Om Psykisk helse

Bladet psykisk helse inneholder nytt fagstoff, forskning, erfaringer, reportasjer, intervjuer, kommentarer og litteratur om psykisk helse. Vi følger Redaktørplakaten og driver uavhengig journalistikk. 

Bladet er for alle interesserte, men kanskje særlig brukere av psykisk helsetjenester, pårørende og andre som arbeider med mennesker. Psykisk helse er ikke et medlemsblad: Vårt formål er å skape åpenhet og øke kunnskapen i befolkningen.

Formålsparagraf for bladet Psykisk helse:

Bladet Psykisk helse har som formål å skape åpenhet og øke kunnskapen i befolkningen om psykiske lidelser, forebygging og behandling. Bladet skal være formidler av nytt fagstoff, forskning og litteratur om psykisk helse, og inspirere til engasjement for et bedre tilbud innen psykisk helse. Bladet skal drive uavhengig journalistikk, rette kritisk søkelys mot ulike forhold knyttet til psykisk helse og gi plass til synspunkter fra ulike miljøer og grupper.

Psykisk helse er ikke et medlemsblad, men et uavhengig journalistisk magasin, som retter seg til allmennheten. Bladet er redigert etter Redaktørplakaten, Vær Varsom-plakaten og Lov om redaksjonell fridom i media.


Ansvarlig redaktør: Cathrine Th Paulsen, tlf. 23 10 38 86

Journalist: Bente Thoresen, tlf. 23 10 38 85

Journalist Liz Buer, tlf. 926 19 937

Abonnement: Elin Olsen Jahrsengene, tlf. 23 10 38 80


Bli abonnent eller kjøp e-versjon her 

Bladet selges også i løssalg, sjekk nærmeste Narvesen som selger det.

Mediaplan 2018