Annonser i Psykisk helse

Nå ut med budskapet ditt med en annonse i bladet, på nett eller begge deler. Vi hjelper deg å lage annonsen hvis du har behov for det.

Formater / annonsestørrelser på nett


Vanlig på forsiden: 455 x 200 px (bredde ganger høyde)

Stor annonse: 1420 x 230 px

Annonse i artikkel: 455 x 228 px

Materiellfrist: En uke før publisering.

Annonser i bladet


Helside utfallende: 208 x 288 + 5 mm bleed

Helside/satsspeil: 186 x 244

Halvside liggende: 186 x 120

Kvartside stående: 91 x 120

Rubrikk/veiviser stor: 89 x 30

Rubrikk/veiviser liten: 42 x 30


Annonsekonsulent: Ole-Jørgen Strømberg, tlf 41 27 10 75

Annonseformater og priser finner du her


Materiellfrister 2019

  • nr 1: 17. januar
  • nr 2: 28. mars
  • nr 3: 5. juni
  • nr 4: 28. august
  • nr 5: 31. oktober