Psykisk helse: nr. 4 – 2016

Hva sier vi nå?

Psykiaterne blir uvegerlig en del av det problemet de er satt til å løse, sier sosiolog Tian Sørhaug i dette nummeret av Psykisk helse. Han snakker om språket og definisjonsmakten. Hvis noen kaller deg schizofren, blir du preget av det, det er ikke til å unngå.

Leder: nr. 4 – 2016

Du får første nummer gratis!

Bestill