Følg oss på:

Hva gjør du i ferien?

Bilde til artikkelen Hva gjør du i ferien?Norge stenger om sommeren, sier mange. Det er vel ikke helt sant, men noen opplever det slik. Det som uansett er sikkert er at sommer betyr lavere tempo, og at det blir stillere rundt oss. Fra skoleferien starter i slutten av juni og til langt uti august er det merkbart færre mennesker og biler i byer og på veier. Mindre støy, stress og mas. Mer tid til tanker. På godt og vondt.

Velkommen til Forskning nytter 2015

Bilde til artikkelen Velkommen til Forskning nytter 2015Rådet for psykisk helse og Norges forskningsråd inviterer til en spennende konferanse 24. september der vi presenterer ny forskning om barn og unges psykiske helse. OBS! Påmeldingene strømmer på - har du lyst til å delta på konferansen er det lurt å melde seg på tidlig!

Veteraners psykiske helse - kurs for leger og psykologer

Bilde til artikkelen Veteraners psykiske helse - kurs for leger og psykologerDe siste årene har det vokst frem en erkjennelse av at vi ikke har evnet å følge opp veteranene på en god nok måte. Dette gjelder ikke minst innenfor hjelpeapparatet. Veteraner som har utfordringer med psykisk helse møter et sivilt helsevesen der det ofte mangler viktig kompetanse, og der det kan være vanskelig å vite hvor hjelpen finnes. For å bidra til større interesse for, og kompetanse på dette området, har Rådet for psykisk helse, i samarbeid med Veteranforbundet SIOPS og de viktigste fagmiljøene, utviklet en kursmodul for leger og psykologer.

Nye foldere om angst, depresjon og bipolar

Bilde til artikkelen Nye foldere om angst, depresjon og bipolarTre nye faktafoldere tilbys nå fra Rådet for psykisk helse. De inneholder saklig og lett tilgjengelig informasjon om angst, depresjon og bipolar lidelse. Her får du vite konkret om lidelse, symptomer, erfaringer og mestring.

– Selvmordsforebygging er alles anliggende

Bilde til artikkelen – Selvmordsforebygging er alles anliggende– Et viktig mål var å fjerne myter om at det er farlig å spørre om selvmordstanker. Vårt ønske er at folk skal tørre å spørre, og gi dem råd for hva de skal gjøre når det avdekkes selvmordsfare, sier Anne Silviken. Hun er psykolog og prosjektleder for «Finnmark – et selvmordstryggere samfunn». Prosjektet var et samarbeidsprosjekt mellom Fylkesmannen i Finnmark, RVTS-nord og SANKS, og har fått støtte av Extrastiftelsen gjennom Rådet for psykisk helse.

Trenger du hjelp

Postboks 817 Sentrum, 0104 OSLO | 23 10 38 80 | Generalsekretær: Tove Gundersen | Webkontakt: Steinar Sværen | Vil du annonsere her eller i Psykisk helse?

World Federation for Mental Health (WFMH) Innsamlingskontrollen