiltak for å få ned sykefraværet har gjort en grundig jobb og fremmet forslag som bør vurderes seriøst av alle parter. Det er viktig å fremme tiltak som kan gjøre at flest mulig som er litt syke kan stå i arbeid og dermed ha fokus på det friske hos den enkelte, sier Ragnhild Heggen, konstituert generalsekretær i Rådet for psykisk helse.

- Legg om stilen

Bilde til artikkelen - Legg om stilen- Skal vi få til samhandlingsreformen, må spesialisthelsetjenesten legge om stilen, samarbeide med andre aktører enn de er vant til og finne og utvikle andre arbeidsformer, sa fagsjef i Rådet for psykisk helse Anne-Grethe Skjerve til helse- og omsorgskomiteen.

- Kan gjøre vondt verre

- Sykemelding som har som formål å bidra til helsemessig bedring, fører i for mange tilfeller til forverring av den enkeltes helse og en forsterking av en del livsutfordringer. Dette bekymrer Rådet for psykisk helse. I noen tilfeller kan full sykmelding gjøre vondt verre, sier konstituert generalsekretær i Rådet for psykisk helse Ragnhild Heggen.

Ansvar for et rausere samfunn?

Bilde til artikkelen Ansvar for et rausere samfunn?- Det er jo meg, jo, utbrøt kulturminister Anniken Huitfeldt da hun så sitt eget speilbilde nede i esken hun fikk i julegave fra Rådet for psykisk helse.

Hjelp der livet leves

Psykiske helsetjenester kan ikke bygges opp etter et worst case-scenario. Man må bygge opp tjenester og hjelp som gjør at folk har best mulig mestring og muligheter til å leve et verdig liv. Man må gi hjelp som er attraktiv å ta imot og gi den før man er blitt så dårlig at man ikke vil ta imot hjelp. Det er den beste forebyggingen mot farlighet, skriver Anne-Grethe Skjerve og Ragnhild Aasen Jacobsen, Rådet for psykisk helse, i Dagsavisen 5. januar.

Ufør av vond barndom?

Bilde til artikkelen Ufør av vond barndom?- Det er ikke et overraskende funn at en vanskelig oppvekst for noen setter spor resten av livet. Men studien fra Agderforskning dokumenterer hvordan vanskeligheter i oppveksten er en sterk indirekte årsak til uførhet, og den klare sammenhengen som forskerne finner har jeg ikke sett dokumentert tidligere, sier Olav Nyttingnes, rådgiver i Rådet for psykisk helse.

- Staten ønsker å gå foran

Bilde til artikkelen - Staten ønsker å gå foran- Folk trengs. Det er viktig for oss alle at noen har bruk for oss – at vi trengs. For mange står utenfor arbeidslivet til tross for at vi trenger dem! Vi trenger folk i ulike sektorer, nå og enda mer i framtiden, sa fornyings- og administrasjonsminister Rigmor Aaserud på Gjestebud om arbeidsliv og psykisk helse 8. desember.

- Nøkkelen til god hjelp

Bilde til artikkelen - Nøkkelen til god hjelp- Rask og nær hjelp er nøkkelen til god hjelp for barn som har det vanskelig. Det er på tide at kommunalt psykisk helsearbeid blir forankret i kommunehelsetjenesteloven, sier generalsekretær Sunniva Ørstavik i Rådet for psykisk helse om et av forslagene i en NOU som ble lagt fram torsdag 3. desember.

Innvandrere og psykisk helse: Psyk av arbeidsledighet?

Bilde til artikkelen Innvandrere og psykisk helse: Psyk av arbeidsledighet?- Den viktigste måten en kan sikre god psykisk helse hos innvandrerbefolkningen på, er gjennom vanlige integreringstiltak med fokus på gode levekår og inkludering, skriver Ragnhild Aasen Jacobsen, rådgiver i Rådet for psykisk helse i en artikkel i Integreringskartet 2009, utgitt av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet.

17 millioner fra Extraspillet

Bilde til artikkelen 17 millioner fra Extraspillet- Vi er svært glade får å ha fått tildelt 17 millioner fra stiftelsen Helse- og Rehabilitering til ulike prosjekter innenfor psykisk helse, sier generalsekretær Sunniva Ørstavik i Rådet for psykisk helse. Midlene går til spennende og viktige prosjekter innenfor forskning, forebygging og rehabilitering.

- Flytt psykologene til kommunene

Bilde til artikkelen - Flytt psykologene til kommunene- Flere psykologer i kommunene kan gi flere hjelp tidlig. Ved å flytte spesialister fra helseforetakene til kommunene kommer hjelperne nærmere der folk bor, sier Sunniva Ørstavik til Vårt Land. Hun mener det er mange nok psykologer, men at de jobber feil sted.

Tamiflu kan gi psykiske reaksjoner

Medisinen mot svineinfluensaen kan gi psykiske reaksjoner, særlig hos barn. Legemiddelverket mener man skal være oppmerksom hvis man får behandling for psykiske lidelser, men ikke la være å bruke Tamiflu av den grunn, skriver bladet Psykisk helse.

Nettsamfunn for nye venner

Bilde til artikkelen Nettsamfunn for nye vennerPå www.aktivitetsvenner.no knyttes kontakt mellom folk som har lyst til å gjøre ting sammen med andre. Over 300 aktiviteter er tilgjengelig, og nettsiden fungerer i alle byer og steder i Norge, i alle aldersgrupper. - Dette er vår måte å bidra til et mer aktivt og sosialt samfunn, sier gründer Vetle Valebjørg.

- Ensomhet er et folkehelseproblem

Bilde til artikkelen - Ensomhet er et folkehelseproblem- Ensomhet er en av de største truslene mot god psykisk helse. Det å føle seg utenfor, ikke ha noen, i et samfunn der aktiviteter, vennskap og nettverk tilsynelatende definerer hvem vi er, er for mange årsaken til psykiske problemer. Vi som jobber med psykisk helse har forsømt betydningen av det å ha noen å høre til, og noen å gjøre ting sammen med, sier Sunniva Ørstavik, generalsekretær i Rådet for psykisk helse.

Gjestebudene skaper en arena der ledere og tillitsvalgte kan få økt kunnskap

Bilde til artikkelen Gjestebudene skaper en arena der ledere og tillitsvalgte kan få økt kunnskapDette skriver LO-leder Roar Flåthen i november-utgaven av Tidsskrift for Norsk Psykologforening. Under overskriften ”Et mer inkluderende samfunn”, trekker han frem flere tiltak som bidrar til målet om at mennesker med psykiske lidelser skal kunne delta aktivt i samfunnet, og et av disse gode tiltakene er Rådet for psykisk helse sine gjestebud for rekruttering av mennesker med psykiske lidelser til arbeidslivet.

Å gi psykisk syke en mulighet

Bilde til artikkelen Å gi psykisk syke en mulighetDe fleste av oss vil en eller annen gang i livet oppleve psykiske utfordringer, enten selv eller blant våre nærmeste. Arbeid, og rett arbeid, er en viktig trivselsfaktor for oss alle. Det var også fokus under gjestebudet som NAV Aust-Agder arrangerte i Grimstad.

Ørstavik nytt likestillingsombud

Bilde til artikkelen Ørstavik nytt likestillingsombudGeneralsekretær Sunniva Ørstavik i Rådet for psykisk helse ble fredag 13. november utnevnt til nytt likestillings- og diskrimineringsombud. Hun tiltrer stillingen 1. januar 2010.

- Et sted man bare kan være

Bilde til artikkelen - Et sted man bare kan være- Jeg ønsker meg væresteder der jeg kan komme bare for å være, der ingen teller meg eller måler om jeg har framgang og der jeg ikke vet hvem som er ansatt og hvem som bare er der, sa Nils Christie på konferansen «Rom for tillit» der Kirkens Bymisjon og Rådet for psykisk helse feiret prosjektene som kom i gang etter tv-aksjonen Hjerterom i 2004.

Færre tvangsinnleggelser i 2008

Bilde til artikkelen Færre tvangsinnleggelser i 2008- Det er en etterlengtet og god nyhet at psykisk helsevern endelig ser ut til å ha brutt trenden med økning i antallet vedtak om tvang , sier rådgiver Olav Nyttingnes.

Se arbeidsressursen - ikke hinderet!

Bilde til artikkelen Se arbeidsressursen - ikke hinderet!Arbeidsgivere i Sør-Trøndelag var samlet for å motivere hverandre til å ansette folk som ellers sliter med å få seg jobb. I fylket er over 5 700 personer arbeidsuføre på grunn av psykiske helseproblemer, og mange av dem vil inn i arbeid. NAV Sør-Trøndelag har introdusert ulike tiltak som skal hjelpe arbeidsgivere med å rekruttere utradisjonelt.

- Strøm-Erichsen et godt valg

Bilde til artikkelen - Strøm-Erichsen et godt valg- Anne-Grete Strøm-Erichsen er et godt valg som helseminister. Hun har lang erfaring i politikken og i regjeringen. I tillegg har hun bakgrunn fra kommunepolitikken i Bergen, blant annet som byrådsleder, sier Raghild Heggen, kommunikasjonssjef i Rådet for psykisk helse.

Målet er fast ansettelse

Bilde til artikkelen Målet er fast ansettelse– Hos oss blir alle ansatte behandlet likt, uansett bakgrunn og forhistorie. Kurt Idland er administrerende direktør i Bjørns hage og anlegg, han oppfordrer andre arbeidsgivere i Rogaland til å rekruttere utradisjonelt. 6 650 personer i fylket er arbeidsuføre på grunn av psykiske helseproblemer. Mange av disse vil inn i arbeid, men arbeidsgivere er tilbakeholdne med å ansette dem.

Statsbudsjettet: - Håp om reduksjon i tvangsbruk

Bilde til artikkelen Statsbudsjettet: - Håp om reduksjon i tvangsbrukI 2010 skal det opprettes et lovutvalg for å vurdere etiske, faglige og rettslige sider av dagens regler og praksis ved bruk av tvang innen psykisk helsevern, foreslår Helse- og omsorgsdepartementet i statsbudsjett for neste år. Departementet vil også ta initiativ til å etablere en ny nasjonal strategi for redusert og riktig bruk av tvang i psykiske helsetjenester.

Vil være inkluderende

Bilde til artikkelen Vil være inkluderendeMange bedrifter jobber aktivt for å legge forholdene til rette for ansatte med psykiske helseproblemer. Aker Piping Technology er en av dem. – Vi har skapt en inkluderende bedriftskultur – med åpenhet og forståelse for at det er lov å ha det litt vanskelig innimellom, sier Sidsel Dahl Bjørgvik, produksjonsleder i Verdalsbedriften.

Arbeidssøkere med solid kompetanse

Bilde til artikkelen Arbeidssøkere med solid kompetanseArbeidsgivere i Hedmark ble denne uken oppfordret til å rekruttere utradisjonelt i sine virksomheter. Mange arbeidssøkere med psykiske helseproblemer i Hedmark får ikke jobb på grunn av tilbakeholdenhet fra arbeidsgivere. Erfaring viser at de utgjør en enorm arbeidsressurs.

– Ingen er perfekte

Bilde til artikkelen – Ingen er perfekteI Nordland er 4 500 arbeidsuføre på grunn av psykiske helseproblemer. 20. oktober samlet arbeidsgivere i Nordland seg for å snakke om hvordan de uføre kan komme seg inn i arbeid igjen. Ørjan Holstad i Bakehuset Nord-Norge er personalsjef for over 250 ansatte og presiserte at vi alle har bulker og at ingen er perfekte.

Gave til brukerstyrt studio på Hamar

Bilde til artikkelen Gave til brukerstyrt studio på HamarSt. Thomas minnefond har gitt 50.000 kroner til Brukerstyrt musikkstudio på Hamar. Det er den første tildelingen fra fondet som ble opprettet til minne om artisten St. Thomas.

- Innfri gamle løfter

- Det viktigste regjeringen kan gjøre er å ha en politikk som gir gode vilkår for god psykisk helse, sier Sunniva Ørstavik, generalsekretær i Rådet for psykisk helse. Hun forventer også at regjeringen innfrir gamle løfter om satsing på skolehelsetjenesten og andre lavterskeltilbud.

God politikk for psykisk helse

Bilde til artikkelen God politikk for psykisk helse- Selv om regjeringen har fått tillit for fire nye år, er det ikke tid for å hvile på laurbærene. De står foran store oppgaver knyttet til psykisk helse, fattigdom og rusomsorg, sier generalsekretær Sunniva Ørstavik. Rådet for psykisk helse har sendt over innspill til regjeringsforhandlingene.

- Svikt i hjelpetilbudet

Bilde til artikkelen - Svikt i hjelpetilbudetVG har den siste tiden fulgt Svens kamp ut av 13 år med tvungen behandling på lukket avdeling. ”Skrevet ut til ingenting”, ”satt fri med 63 øre i lomma”, lyder overskriftene. - Nok en gang får vi se et tragisk eksempel på svikt i hjelpen til mennesker med behov for psykisk helsehjelp, sier Sunniva Ørstavik.

Det handler om å gi en sjanse

Bilde til artikkelen Det handler om å gi en sjanseDa Heidi Kongsteien fikk psykiske helseproblemer, var jobb det siste hun kunne tenke seg. Men god oppfølging fra familie, behandlingsapparat og NAV har medført at Heidi i dag er fast ansatt og en viktig ressurs hos Verket fritid i Larvik.

På sakskartet: Psykisk helse i fengsel

Bilde til artikkelen På sakskartet: Psykisk helse i fengselJustisministeren, stortingsrepresentanter og -kandidater fra nesten alle partiene, 60 innsatte og et 20-talls ansatte fra Ila fengsel, ansvarlige helse- og kriminalomsorgsbyråkrater og interesserte hjelpere og påvirkere fra mange områder deltok 19. august på et stort gjestebud inne i Ila fengsel i Bærum.

Oppfordrer til mer åpenhet

Bilde til artikkelen Oppfordrer til mer åpenhet– Det er viktig å ha forståelse for hva det å ha en jobb betyr for mestring og det å kunne bli frisk, sier Magdalena Krossgått, som selv har hatt psykiske helseproblemer. Fredag 18. september holdt hun innlegg på Gjestebud om arbeid og psykisk helse i Bergen.

Blir bedre med tilrettelegging

Bilde til artikkelen Blir bedre med tilretteleggingNærmere 70 deltakere fra ulike bedrifter og virksomheter i Østfold, var samlet da det ble invitert til Gjestebud i Sarpsborg fredag 11. september. Tema var arbeid og psykisk helse, og hensikten var å motivere arbeidsgivere til å ansette arbeidstakere med psykiske helseproblemer.

Det enkle er ofte det beste

Bilde til artikkelen Det enkle er ofte det beste- Hvorfor ikke bare behandle medarbeidere som har vært utenfor arbeidslivet med psykiske problemer som vanlige folk? Snakker man normalt til dem går det seg gjerne til. Arne Johan Johnsen fra Hennig-Olsen Is stilte spørsmålet og ga selv det enkle svaret på gjestebud om arbeidsliv og psykisk helse i Kristiansand 2. september.

Alarmsentral for barn og unge

Bilde til artikkelen Alarmsentral for barn og ungeDet er nå opprettet en nasjonal alarmsentral for barn og unge som har det vanskelig hjemme. Telefonnummeret er 116 111. Dit kan man ringe hvis man blir slått, har foreldre som ruser seg, eller på annen måte har det vondt. Telefonen kan også benyttes av voksne som er bekymret for barn og unge i sine omgivelser. Tjenesten er også tilgjengelig på internett: www.116111.no

Ga klassekassa til ungdomspsykiatrien

Bilde til artikkelen Ga klassekassa til ungdomspsykiatrienAvgangselevene i klasse 7a på Grønnåsen skole i Tromsø droppet både klassetur og nye bøker og ga heller overskuddet av klassekassa på 5000 kroner til ungdomspsykiatrien, melder Avisa Nordland. Elev Maria Louise Os forteller at elvene ønsket å gi pengene til noen som trengte dem mer enn dem selv.

Flertall for lovutvalg om tvangsbestemmelser

Bilde til artikkelen Flertall for lovutvalg om tvangsbestemmelserEt stort flertall i Helsedirektoratets arbeidsgruppe for vurdering av behandlingsvilkåret i psykisk helsevern-loven, mener det er behov for lovendringer. Flertallet anbefaler at det nedsettes et lovutvalg som skal foreslå lovendringer som styrker rettigheter og endre behandlingsvilkårets plass. Blant mindretallet ville noen beholde behandlingskriteriet som i dagens lovverk, mens andre ville gå lengre enn flertallet og avskaffe særloven om psykisk helsevern og forby tvangsmedisinering.

Mottar stolt lønn, ikke trygd

Bilde til artikkelen Mottar stolt lønn, ikke trygdHos Roar Jørgensens AS i Hønefoss jobber fire personer med psykiske helseproblemer. Det gir medarbeiderne en normal hverdag i en ustabil livssituasjon. For bedriften betyr det en stabil arbeidskraft og økonomisk lønnsomhet.

Var innlagt: Sykehuset tømte leiligheten

Bilde til artikkelen Var innlagt: Sykehuset tømte leilighetenDa Jan Røed kom tilbake etter sykehusbehandling, var alt han eide kastet og bortkjørt etter at Lovisenberg Diakonale Sykehus hadde ryddet leiligheten for ham. Til og med papirene på at han eide leiligheten, var borte. Nå går han til sak mot sykehuset.

Tvangsinnleggelser: Stort sprik fra lege til lege

Bilde til artikkelen Tvangsinnleggelser: Stort sprik fra lege til legeOm du blir tvangsinnlagt fra Psykiatrisk legevakt i Oslo, er avhengig av hvilken lege som er på vakt. En av psykiaterne la i 2007 inn 60 prosent av pasientene på tvang. En annen bare 15 prosent.

Gjestebud for arbeidslivet over hele landet

Bilde til artikkelen Gjestebud for arbeidslivet over hele landetOm kort tid går startskuddet for en serie gjestebud om arbeid og psykisk helse som skal arrangeres rundt om i landet i 2009. – Ett gjestebud i hvert fylke skal inspirere lokale arbeidsgivere til å rekruttere flere med nedsatt funksjonsevne som i dag står utenfor arbeidslivet, sier prosjektleder for arbeidsliv i Rådet for psykisk helse Werner Fredriksen.

Ida Maria spiller for Vårres Plass

Bilde til artikkelen Ida Maria spiller for Vårres PlassPå Nesna i Nordland har Rådet for psykisk helse gjennom flere år støttet det lokale tilbudet på møtetstedet «Vårres Plass». Nå trues stedet av kutt i den kommunalen støtten, tilbudet til mennesker med psykiske problemer kan bli dramatisk redusert. Musikeren Ida Maria som er fra Nesna vil bidra på en støttekonsert for senteret, melder NRK Nordland.

Uverdig for psykisk syke i fengsler

Mange fanger i norske fengsler med psykisk sykdom får ikke tilstrekkelig behandling. Fengselsdirektør Knut Bjarkeid sier selv at behandlingen fangene får er umenneskelig, tortur og i strid med europeiske menneskerettigheter. - Nå må de ansvarlige innen helse og fengsel rydde opp. Dette er ikke Norge verdig, sier Bjørn Lydersen i Rådet for psykisk helse etter et program i NRK Brennpunkt 3. februar.

Hvordan redusere tvangsbruken?

- Psykisk helsevern i Norge ligger høyt i bruk av tvang. Det er derfor et stort behov for mer kunnskap og en betydelig satsing for å redusere bruken av tvang, sier generalsekretær Bjørn Lydersen i Rådet for psykisk helse i forbindelse med lanseringen av en rapport fra prosjektet «Brukerorienterte alternativer til tvang».

Mange unge uten hjelp

Bilde til artikkelen Mange unge uten hjelp- Ungdommene må bli fanget opp og få muligheter til hjelp og oppfølging der de er i hverdagslivet. Kompetansen og folk må ut der barn og unge lever livene sine, ikke bli værende på kontorene og vente på henvisninger, sier generalsekretær i Rådet for psykisk helse Bjørn Lydersen i en kommentar til en ny rapport fra Folkehelseinstituttet om ungdom og psykisk helse.

Opptrappingsplan i ti år - til glede og skuffelse

Bilde til artikkelen Opptrappingsplan i ti år - til glede og skuffelse- Når disse ti årene nå er over er jeg både glad og skuffet. Jeg er glad for opptrappingen, for at psykisk helse har fått større fokus og glad for tilførte midler. Men jeg er skuffet over at alt for mange tjenestesteder gjør mer av det samme og ikke har fornyet seg i tråd med de viktige faglige føringene som lå i planen, sier fagsjef i Rådet for psykisk helse Anne-Grethe Skjerve.

Knusende dom over tilbudet til voksne

Riksrevisjonen har lagt fram sin undersøkelse av spesialisthelsetjenestens tilbud til voksne med psykiske problemer. Og dommen er knusende.

Gjestebud på Skaugum - ungdom og tillit

Bilde til artikkelen Gjestebud på Skaugum - ungdom og tillit- Mitt største problem har vært at jeg ikke har kunnet ha tillit til de som skulle være der for meg; skole, helsevesenet og andre hjelpere. Ingen tok ansvar da jeg ble utsatt for grov mobbing. Moren min ble møtt med at «såpass må han tåle» da hun tryglet om hjelp, fortalte Mats T. Andersen til kronprinsparet og gjestene på Skaugum.

- Inkludering er dugnadsarbeid

Bilde til artikkelen -  Inkludering er dugnadsarbeid- Inkludering i arbeidslivet er en dugnad der arbeidsgiver, arbeidstaker og ulike myndigheter må bidra. Skal vi lykkes, må arbeidsgivere ta ansvar, arbeidstakere være inkluderende kolleger og Nav må ha et tiltaks- og støtteapparat som fungerer, sier administrerende direktør Vibeke Hammer Madsen i HSH.

– Han hadde problemer lenge

Bilde til artikkelen – Han hadde problemer lenge– Vi fant 52 avslag fra psykologer etter at Thomas døde, sier Beth og Terje Hansen til bladet Psykisk helse. Foreldrene til den avdøde musikeren Saint Thomas håper pengene fra Saint Thomas’ minnefond kan brukes til å hjelpe barn og unge.

Vil flytte penger, kompetanse og makt

Bilde til artikkelen Vil flytte penger, kompetanse og maktRådet for psykisk helse tar i Kommunal rapport til orde for å flytte oppgaver fra statlig psykisk helsevern til kommunene. – Penger, kompetanse og makt må finnes der brukerne er – i lokalmiljøet, sier fagsjef Anne-Grethe Skjerve.

Ærespris til Arnhild Lauveng

Bilde til artikkelen Ærespris til Arnhild LauvengForfatter og psykolog Arhild Lauveng ble 6. november tildelt Schizofrenidagenes pris for sitt arbeid for psykisk helse. Hun har tidligere hatt diagnosen schizofreni, og gikk inn og ut av institusjoner i ti år. Hennes bøker og foredrag formidler håp og muligheter også for de som rammes av de mest alvorlige diagnosene.

- Behov for bred satsing på forebygging

Bilde til artikkelen - Behov for bred satsing på forebygging- Psykisk helse må inn som en av grunnpilarene i folkehelsearbeidet og vi forventer en bred satsing fra regjeringen for å forebygge psykiske plager. Folkehelseinstituttet dokumenter i en ny rapport godt hva det er som gjør at enkelte grupper er utsatt for å utvikle psykiske helseproblemer og dette bør medføre handling, sier fagsjef i Rådet for psykisk helse Anne-Grethe Skjerve.

Slik inkluderer vi her

Bilde til artikkelen Slik inkluderer vi herHandels og Servicenæringens Hovedorganisasjon (HSH) holder fokus på de skjulte kreftene som finnes i og utenfor arbeidslivet. - Det er et stort informasjonsbehov om psykisk helse i medlemsbedriftene våre, forteller Hilde Myklebust, ansvarlig for inkluderende arbeidsliv (IA) i HSH.

St.Thomas-boksen får strålende kritikker

Bilde til artikkelen St.Thomas-boksen får strålende kritikkerCD-boksen med de beste sangene til musikeren og låtskriveren St. Thomas har fått mange 6-ere og strålende kritikker. Boksen inneholder også andre artisters fantastiske versjoner av sangene hans. Overskuddet fra salget går til St. Thomas minnefond for barn og unge.

Minnekonsert med respekt og glede

Bilde til artikkelen Minnekonsert med respekt og gledeMinnekonserten for St. Thomas på Verdensdagen for psykisk helse ble en kveld for gode minner og for nye opplevelser. I et lokale som var fylt til randen bidro artistene med sine versjoner til å hedre låtskriveren og artisten Thomas Hansen. Gamle sanger kan spilles på nye måter.

- Manglende åpenhet skaper store problemer

Bilde til artikkelen - Manglende åpenhet skaper store problemerDette sa Mats T. Andersen da han fortalte sin historie om mobbing og psykiske problemer på «I kveld med Christian Strand» torsdag 9. oktober – kvelden før Verdensdagen for psykisk helse. Se innslaget her.

- Spire til bedre tjenester?

Bilde til artikkelen - Spire til bedre tjenester?- At kommuner og distriktspsykiatriske sentre samarbeider dårlig, rammer mange mennesker med psykiske helseproblemer. Det er derfor svært gledelig at det er satt av 50 millioner i statsbudsjettet for neste år til samhandlingstiltak mellom disse aktørene, sier Bjørn Lydersen, generalsekretær i Rådet for psykisk helse.

Kriminalmeldingen med viktig fokus på psykisk helse

- Rådet for psykisk helse har lenge vært bekymret for den psykiske helsen hos innsatte i norske fengsler. Stortingemeldingen «Straff som virker» har sterkt fokus på den enkeltes muligheter både for gode forhold under soning og tilbakeføring til samfunnet. For de med alvorlige psykiske helseproblemer, foreslås det å opprette såkalte ressursavdelinger. Dette mener vi er riktig vei å gå, sier Bjørn Lydersen, generalsekretær i Rådet for psykisk helse.

Minnefond til hjelp for unge med psykiske problemer

Bilde til artikkelen Minnefond til hjelp for unge med psykiske problemerArtisten St. Thomas (Thomas Hansen) slet med depresjoner. Familien og plateselskapet har sammen med Rådet for psykisk helse etablert St. Thomas minnefond for å bidra til bedre psykisk helse for barn og unge. 6. oktober ble en CD-boks til minne om St. Thomas lansert og 10. oktober ble det arrangert minnekonsert på Café Mono i Oslo. CD-boksen får strålende omtale i avisene. Du kan bidra til fondet ved å kjøpe CD-boksen eller gi din støtte direkte til fondet.

Viktig stemme for likestilling

Bilde til artikkelen Viktig stemme for likestilling- Ansgar Gabrielsen har påtatt seg å være en stemme for de stemmeløse både som politiker, som styreleder i Rådet for psykisk helse og som medmenneske, sa YS-leder Tore Eugen Kvalheim, da han 7. oktober tildelte forbundets likestillingspris den tidligere helseministeren.

Der det ikke finnes noen psykiater

Bilde til artikkelen Der det ikke finnes noen psykiaterEn anerkjent lærebok i barfotpsykiatri er utgitt på arabisk med støtte fra Rådet for psykisk helse. Den kjente psykiateren Vikram Patel ved London School of Hygiene & Tropical Medicine utga i 2002 boka «Where There is No Psychiatrist: A Mental Health Care Manual». Boken er internasjonalt anerkjent og er oversatt til mange språk. Nå også til arabisk.

Vil taushetskulturen til livs

- Sykehusene trenger å etablere arenaer der det er åpent for ansatte å kritisere beslutninger som blir tatt. I 2004 ga vi Tabuprisen til tre overleger ved Aker Universitetssykehus som brøt en negativ taushetskultur i forhold til ressurssituasjonen og mangelfull hjelp. Men det må også jobbes for at det blir åpenhet om kritikkverdige forhold som skjer i forbindelse med den behandling som blir gitt, sier Bjørn Lydersen, generalsekretær i Rådet for psykisk helse.

Skoleungdom trenger støttespillere

Tre av ti fullfører ikke videregående skole med yrkes- eller studiekompetanse. - Det er bekymringsfullt, sier Bjørn Lydersen, generalsekretær i Rådet for psykisk helse. Han etterlyser flere tiltak for å sikre at flest mulig gjennomfører videregående skole.

Eksempel til etterfølgelse

Sørlandet sykehus har opprettet mobile team som skal hjelpe barn og unge med psykiske problemer i hjemmet. – Dette er veldig bra. Tidlig hjelp i den sammenhengen man lever i er riktig måte å møte barn og unge på, sier prosjektleder for barn og unge i Rådet for psykisk helse Lars Kristian Dalen.

Nødvendig samhandlingsreform

- Det er på høy tid at det gjøres grunnleggende endringer som sikrer bedre samhandling mellom kommune og spesialisthelsetjeneste. Rådet for psykisk helse har store forventninger til helseministerens samhandlingsreform, sier generalsekretær i Rådet for psykisk helse Bjørn Lydersen.

Skolestart: Hvordan bidra til god psykisk helse for barn

- Ved oppstart av skole og barnehage forbereder vi barna våre omhyggelig ved å sørge for nye klær, skolesaker, ny ransel og solid matpakke. De skal være godt rustet til å møte den nye hverdagen. Men like viktig er den mentale utrustningen.

- Lær av Vestfold

Bilde til artikkelen - Lær av Vestfold- Barne- og ungdomspsykiatrien i Vestfold har gjennom nitidig arbeid klart å fjerne ventetiden for barn og unge. Det viser at med de rette grepene bør alle kunne klare å innfri ventetidsgarantien som trer i kraft 1. september, sier Bjørn Lydersen, generalsekretær i Rådet for psykisk helse.

Utradisjonell hjelp i Øst-Afrika prosjekt ved Tøyen DPS

Bilde til artikkelen Utradisjonell hjelp i Øst-Afrika prosjekt ved Tøyen DPS- Den tradisjonelle psykiatrien definerer for snevert hva som er behandling, sier psykolog Mehdi Farshbaf i Øst-Afrika prosjektet på Tøyen DPS. I hverdagslige situasjoner som en biltur til sosialkontoret får jeg ofte nyttig informasjon som er et godt utgangspunkt for videre behandling.

Hvor modig er Hanssen?

Bilde til artikkelen Hvor modig er Hanssen?Bare en helseminister som våger å ta et oppgjør med makt, kultur og kunnskap vil klare å snu det psykiske helsefeltet til god og verdig hjelp for alle. Har Bjarne Håkon Hanssen (Ap) motet som skal til, spør generalsekretær Sunniva Ørstavik i et innlegg i Aftenposten.

- På tide å reformere hjelpen til barn og unge

Bilde til artikkelen - På tide å reformere hjelpen til barn og unge- Det er en klok beslutning av barne- og likestillingsministeren å se bredt på hvordan vi ordner hjelp til barn og unge, sier fagsjef i Rådet for psykisk helse Anne-Grethe Skjerve i tilknytning til at Annikken Huitfeldt setter i gang en offentlig utredning av hjelpeapparatet rundt utsatte barn og unge. – Tiden er moden for betydelige endringer i et apparat hvor mange faller mellom flere stoler.

Fortsatt økning i antallet tvangsinnleggelser

Bilde til artikkelen Fortsatt økning i antallet tvangsinnleggelser- 10 000 tvangsinnleggelser årlig er for mye. Dette er sjelsettende hendelser og det berører mange mennesker. Og at hele 2500 av disse dreier seg om innleggelser som spesialistene ikke ser nødvendigheten av neste dag taler for seg, sier rådgiver Olav Nyttingnes i Rådet for psykisk helse.

Akademikerne med som mytebrytere

Bilde til artikkelen Akademikerne med som mytebrytereAkademikernes leder Christl Kvam har meldt seg som mytebryter i Rådet for psykisk helses kampanje «Arbeid gir merverdi - Mytebryter». Hun oppfordrer alle medlemsforeninger i Akademikerne til også å bli en Mytebryter.

St. Thomas minnefond - bedre psykisk helsetilbud for unge

Bilde til artikkelen St. Thomas minnefond - bedre psykisk helsetilbud for ungeMange barn og unge sliter med psykiske problemer. Noen bruker rus til å dempe uro, angst, depresjoner eller andre problemer. Andre kan få psykiske problemer som en følge av rusbruk. Artisten Saint Thomas slet med depresjoner. Nå går familien og plateselskapet sammen med Rådet for psykisk helse for å etablere Saint Thomas minnefond for å bidra til bedre psykisk helse for barn og unge.

Ny ekteskapslov: Milepæl i kampen for et mangfoldig samfunn

- Den nye ekteskapsloven er en milepæl i kampen mot fordommer og for et rausere og mer mangfoldig samfunn. Den innebærer en anerkjennelse av alle menneskers rett til noe så enkelt som å være den man er, sier generalsekretær Sunniva Ørstavik i forbindelse med at Odelstinget onsdag vedtok loven som innbærer at homofile og lesbiske kan inngå ekteskap.

100.000 kroner til minnefondet

Sparebank1 Oslo har gitt 100.000 kroner til Saint Thomas minnefond. I en sending på Radio 1 i Oslo fikk Rådet for psykisk helse overrakt den store gavesjekken.

Rørende og motiverende om inkludering i Hønefoss

Bilde til artikkelen Rørende og motiverende om inkludering i HønefossMer enn 30 ledere og personer med personalansvar møtte opp på Gjestebudet den 18. juni. Store bedrifter som blant annet kommunene Hole og Ringerike og Roar Jørgensen AS var blant deltakerne der temaet var «Arbeid gir merverdi – Se etter de skjulte krefter».

Rapport om boligpolitikk: Lite treffsikre ordninger

En ny rapport fra NIBR viser at regjeringens boligpolitiske virkemidler rettet mot de som har problemer på boligmarkedet ikke er treffsire nok. Blant annet kommer det fram i rapporten at avstanden mellom høyeste inntekt som kvalifiserer for bostøtte og den inntekten som kreves for å betjene et startlån er betydelig. Dermed faller en del mellom to stoler.

- Psykisk helse neglisjeres i integreringspolitikken

– At innvandrere er mer utsatt for psykiske helseplager er verken nytt eller særlig overraskende. Det som derimot er overraskende er at psykisk helse hos innvandrerbefolkningen i liten grad er fokusområde i integreringspolitikken, sier generalsekretær i Rådet for psykisk helse Sunniva Ørstavik.

Gode innspill om annerledes rekruttering i Kristiansand

Bilde til artikkelen Gode innspill om annerledes rekruttering i KristiansandSteinar Olsen i Stormberg er en inspirasjonskilde til mange ledere, og en etterspurt foredragsholder. Han legger ikke skjul på at det må finnes mange ledere som ikke er særlige modige, som ikke tør å ta i det å inkludere eller å tenke utradisjonelt.

Spesialisthelsetjeneste på brukerens arena

Slå sammen det meste av dagens spesialisthelsetjeneste og det kommunale psykiske helsearbeidet! Vi må utvikle, styrke og anerkjenne kunnskap og arbeidsmetoder som møter brukere i den livssituasjon og sammenheng som de lever i. Og vi må utvikle og fremme kulturer og holdninger som gir brukere reell innflytelse og medvirkning.

- Lær av andre for å få ned tvangsbruken

- Det finnes gode måter å redusere tvangsbruken i norsk psykiatri, sier fagsjef i Rådet for psykisk helse Anne-Grethe Skjerve. Mange situasjoner som blir tilspisset og vanskelige kan forebygges gjennom tidlig og tett oppfølging. Det Rådet for psykisk helse er opptatt av er hvordan vi kan unngå at den enkeltes livssituasjon og sykdom kommer til det punktet der tvang blir nødvendig.

Til helsesøster med psykiske plager

En Sintef-rapport om tilgjengelighet av tjenester for barn og unge med psykiske problemer viser at flere barn og unge oppsøker helsesøster når de opplever psykiske problemer. Samtidig viser en rapport fra Helsedirektoratet at ni av ti ikke vil fortelle læreren om psykiske problemer.

Skrytedag om arbeid og psykisk helse hos NAV Østfold

Bilde til artikkelen Skrytedag om arbeid og psykisk helse hos NAV ØstfoldEn engasjert fylkeskoordinator inviterte Rådet for psykisk helse til en skrytedag som inspirerte. Her fikk vi gode eksempler på hvordan engasjementet og gode holdninger, kan bidra til gode resultater for mennesker med psykiske helseproblemer.

Mangel på anerkjennelse bidrar til sykdom

Bilde til artikkelen Mangel på anerkjennelse bidrar til sykdomOm lag 10 prosent av arbeidstagerne risikerer å bli syke på grunn av det de opplever som et misforhold mellom innsatsen de legger ned og belønningen de mottar fra sin arbeidsgiver, fremkommer det av en norsk undersøkelse gjennomført av Statens arbeidsmiljøinstitutt (Stami).

- Psykiatrimålene ikke nådd

Det mener professor Tor Johan Ekeland. Han holdt tirsdag et foredrag under konferansen «Kunst, kultur og psykisk helse – på sporet av et helt liv» i Stavanger. Han skulle der svare på spørsmålet: Har opptrappingsplanen for psykisk helse skapt endringer til å se hele mennesker?

Debatt om bruk av tvang

I høst og vinter har det pågått en viktig debatt i Aftenposten om bruken av tvang i psykisk helsevern i Norge. Mange har deltatt med innlegg i debatten, her finner du lenker til de fleste innleggene. Foreløpig slår Rådet for psykisk helses styreleder sammen med generalsekretær fast at debatten er på rett spor. Etter at Gro Hillestad Thune lanserte sin bok «Overgrep. Søkelys på psykiatrien» er det også kommet debattinlegg om tvang i Dagbladet.

Lokalbaserte tilbud gir best resultat

– Alle land i Europa beveger seg mot et mer desentralisert psykisk helsevern. Dette skjer helt i tråd med forskning og erfaring om hva som gir best resultater. Det sier professor Graham Thornicroft ved Kings College i London. Det er en langsiktig trend mot lokalbaserte psykiske helsetjenester i Europa. I fire filmer om psykisk helsehjelp forteller forskjellige fagpersoner litt om hvorfor og hvordan.

Vil fjerne forskjeller i sosialhjelpsutbetalinger

Arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen vil innføre tilsyn med kommunenes utbetalinger til sosialhjelpklienter, skriver Aftenposten. Det er de store forskjellene på sosialhjelpen landet rundt, gjør at statsråden vil innføre tilsyn med kommunene.

- Heia tøff ordfører

Ordfører Per Sigurd Sørensen i Kristiansand sier han er flau over ordbruk og menneskesyn i debatten om lokalisering av av overgangsboliger for fanger i kommunen. - Flott at ordføreren er så tydelig i reaksjonen mot ordbruk og karakteristikker i denne saken. Jeg ønsker meg flere ordførere og lokalpolitikere som tør å reagere kraftig på slike karekteristikker av mennesker i en vanskelig livssituasjon, sier kommunikasjonssjef i Rådet for psykisk helse Ragnhild Heggen.

Ny rapport om alternativer til tvang

SINTEF Helse har nylig levert en delrapport fra prosjektet «Brukerorienterte alternativer til tvang» (BAT) . Rapporten oppsummerer nasjonal og internasjonal litteratur om alternativer til tvang og er et viktig bidrag i arbeidet med å redusere tvangsbruken i psykisk helsevern.

En halv milliard mer til psykisk helsearbeid i kommunene

Kommunene mottar totalt 3,3 milliarder øremerkede kroner til psykisk helsearbeid for inneværende år. Det er en økning på 540 millioner sammenliknet med i fjor. - Gledelig, og helt nødvendig, sier Sunniva Ørstavik, generalsekretær i Rådet for psykisk helse.

Overfør gode holdninger til praktisk handling

I en undersøkelse fra ukebrevet Mandagmorgen sier halvparten av ledere i bedrifter organisert i Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon (HSH) at ansatte med psykiske problemer bidrar til et romsligere arbeidsmiljø.

SMS-hjelp for studenter utvides

Bilde til artikkelen SMS-hjelp for studenter utvidesI Bergen er Studier med støtte (SMS) prøvd ut med gode resultater. Studenter som har fått problemer med å fullføre studiene, og som har moderate til alvorlige psykiske problemer, kan få hjelp til å mestre studiesituasjonen. Nå skal tilbudet utvides til de store studiestedene i Norge.

Nok en undersøkelse som roper på holdningsendring i NAV

Psykisk syke møter nedlatende holdninger i NAV, melder Aftenposten. Også Sivilombudsmannen retter nå krass kritikk mot måten NAV møter mennesker med psykiske problemer.

Etterlyser tydelig Brustad også på psykisk helsefeltet

Sylvia Brustad var uvanlig tydelig i redegjørelsen til Stortinget om den økonomiske situasjonen i sykehussektoren. Det er åpenbart at sykehusene trenger klarere melding fra politikere om hvor veien skal gå, og ikke minst er det viktig at det får konsekvenser når de velger en annen retning. Jeg håper nå Brustad kan være like tydelig overfor helseforetakene når det gjelder psykisk helse, sier generalsekretær Sunniva Ørstavik.

Over 100 000 psykisk uføre

Hver tredje som er ufør er det på grunn av en psykisk lidelse. Psykiske lidelser er den desidert hyppigste årsaken til at unge menn under 40 år blir uføretrygdet, skriver Aftenposten 19. februar. I 2006 var over seks av ti menn med uførepensjon eller uførestønad i denne aldersgruppen blitt trygdet på grunn av ulike psykiske lidelser.

Viktige tilbakemeldinger fra unge

Bilde til artikkelen Viktige tilbakemeldinger fra ungeI forskningsrapporten «CV: Ung og ufør» er 24 unge og uføre intervjuet om deres møter med Arbeids- og velferdsetaten (NAV). I rapporten beskriver Bitten Nordrik i De Facto hvordan unge mennesker ble uføretrygdet i ung alder, og hvordan de ble møtt av hjelpere i NAV.

Mange gode råd fra Rådslag

Rådet for psykisk helse fikk flere hundre gode råd fra deltakerne på Rådslagene i Tromsø, Bergen og Oslo. 500 deltakere sørget for framtidshåp og entusiasme for utviklingen av psykisk helse-feltet. - Helseminister Sylvia Brustad etterlyste på Rådslaget i Oslo råd om veien videre - det får hun nå, sier Sunniva Ørstavik, generalsekretær i Rådet for psykisk helse.

Ta fem - en oppfordring til menn

www.ta5.no er en frittstående nettside laget av Kirkens SOS og er spesielt rettet mot menn. Med denne siden ønsker Kirkens SOS å gi rom for refleksjon rundt egne tanker og i tillegg øke kunnskapen om psykisk helse generelt. - Kanskje det tar mer enn fem minutter å komme igjennom alt, men vi tror at man på veien har lært noe om seg selv og om hvordan man har det, sier rådgiver Kåre Dag Mangersnes i Kirkens SOS.

NAV gir mange muligheter

Ukeavisen «Mandagmorgen» har 21. januar en lengre artikkel om arbeidliv og psykisk helse, hvor det blant annet står at Rådet for psykisk helse mener at: «NAV-systemet som skulle være brukernes beste hjelpere på mange måter er de værste fiendene».

- Den formuleringen er selvfølgelig ikke noe riktig uttrykk for hvordan Rådet for psykisk helse opplever NAV. Og den er urettferdig overfor alle de ansatte i NAV som til daglig yter sitt beste for å få til gode løsniner for brukerne, sier generalsekretær Sunniva Ørstavik.

Viktig debatt om tvang

For mye bruk av tvang undergraver tilliten til helsetjenestene og fører til motsetninger mellom den som trenger hjelp og den som skal hjelpe, skriver psykiaterne Trond F. Aarre og Petter Bugge fra Nordfjord psykiatrisenter i Aftenposten 28. januar. I Aftenposten pågår en viktig og spennende debatt om tvang i psykiatrien i Norge.

Helsestasjon for voksne

Helsestasjonene kan bidra til å hindre at psykiske lidelser får utvikle seg hos unge. Den samme effekten vil en helsestasjon kunne ha for voksne, sier SVs Inga Marte Thorkildsen til Vårt Land. Hun vil ta opp forslaget om helsestasjoner for voksne i SVs programprosess fram mot landsmøtet. Generalsekretær Sunniva Ørstavik i Rådet er meget positiv og tror vi har mye å vinne på å organisere hjelpen annerledes enn vi gjør i dag.

Bli en mytebryter

Gjennom kampanjen Arbeid gir merverdi vil vi bryte mytene rundt psykiske problemer som eksisterer i arbeidslivet i dag. Se www.mytebryter.no.

«Årets viktigste bok» skal ut til alle i Helse-Norge

Boka «Brev til en minister» sendes i disse dager ut til alle ansatte i helseforetakene og til ansatte i kommunenes helse- og sosialsektor. Boka bygger på brev til tidligere helse- og omsorgsminister Ansgar Gabrielsen mens han var statsråd. «Årets viktigste bok» kaller Aftenpostens Kathrine Aspaas den.

Tabuprisen 2007 til Elin Sverdrup-Thygeson

Styret i Rådet for psykisk helse har ønsket å gi årets tabupris til en som gjennom mange år har viet sitt engasjement til psykisk helse. Hennes merittliste er lang, og først og fremst kjennetegnes all hennes aktivitet av mot til å sette de svakeste og deres behov først.

Få pant på Stormberg-klær

Klesfabrikanten Stormberg innfører en panteordning ved retur av klær. I Stormbergbutikken kan du få prisavslag - eller gi bort pantepengene - for eksempel til Rådet for psykisk helse. Tøyet som kommer i retur skal sendes til Øst-Europa.

Extra-prisen for terapiforskning ved søvnløshet

Rådet for psykisk helse og Børge Sivertsen er tildelt Extra-prisen for beste forskningsprosjekt for 2007. Kognitiv atferdsterapi (KAT) ved søvnløshet hos eldre er årets vinner.

Romslig hjertevarme på Skaugum

Tema for årets gjestebud på Skaugum var «Et samfunn der alle kan føle seg hjemme». Og kronprinsparet gjorde i alle fall sitt til at 60 deltakere fra Kirkens Bymisjon og Rådet for psykisk helse skulle føle seg hjemme på Skaugum.

Vil bråke for bedre psykisk helse

- Menneskerettigheter brytes i norsk psykiatri, uten at noen griper ordentlig fatt i det! Gro Hillestad Thune er tydelig og utfordrende i et innlegg i Aftenposten 7. november. Hun spør psykiaterne om hvordan de håndterer feil som skjer, og om de tror det er mulig å gjennomføre nødvendige forandringer uten hjelp fra de pasientene som har hatt de dårlige opplevelsene. Hennes utfordring er ett av innleggene som har kommet etter Rådet for psykisk helses debattinnlegg «Tid for bråk» på Verdensdagen 10. oktober.

Barns problemer oppdages sent

Mange barn har psykiske problemer som ingen ser. Ikke før barna begynner på ungdomsskolen oppdager man de psykiske problemene til mange barn. Og da er det først og fremst guttene man ser, viser en ny rapport fra Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR).

Anne Grethe Klunderud ny leder i Mental Helse

Anne Grethe Klunderud fra Buskerud er valgt til ny landsleder for Mental Helse. Hun har vært nestleder i organisasjonen i tre år, og har blant annet ledet arbeidet med det nye sosialpolitiske programmet. Ny nestleder er Torbjørn Garberg fra Nord-Trøndelag.

Kommunene må ta ansvar for gode hverdagsliv for alle

- Psykisk helse handler om at vi alle skal ha et godt hverdagsliv, enten vi sliter med psykiske problemer eller ikke. Det er viktig at du er en tydelig statstråd som minner kommunene på at dette er deres ansvar. Psykisk helse er langt mer enn helsepolitikk, sa generalsekretær Sunniva Ørstavik til kommunal- og regionalminister Magnhild Meltveit Kleppa da Rådet for psykisk helse møtte statsråden 25. oktober.

Vil bevisstgjøre ledere

Arbeidsgivere for bedrifter med mer enn 50 ansatte skal hvert år rapportere om hva de har gjort for å fremme likestilling og hindre diskriminering i arbeidslivet på bakgrunn av etnisitet, religion eller funksjonsevne. Arbeids- og inkluderingsdepartementet foreslår dette i et lovforslag som nå er ute på høring.

Kutt i attføring er å rette baker for smed

- Den rødgrønne regjeringen vil redusere perioden for attføring i ventetiden på jobb etter attføringstiltak fra seks til tre måneder. De gjør dette for å motivere NAV til å skaffe folk arbeid. Er ikke det å rette baker for smed? Mener virkelig regjeringen at de som har det dårligst, skal få det enda verre - fordi NAV-kontoret ikke klarer å gjøre jobben på den tiden som arbeids- og inkluderingsdepartementet mener de skal bruke til dette?

Psykisk syke blir hentet av politi

Oslo-politiet må oftere ut på oppdrag for å frakte psykiatriske pasienter. Politiet skal egentlig ta seg av færre slike saker, men får istedet bare flere oppdrag.

Mer enn sju ganger i døgnet må politiet rykke ut for å hente pyskiatriske pasienter i Oslo.

Tid for bråk

For åtte år siden skrev jeg på Verdensdagen for psykisk helse at det var tid for åpenhet. Nå er det først og fremst tid for bråk. Vi må ta opp kampen mot krenkelser, tvang og unødvendig medisinering. Vi må slåss mot gamle maktstrukturer, vedtatte sannheter og systematisk forskjellsbehandling. Vi må gjenerobre Verdensdagen for psykisk helse som en kampdag.

Både tid for bråk og feiring

Større åpenhet og kunnskap. Vi trenger verdensdagen for psykisk helse som ble markert forrige uke. Målet er større åpenhet og mer kunnskap om psykisk helse, skriver helseminister Sylvia Brustad i sitt svar på debattinnlegget «Tid for bråk» fra Rådet for psykisk helse.

Statsbudsjettet 2008: På tide med en snuoperasjon

- Å komme i mål økonomisk med Opptrappinsplanen for psykisk helse er ikke det samme som at vi har fått et godt tjenestetilbud for mennesker med psykiske lidelser. Nå som den økonomiske situasjonen er trygg, venter jeg å se at både helseministeren og kommunalministeren blir langt mer synlige og tydelige i debatten om hvordan vi bruker pengene, sier generalsekretær Sunniva Ørstavik i forbindelse med statsbudsjettet for 2008.

Ambulant miljøterapi i Oslo legges ned

- Helse Sør-Øst opplyser at unge kan ligge inntil ett år på akuttavdeling på Ullevål. Dette er svært alvorlig og er absolutt i strid med opptrappingsplanens intensjoner, med alle faglige anbefalninger og har store menneskelige omkostninger, sier Sunniva Ørstavik, generalsekretær i Rådet for psykisk helse.

Store bøter til Helse Vest for korridorpasienter

Helse Vest må betale 600.000 kroner i måneden i bot fordi det er korridorpasienter på Sandviken psykiatriske sykehus i Bergen. - Korridorpasienter i akuttposter og korttidsavdelinger er uforsvarlig, og kan ha skadelige følger for pasientene, sier Helsetilsynet.

Statsrådene brenner for holdningsendring

Sylvia Brustad og Bjarne Håkon Hanssen talte varmt og engasjert for holdningsendring i arbeidslivet da de onsdag 19. september lanserte Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse 2007 – 2012. Med så klar tale fra de to statsrådene, ser Rådet for psykisk helse med positiv forventning frem til at statsbudsjettet kommer. Vi forventer at det nå ikke bare blir fagre ord, men også penger til et konkret og kraftfullt holdningsarbeid, sier generalsekretær Sunniva Ørstavik.

Bom fra helseministeren

En av tre norske ungdommer er venneløse, hevder Folkehelseinstituttet i en ny rapport. Helseministeren svarer med å love ventetidsgaranti i psykiatrien! Dette lover ikke godt – verken for norsk ungdom eller regjeringens Soria Moria-løfter, skriver An-Magritt Aanonsen, president i Norsk Psykologforening.

En av fem nordmenn er ensomme

Flere enn hver femte blant oss er plaget av ensomhet. Hele 70.000 nordmenn har ingen nære fortrolige eller venner de kan vende seg til når de får problemer eller trenger noen å snakke med. - Mange har mistet familien, jobben og et sosialt nettverk etter en psykisk krise, sier Sunniva Ørstavik i Rådet for psykisk helse til NRK Puls i programmet 24. september.

Forebygging av selvmord

Hvert år dør cirka 550 mennesker ved selvmord i Norge. Internasjonalt viser mange undersøkelser at omtrent halvparten av selvmordene skjer hos mennesker som ikke er registrert som pasienter i norsk helsevern. Vi vet lite om årsakene til disse selvmordene, noe som vanskeliggjør det selvmordsforebyggende arbeidet.

10. september er hvert år verdensdagen for forebygging av selvmord.

Valg 07: Velferd, bolig, bedre hjelp

Rådet for psykisk helse inviterte til innspill i forbindelse med valget. Felles for alle innspillene er en opplevelse av ikke å få god nok hjelp, enten det gjelder en selv eller en man står nær.

Psykisk syke uten hjelp

I en ny rapport slår Helsetilsynet fast at tjenestene til mange alvorlig psykisk syke er utilstrekkelige. Selv om kapasiteteten på behandling har økt, har det ikke vært en økning i kompetanse og tilgjengelighet. Helsedirektør Lars E. Hanssen er bekymret for de alvorligst syke.

Krever at Brustad stanser nedleggelsen

- Vi har en helseminister som sier «barn og unge først», og at hjelpen skal gis der folk bor. Likevel hører vi ikke et pip når Ullevål vil legge ned dette tilbudet til nettopp barn og unge, sier Sunniva Ørstavik, generalsekretær i Rådet for psykisk helse, til Dagsavisen.

Stopper forebygging for psykisk syke barn

Ullevål universitetssykehus i Oslo legger ned et tilbud som skal forebygge at unge psykisk syke havner i institusjon, skriver Dagsavisen. Et samlet fagmiljø slakter avgjørelsen.

Kan bli minstesats for sosialhjelp

Regjeringen vurderer å innføre en minstesats for sosialhjelp, melder NRK. Det kommer fram etter at Sivilombudsmannen har påtalt de store forskjellene i satsene i kommunene. - Vi i Rådet for psykisk helse har lenge etterlyst en diskusjon om minstestandarden for sosialhjelp, sier generalsekretær Sunniva Ørstavik.

- Skolen trenger flere helsebrødre og -søstre

Tusenvis av barn og unge har startet på skolen igjen etter en lang ferie. Rådet for psykisk helse håper de møter en skole som har tid til å se den enkelte.

Dagens skole, med fokus på kunnskapsløft og mer læring, trenger ekstra ressurser til voksne som ser barna. Vi vet at en av fem barn og unge sliter med psykiske plager. Det stiller ekstra store krav til skolen vår.

Skolehelsetjenesten: - Det tar tid å bygge opp tillit hos ungdommene

- Ungdommene stikker innom oss for å se oss an, og etter en stund tar de kontakt. Spørsmål om prevensjon eller plaster er gjerne døråpneren. Ofte har de mer på hjertet, og ønsker å snakke med oss om små og store utfordringer som livet byr på, sier Kristin Olaisen, leder for et prosjekt på Sogn og Lambertseter videregående skoler, med åpen og tilgjengelig skolehelsetjeneste.

Film for bedre kvalitet

- Denne filmen formidler hvordan man kan gå fram for å lage tjenester som henger sammen eller oppleves som nære og gode. Victoria tar oss med på reise til fire distriktspsykiatriske sentra og snakker med ansatte om gode tjenester. Rådet for psykisk helse vil inspirere hele tjenesteapparatet med gode eksempler, og vise at det nytter å satse på brukermedvirkning, sammenheng og nærhet, sier Olav Nyttingnes, prosjektleder for kvalitetsutvikling i psykisk helsearbeid.

Sprang for psykisk helse

Bilde til artikkelen Sprang for psykisk helsePå Exxon Mobil Bislett Games fredag 15. juni deltok i alt 14 løpere på distansen 100 meter for psykisk helse for å sette psykisk helse og fysisk aktivitet på dagsorden, og for å skaffe støtte til Rådet for psykisk helse. Guri Schanke, Trude Mostue, Petter Stordalen og Anette Bøe er blant dem som stiller opp. Fabian Stang lurte alle ved å stille med Fabian Stang jr på startstreken.

Kritikerros til "Psykisk helse"

Bladet "Psykisk helse" anmeldt i Kulturnytt, NRK P2: "Til deg på venterommet: Dropp Se og Hør - ta heller en titt i bladet med det skumle navnet. Kanskje føler du deg bedre etterpå."

- Livredd systemet som skal hjelpe meg

- Jeg har fått en dyp mistillit til det systemet som skal hjelpe meg hvis jeg blir syk igjen. Jeg er redd dem, som system, sa Mette Ellingsdalen. Tirsdag 12. juni inviterte stortingsrepresentantene fra regjeringspartiene i helse- og omsorgskomiteen til seminar om menneskerettigheter og psykisk helsevern.

Et godt hverdagsliv – en kilde til bedring

Marit Borg leverer med sin doktorgradsavhandling et viktig bidrag i arbeidet med å synliggjøre de mulighetene som ligger i et godt hverdagsliv for mennesker med psykiske lidelser. Borgs funn tydeliggjør at bedringsprosesser må forstås og møtes som en integrert del av menneskers hverdagsliv.

Mette Kammen ny generalsekretær i Mental Helse

Mette Kammen er ansatt som ny genereralsekretær i Mental Helse Norge. Kammen kommer fra stillingen som daglig leder for Hjelpetelefonen, en jobb hun kombinerte med stilling som assisterende generalsekretær i organisasjonen. Mette Kammen er også styremedlem i Rådet for psykisk helse.

Alle skal med, Stoltenberg?

Forfatter og jounalist Terje Carlsen skriver i Aftenposten 08.06.07 om begrensningene han har møtt i forsøket på å kombinere arbeid og uføretrygd når man har rusproblemer og er psykisk syk. Han utfordrer statsminister Jens Stoltenberg til å utforme ordninger som gjør at alle kan komme med i arbeidslivet.

- Dramatisk økning i tvangsbruk

Bruk av tvang i psykisk helsevern har økt med 40 prosent fra 2001 til 2005. Det viser en rapport fra Sintef. - Dette er en dramatisk økning, nå når vi er i en periode med opptrapping, en opptrapping vi har fordi vi vil mennesker bedre hjelp, sier Sunniva Ørstavik, generalsekretær i Rådet for psykisk helse.

Knusende kritikk av psykisk helsetilbudet til barn og unge

Riksrevisjonens rapport om tilbudet til barn og unge med psykiske lidelser er nedslående lesing på slutten av Opptrappingsplanen. Den samme diagnosen som feltet fikk for ti år siden, gjelder i dag.

Riksrevisjonen:
Dårlig tilbud til barn og unge

Riksrevisjonen la 10. mai fram en rapport som retter sterk kritikk mot det psykiske helsetilbudet til barn og unge i Norge. Behovene dekkes ikke godt nok, og det er lange ventetider. Bosted og kompetanse er avgjørende for når barn og unge får et tilbud. Riksrevisjonen kritiserer dessuten de kommunale tjenestene og spesialisthelsetjenesten som samarbeider svært dårlig.

Rådet for psykisk helse møtte ordførere

Rådet for psykisk helse møtte onsdag 9. og torsdag 10. mai mange av landets ordførere på årets Kommunedager i regi av KS. Hensikten med å være til stede med stand på konferansen var å fokusere på kommunenes og de folkevalgtes ansvar for gode tjenester til mennesker med psykiske lidelser.

Mental Helse Ungdom: Bekymret for syke unges rettssikkerhet

– Forbrukere i dagens samfunn har sterkere rettigheter enn brukerne ved en psykiatrisk institusjon. Det er skremmende, sier leder Silje Holtmon Akø i Mental Helse Ungdom Akershus (MHUA) til Dagsavisen 9. mai.

En helsesøster når du trenger det

- Den ukentlige samtalen med helsesøster er helt avgjørende for å klare hverdagens vanskelige opp- og nedturer, sier en av elevene ved Askim videregående skole i en reportasje i Aftenposten 9. mai. På denne skolen har helsesøster fått utvidet arbeidstiden på skolen fra to timer i uka til en 60 prosent stilling. - Et like godt tilbud til ungdom burde vi hatt ved alle landets videregående skoler, mener Rådet for psykisk helse.

Økt innsats for psykisk helse i humanitært arbeid

I forbindelse med konferansen "Psykisk helse og humanitært arbeid" 26. og 27. april fikk utviklingsminister Erik Solheim overlevert en uttalelse fra arrangørene Norges Røde Kors, Kirkens Nødhjelp og Rådet for psykisk helse med krav om økt innsats for psykisk helse i humanitært arbeid.

- Norge kan bli foregangsland

De psykiske helsekonsekvensene ved natur- og menneskeskapte katastrofer blir ofte ikke synlige før etter noen år. Men følgende ved ikke å gjøre noe kan fort bli katastrofale. Her har myndigheter og de humanitære organisasjonene sviktet. Innsatsen må økes og Norge bør bli et foregangsland. Dette kom frem på den første konferansen som er blitt avhold om psykisk helse og humanitært arbeid.

Ansgar Gabrielsen valgt til styreleder i Rådet for psykisk helse

Tidligere helse- og omsorgsminister Ansgar Gabrielsen (51) ble på årsmøte 18. april valgt til styreleder i Rådet for psykisk helse.

- Dette er den største utmerkelsen jeg har fått, sa Ansgar Gabrielsen til årsmøtet i Rådet for psykisk helse, etter valget til styreleder for organisasjonen.

Milliongave til Fontenehuset på Hønefoss

Fontenehuset på Hønefoss har fått 1 million kroner fra en lokal sparebank til prosjektstilling for overgangsarbeid. En annen bank i området har bidratt med 100.000 kroner til utvikling av kjøkkenet.

- Uakseptabelt med lang ventetid

Ved utgangen av 2006 sto 4 076 barn og unge på venteliste for å få behandling i det psykiske helsevernet. Dette er en økning på 16 prosent i løpet av to år. - Tallene er skremmende og det er helt uakseptabelt at vi ser en slik utvikling i slutten av opptrappingsperioden, sier generalsekretær Sunniva Ørstavik i Rådet for psykisk helse.

Lae løper fra ansvaret

Rådet for psykisk helse mener Oslo kommune må ta ansvar for et elendig boligtilbud til mennesker med alvorlige psykiske lidelser. Mange blir i dag plassert i kommunale leiligheter med liten eller ingen tilretteleggeing og hjelp.

Dagsavisen 20. mars
Dagsavisen 19. mars

Fikk pris - ga bort prisen

Politioverbetjent Finn Abrahamsen i Oslo politidistrikt er vinner av Kommunikasjonsprisen 2006. Prisen på ti dagsverk fra noen av Norges fremste kommunikasjonseksperter gir han videre til Mental Helse.

Psykologer for den øvre middelklasse

Helse- og omsorgsministerens ønske om å utjevne de sosiale forskjellene i helse forblir ønsker dersom det offentlige ikke viser vilje og mot til å sette brukernes behov for tjenester foran fagfolks egeninteresser. Helseforetakene må umiddelbart ta styring over fordeling av hjemler til psykologer, sier Sunniva Ørstavik i Rådet for psykisk helse.

Psykisk helse i et flerkulturelt samfunn

Bilde til artikkelen Psykisk helse i et flerkulturelt samfunnMennesker med minoritetsbakgrunn som bor i Norge, er mer utsatte for psykiske problemer og psykisk sykdom enn befolkningen for øvrig. De har også dårligere muligheter for å få hjelp og behandling. Dette er urimelige forskjeller som er resultater av strukturelle forhold i det norske samfunnet generelt og i tjenesteapparatet spesielt.

Tabuprisen til Mental Helse Ungdom Akershus - Flerkulturell gruppe

- For oss er dette like stort som å få fredsprisen, sa Samad Rah, leder i Mental Helse Ungdom Akershus - Flerkulturell gruppe, da ungdommene i dag mottok Rådet for psykisk helses Tabupris for 2006 på Grønland basar i Oslo.

Brustad: - Spesialistene får ikke velge bort pasienter

Bilde til artikkelen Brustad: - Spesialistene får ikke velge bort pasienterRådet for psykisk helse mener tiden er overmoden for bedre styring i driftsavtalene helseforetakene har inngått med privatpraktiserende psykologer og psykiatere og har reist debatten om at dagens system.

Sunniva Ørstavik ny generalsekretær i Rådet for psykisk helse

Bilde til artikkelen Sunniva Ørstavik ny generalsekretær i Rådet for psykisk helseStyret i Rådet for psykisk helse har ansatt Sunniva Ørstavik (39) som generalsekretær i Rådet for psykisk helse etter at Tor Øystein Vaaland valgte å si opp sin stilling i januar.

Brukere møtte Sylvia Brustad

Onsdag 21. februar møtte tre medlemmer av Rådet for psykisk helses «Ekspertgruppe – brukerkompetanse» helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad. Hovedtema for møtet var måter å komme seg på, respekt for brukernes veivalg og brukermedvirkning.

Trenger du hjelp

Postboks 817 Sentrum, 0104 OSLO | 23 10 38 80 | Generalsekretær: Tove Gundersen | Webkontakt: Steinar Sværen | Vil du annonsere her eller i Psykisk helse?

World Federation for Mental Health (WFMH) Innsamlingskontrollen