Høye forventninger får flere i jobb


I en artikkel i Aftenposten kom det frem at det var store variasjoner fra fylke til fylke når det gjelder hvor mange som kommer i jobb gjennom tiltaket «arbeid med bistand». Telemark er det fylket som kommer best ut, med 67 prosent som gikk inn i vanlig jobb etter tiltak. Dette er på grunn av en snuoperasjon, hvor de innførte klare krav, belønning til dem som lykkes og fleksibel omgang med et finmasket regelverk. – Jeg er stolt over at jeg klarer det, at også jeg er i arbeid, sier Tov Are Wallmann (19) som har fått jobb hos bedriften Nettopp IT, til Aftenposten

Det er tre år siden Nav Telemark, med direktør Terje Tønnessen i spissen, begynte det systematiske arbeidet med å snu dårlige resultater til gode.

På tross av at det i starten skapte sjokk hos de ansatte på attføringbedriften Grep i Telemark, så fikk det god virkning at Nav stilte så sterke krav til tiltaksarrangører.

De var egentlig flaue over at bare én av fire kom i jobb, så kravene ble etter hvert motiverende for alle i organisasjonen. Grep begynte å tenke på nye måter, og til Aftenposten beskriver attføringsleder Anne Britt Holtren endringen slik:

– Før var vi så «omsorgsfulle». Vi visste ikke hva godt vi kunne gjøre for alle dem med vonde historier som kom hit. Nå snur vi alle steiner for å få svar på ett eneste spørsmål: Hvordan kan vi få deg tilbake i jobb, hva er dine ressurser?

Werner Fredriksen, rådgiver innenfor arbeidsliv i Rådet for psykisk helse sier denne saken tydelig viser at det er rom i det nåværende regelverket for en tiltaksgjennomføring som gir flere sysselsatte. Dette forutsetter at Nav bruker regelverket såpass fleksibelt at de kan skreddersy tiltak etter den enkelte. Å fjerne ventetid mellom tiltak later også til å ha god virkning.

– Nav må ha forventninger og stille krav at tiltaksarrangørene skal levere, og de må ha forventninger til og tro på den enkelte bruker har ressurser og kan gjøre en innsats, og gi dem mulighet til å leve opp til krav.

– Let med lys og lykte etter ressursene, ikke begrensningene. Dersom en arbeidsoppgave er for tøff for brukeren der og da, finn en ny som passer bedre og som kan gi mestringsopplevelser og vekst, sier Fredriksen.

– Nav og Grep pleier tett kontakt med næringslivet som tar inn Greps brukere. Denne typen kontakt er viktig både for å bygge ned barrierer hos arbeidsgivere og for å ytterligere øke kompetansen hos de som skal hjelpe arbeidssøkere i jobb når det gjelder hvordan virksomhetene tenker og hvordan man låser opp døra inn til arbeidslivet.

– Tett oppfølging er et gjennomgående stikkord for å lykkes her, enten det gjelder overfor arbeidssøker, arbeidsgiver eller arbeidslivet i sin alminnelighet; avslutter Werner Fredriksen.

Les artikkel i Aftenposten om Telemarks snuoperasjon for å få flere deltakere på arbeidsmarksedstiltak inn i vanlig jobbDenne artikkelen er hentet fra www.psykiskhelse.no
Adressen til artikkelen er http://www.psykiskhelse.no/index.asp?id=31521