Følg oss på:

Mobbing henger sammen med problemer i voksen alder

Bilde til artikkelen Mobbing henger sammen med problemer i voksen alderHar du blitt mobbet eller vært en mobber har du høyere risiko for helseproblemer og dårlig psykososial tilpasning i voksen alder. Det kommer fram i en artikkel som er en del av doktorgradsarbeidet til Johannes Foss Sigurdson ved NTNU. Forskningsprosjektet mottar støtte fra Extrastiftelsen gjennom Rådet for psykisk helse.

Hjerterom i ti år

Bilde til artikkelen Hjerterom i ti år17. oktober er det ti år siden «hele» Norge gikk sammen om tv-aksjonen Hjerterom. Blant målene Rådet for psykisk helse og Kirkens Bymisjon hadde for aksjonen var å skape et varmere og rausere Norge. – Mye er bedre i dag enn det var for ti år siden. Det har blitt mer åpenhet, flere får nødvendig omsorg og god behandling, men fortsatt har vi mange utfordringer igjen for å skape et samfunn der alle er inkludert, der alle opplever at de får god hjelp og har hverdager med mening, sier generalsekretær Tove Gundersen i Rådet for psykisk helse.

Et mangfold av muligheter i Larvik

Bilde til artikkelen Et mangfold av muligheter i LarvikInkluderingskompetanse og arbeidsliv er på dagsordenen når konferansen «Midt i magen – rett til hjertet» går av stabelen 28. oktober i Larvik. Deltakerne vil oppleve et program med en stor bredde av innfallsvinkler til et inkluderende arbeidsliv.

Kronikk: Psykisk helse - Norges forpliktelse

Bilde til artikkelen Kronikk: Psykisk helse - Norges forpliktelseHelseministeren har invitert alle samfunnssektorer til - innen 15. oktober - å komme med innspill til ny stortingsmelding om folkehelsepolitikken. Et av spørsmålene han vil ha svar på, er: Hvordan kan vi løfte psykisk helse inn i folkehelsearbeidet? Han er ambisiøs: «Vi vil ikke bare ha innspill på kort sikt, men også på lang sikt!». Norge har allerede satt seg ambisiøse mål for det psykiske helsearbeidet på lang sikt. Som medlem av styret i Verdens helseorganisasjon (WHO) var vi en av pådriverne for å få vedtatt WHOs globale handlingsplan for psykisk helse. Gjennom denne innsatsen har Norge forpliktet seg – kanskje mer enn noe annet land - til å nå de mål WHO har satt. Målene skal nås innen 2020, skriver Arne Holte ved Folkehelseinstituttet i denne kronikken på Verdensdagen for psykisk helse.

Statsbudsjettet: Mer til skolehelse, men ingen øremerking

Bilde til artikkelen Statsbudsjettet: Mer til skolehelse, men ingen øremerkingI statsbudsjettet er det foreslått 400 millioner kroner mer til kommunene og deres arbeid med rus og psykisk helse. 200 millioner skal gå til å styrke skolehelsetjenesten og helsestasjoner, den andre halvparten skal brukes til bedre lavterskeltilbud for rus og psykisk helse der folk bor, sier regjeringen. - Forslaget er som vi forventet, men vi hadde likevel et håp om at midlene ble øremerket, sier generalsekretær Tove Gundersen i Rådet for psykisk helse.

Trenger du hjelp

Postboks 817 Sentrum, 0104 OSLO | 23 10 38 80 | Generalsekretær: Tove Gundersen | Webkontakt: Steinar Sværen | Vil du annonsere her eller i Psykisk helse?

World Federation for Mental Health (WFMH) Innsamlingskontrollen