Psykisk helse inn i alliansen mot ikke-smittsomme sykdommer

Rådet for psykisk helse er tatt opp i den norske NCD-alliansen. Alliansen har til nå bestått av Diabetesforbundet, Kreftforeningen, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL) og Nasjonalforeningen for folkehelsen, og har som mål å bekjempe forekomsten av ikke-smittsomme sykdommer. 

Rådet for psykisk helse er nå med i alliansen av organisasjoner som representerer de største ikke-smittsomme sykdommene i Norge.

I dagens samfunn er det en stadig større erkjennelse av, og aksept for, at alle mennesker har en psykisk helse. At Rådet for psykisk helse nå innlemmes som fullverdig alliansepartner i den norske NCD-alliansen vil styrke arbeidet for å bekjempe ikke-smittsomme sykdommer i Norge og verden forøvrig.

Generalesekretærene i NCD-alliansen

Med på laget

Rådet for psykisk helse er blitt med i den norske alliansen for ikke-smittsomme sykdommer. Her er Tove Gundersen flankert av Lisbet Rugtvedt, Bjørnar Allgot, Frode Jahren og Anne Lise Ryel.

(Foto: Tea Kristiansen/Diabetesforbundet)

- Det å fremme fysisk og psykisk helse henger tett sammen. Vi er derfor glade for at vi nå får et tettere samarbeid mellom Rådet for psykisk helse og de andre organisasjonene i alliansen, sier generalsekretær I Nasjonalforeningen for folkehelsen, Lisbet Rugtvedt, som mener samarbeidet vil bety at risikofaktorer og helsefremmende faktorer vil kunne adresseres på en mer helhetlig måte.

Den norske NCD-alliansen ble opprettet i 2010, og har til nå bestått av Kreftforeningen, Diabetesforbundet, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL) og Nasjonalforeningen for folkehelsen. Disse fire organisasjonene representerer de fire største gruppene av ikke-smittsomme sykdommer; hjerte- og karsykdommer, kreft, diabetes og kroniske lungesykdommer, og psykisk helse. 

- Vi representerer de største pasientgruppene innen ikke-smittsomme sykdommer, og hver for oss arbeider vi med sentrale folkehelseutfordringer i Norge. Nå styrkes samarbeidet til å gjelde også psykisk helse, noe som er svært positivt, sier Rugtvedt. 

Dårlig psykisk helse er tett forbundet med risikofaktorene for å utvikle ikke-smittsomme sykdommer. Derfor vil det være viktig å stå sammen som organisasjoner, med fokus på hele mennesket, i arbeidet med å redusere forekomsten av for tidlig død grunnet hjerte- og karsykdommer, diabetes, kols og kreft.

- At Rådet for psykisk helse nå er en del av NCD-alliansen ser vi på som en anerkjennelse av at fysisk og psykisk helse behandles likestilt, og at sammenhengen tas på alvor. Vi gleder oss til å bidra, og til å lære av hverandre, for en bedre folkehelse, sier generalsekretær i Rådet for psykisk helse, Tove Gundersen. 

Ikke-smittsomme sykdommer er skyld i om lag åtte millioner for tidlige dødsfall årlig i verden, og i Norge er ikke-smittsomme sykdommer også en av de store årsakene til for tidlig død og år med redusert livskvalitet. Gjennom WHO har Norge forpliktet seg til å redusere for tidlig død av hjerte- og karsykdommer, diabetes, kols og kreft med 30 prosent innen 2030.

NCD = Non-communicable diseases = ikke-smittsomme sykdommer.  

NCD-strategien 2013-2017