Følg oss på:

Tvang i psykisk helsevern: - En kamp om virkelighetsforståelse

Bilde til artikkelen Tvang i psykisk helsevern: - En kamp om virkelighetsforståelse- Bruk av tvang er en vanskelig avveining mellom individets ønsker og hva samfunnet ønsker å gjøre for den som er syk. Det må ikke bli slik at retten til frihet er en rett til å gå til grunne uten å få hjelp. Denne rapporten er viktig, og gir bedre forståelse for hva tvang gjør med mennesker, sa Bent Høie (H), leder for helse- og omsorgskomiteen på Stortinget da rapporten «Som natt og dag» ble presentert på Litteraturhuset i Oslo denne uken.

Forskjeller i opplevelser av tvang: Som natt og dag?

Tvang i psykisk helsevern oppleves ofte svært ulikt av den som opplever den, og av de som utøver den. En ny litteraturstudie utført på oppdrag for Rådet for psykisk helse gir ny innsikt i hvordan opplevelsesforskjellene oppstår.

- Vi må få bukt med tvangsbruken

Bilde til artikkelen - Vi må få bukt med tvangsbruken- Å bli utsatt for tvang er en utrolig krenkende opplevelse. Det kan være ødeleggende for troa på seg sjøl, troa på framtida og ikke minst troa på hjelpeapparatet, sier rådgiver i Rådet for psykisk helse Olav Elvemo til NRK Kveldsnytt om bruk av tvang i psykisk helsevern.

Klart for Amaliedagene 2011

Amaliedagene 2011 starter 20. august. Debatten om tvangsbruk blir sentral i årets festival, med en markering på åpningsdagen, og debatt om brukerorganisasjonene standpunkter mot tvang, med utgangspunkt i Paulsrudsutvalgets innstilling.

Monika unngikk tvang: - Mindre medisiner, mer medmenneskelighet

- Jeg ble sett, møtt og fikk tilbud som var tilpasset meg. På den måten klarte jeg å unngå tvang, forteller Monika Landsverk.

Vil redusere tvang

291 personer ble tvangsinnlagt ved Sykehuset Telemark i fjor.

– Vi gjør det vi kan for å unngå tvang og har sett en markant nedgang i bruk av tvangsmidler, blant annet i form av beltebruk, sier seksjonsleder ved akuttpsykiatrien ved Sykehuset Telemark, May Elin Nilsen. Hun kommer med flere forslag til tiltak for å redusere bruk av tvang.

Målet om et vanlig liv

Er det mulig å finne en mindre dramatisk løsning enn en akuttinnleggelse og er det mulig å unngå å bli møtt med politi og tvang? Ja, mener rådgiver Olav Nyttingsnes i Rådet for psykisk helse.

Reduksjon i tvangsinnlagte ifølge SSB

Ifølge Statistisk sentralbyrå gikk antall tvangsinnleggelser ned med 14 % fra 2005 til 2009. Tvangstall fra ulike statistikkilder peker imidlertid i ulike retninger og gjør det vanskelig å vurdere hvordan omfanget av tvangsinnleggelser egentlig utvikler seg i Norge.

NAPHA skal støtte kommuner i reduksjon av tvang

Lavt omfang av tvang i psykisk helsevern avhenger også av hvor god frivillig hjelp kommunehelsetjenestene er med på å gi til mennesker som sliter tungt psykisk. Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid skal være en støttespiller for kommunene i arbeidet med å følge opp den nasjonale strategien for redusert tvang i psykisk helsevern.

Vil debattere tvang

Landsforeningen for pårørende innen psykiatri og Erfaringskompetanse.no gir ut debattheftet ”Hvor går grensen? – Om tvang og menneskevern i psykiatrien”. Heftet er vinklet mot dilemmaer, og berører også noen av spørmålene lovutvalget for vurdering av tvang i psykisk helsevern fram mot sommeren 2011.

Amaliedagene med fagdag om tvang

Bilde til artikkelen Amaliedagene med fagdag om tvangMandag 23. august har Amaliedagene fagdag om tvang i psykisk helsevern. Det blir innledninger ved Jim Gottstein, Ketil Lund og Thor Rogan. Amaliedagene er et sosialt, kulturelt og faglig arrangement som arrangeres av WSO i samarbeid med andre organisasjoner i Oslo-området.

Trenger du hjelp
Kontaktperson
Hege H. Bakke Rådgiver Tlf: 23 10 38 82

Postboks 817 Sentrum, 0104 OSLO | 23 10 38 80 | Generalsekretær: Tove Gundersen | Webkontakt: Steinar Sværen | Vil du annonsere her eller i Psykisk helse?

World Federation for Mental Health (WFMH) Innsamlingskontrollen