Følg oss på:

For få arbeidsgivere

Bilde til artikkelen For få arbeidsgivere– En del arbeidsgivere har fordommer mot psykiske lidelser. Mange vil heller ansette en tidligere rusavhengig enn en person med depresjon, sier forsker Silje Endresen Reme til bladet Psykisk helse.

Rådet fortsetter samarbeidet med MOT

Bilde til artikkelen Rådet fortsetter samarbeidet med MOT– Rådet for psykisk helse og MOT er begge opptatt av å skape trygge oppvekstmiljøer for barn og unge. Trygghet, tilhørighet og fellesskap med andre er avgjørende for å utvikle en god psykisk helse, derfor fortsetter vi samarbeidet, sier Kari Gotteberg Steen i Rådet for psykisk helse.

Søk midler fra Extrastiftelsen

Bilde til artikkelen Søk midler fra ExtrastiftelsenNå har Exstrastiftelsen lagt ut årets søknadsskjemaer. Det elektroniske søknadssystemet er helt nytt og forbedret i år. Du må registreres som søker og en godkjent søkeorganisasjon må lage et søknadsskjema for at man skal kunne søke om midler. Søk om prosjektmidler gjennom Rådet for psykisk helse og få god veiledning i hele søkeprosessen!

Hvem skal få Tabuprisen i 2014?

Bilde til artikkelen Hvem skal få Tabuprisen i 2014?I 2013 gikk Tabuprisen fra Rådet for psykisk helse til fotballspilleren Tomasz Sokolowski.

Hvem fortjener Tabuprisen i 2014? Med denne prisen vil Rådet for psykisk helse hedre de som gjør en innsats for å redusere fordommer, bryte tabuer, fremme inkludering, omtanke og åpenhet om psykisk helse.

Selvskading: – Kunnskap skaper bedre holdninger

Bilde til artikkelen Selvskading: – Kunnskap skaper bedre holdninger– Økt forståelse, mer kunnskap om selvskading og tryggere hjelpere vil komme våre ungdommer tilgode i møte med hjelpeapparatet. Dårlige holdninger i møte med en som skadet seg selv handler om at man ikke har nok kunnskap eller forståelse om hva selvskading egentlig handler om, sier Lena-Maria Haugerud i Landsforeningen for forebygging av selvskading og selvmord (LFSS).

Trenger du hjelp

Postboks 817 Sentrum, 0104 OSLO | 23 10 38 80 | Generalsekretær: Tove Gundersen | Webkontakt: Steinar Sværen | Vil du annonsere her eller i Psykisk helse?

World Federation for Mental Health (WFMH) Innsamlingskontrollen