Følg oss på:

– Helseutfordringer behøver ikke være en hindring

Bilde til artikkelen – Helseutfordringer behøver ikke være en hindring– For mange er det å komme ut og vekk fra opplevelsen av å være unyttige et viktig steg videre i tilfriskningsprosessen, sier Kirsti Rekdal og Dagfinn Bjørgen ved KIM-senteret i Trondheim. Det et brukerinitiert, brukerstyrt og brukerdrevet arbeidspraksis-senter for mennesker med psykiske problemer. Senteret ble opprettet med midler fra Extrastiftelsen, søkt gjennom Rådet for psykisk helse.

Hvordan overleve jula?

Bilde til artikkelen Hvordan overleve jula?Jula kan være en fin tid, mange har ferie og vi koser oss med ekstra god mat og drikke. Men mange synes også at jula er stress, mas, angst og kav. Kan vi komme unna? Gjemme oss til det er over, eller må vi bare ta alt på strak arm?

Julekalender: Ny kunnskap om tvang i psykisk helsevern

Bilde til artikkelen Julekalender: Ny kunnskap om tvang i psykisk helsevernBruken av tvang i psykisk helsevern er omstridt og i Rådet for psykisk helse er arbeidet for å redusere bruken av tvang gjennom prosjektet «Frivillighet før tvang» noe av det viktigste vi har arbeidet med. To doktorgradsarbeider: «Skjerming i akuttavdelinger» av Reidun Norvoll og «Variasjon i bruk av tvang» av Tonje Lossius Husum, har vært viktige for å forstå mer om bruken av tvangsmidler i psykisk helsevern i Norge. Begge forskningsprosjektene ble gjennomført med finansiering fra Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering gjennom Rådet for psykisk helse.

Samhandling på unges premisser

Bilde til artikkelen Samhandling på unges premisserBli med på en konferanse om hvordan unge med psykiske problemer kan leve et helhetlig liv midt i en mosaikk av velmenende hjelpere.

Gi en julegave med mening!

Bilde til artikkelen Gi en julegave med mening!Dersom du vurderer å gi en samfunnsnyttig julegave i år, håper vi du vil støtte arbeidet vårt. Rådet for psykisk helse er en koalisjon av de viktigste aktørene på dette fagområdet. Vi arbeider for et samfunn som bidrar til god psykisk helse for alle.

Trenger du hjelp

Postboks 817 Sentrum, 0104 OSLO | 23 10 38 80 | Generalsekretær: Tove Gundersen | Webkontakt: Steinar Sværen | Vil du annonsere her eller i Psykisk helse?

World Federation for Mental Health (WFMH) Innsamlingskontrollen